Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

17. PITANJE

Kako Sveto pismo može pomoći porodicama?

SAVETI ZA MUŽEVE/OČEVE

„Tako i muževi treba da vole svoje žene kao svoje telo. Ko voli svoju ženu, voli samog sebe, jer niko ne mrzi svoje telo, nego ga hrani i neguje [...] Neka svako od vas voli svoju ženu kao samog sebe.“

Efešanima 5:28, 29, 33

„Očevi, ne razdražujte svoju decu, nego ih vaspitavajte i usmeravajte u skladu s Jehovinom voljom.“

Efešanima 6:4

SAVETI ZA ŽENE

„Žena neka duboko poštuje svog muža.“

Efešanima 5:33

„Žene, budite podložne svojim muževima, jer je to Gospodu po volji.“

Kološanima 3:18

SAVETI ZA DECU

„Deco, slušajte svoje roditelje jer je to Gospodova volja i jer je to pravedno. ’Poštuj svog oca i svoju majku‘ – to je prva zapovest uz koju je dato obećanje: ’Da bi ti bilo dobro i da bi dugo ostao na zemlji.‘ “

Efešanima 6:1-3

„Deco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer ćete tako ugoditi Gospodu.“

Kološanima 3:20