Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

3. PITANJE

Ko je napisao Sveto pismo?

„Mojsije je zapisao sve Jehovine reči.“

Izlazak 24:4

„Danilo je usnio jedan san i imao vizije dok je ležao na svojoj postelji. Tada je zapisao san. Zabeležio je sve što je video.“

Danilo 7:1

„Kad ste od nas čuli Božju reč, niste je prihvatili kao ljudsku reč, nego kao Božju reč, što ona zaista i jeste.“

1. Solunjanima 2:13

„Celo Pismo je nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje.“

2. Timoteju 3:16

„Proročanstvo nikada nije bilo izrečeno ljudskom voljom, nego su ljudi govorili reči koje su dolazile od Boga, kako ih je sveti duh vodio.“

2. Petrova 1:21