Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

13. PITANJE

Šta Sveto pismo govori o radu?

„Jesi li video čoveka veštog u svom poslu? Takav će stajati pred kraljevima, neće stajati pred običnim ljudima.“

Poslovice 22:29

„Ko je krao, neka više ne krade, nego neka vredno i pošteno radi svojim rukama, da može da podeli nešto sa onim ko je u oskudici.“

Efešanima 4:28

„Svaki čovek treba da jede i pije i uživa u dobru od sveg svog truda. To je dar od Boga.“

Propovednik 3:13