Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A7-B

Najvažniji događaji iz Isusovog života na zemlji – Početak Isusove službe

VREME

MESTO

DOGAĐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

29, jesen

Jordan, verovatno u Vitaniji s druge strane Jordana ili u njenoj blizini

Isus kršten i pomazan; Jehova objavljuje da je Isus njegov Sin i da mu je po volji

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Judejska pustinja

Đavo iskušava Isusa

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Vitanija s druge strane Jordana

Jovan Krstitelj kaže da je Isus Jagnje Božje; Isusovi prvi učenici

     

1:15, 29-51

Kana Galilejska; Kapernaum

Isusovo prvo čudo, na svadbi pretvara vodu u vino; odlazi u Kapernaum

     

2:1-12

30, Pasha

Jerusalim

Isteruje trgovce iz hrama

     

2:13-25

Razgovor s Nikodimom

     

3:1-21

Judeja; Enon

Odlazi u judejski kraj, njegovi učenici krštavaju; Jovan poslednji put svedoči o Isusu

     

3:22-36

Tiberijada; Judeja

Jovan u zatvoru; Isus odlazi u Galileju

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sihar u Samariji

Na putu za Galileju, poučava Samarićane

     

4:4-43

Judejska pustinja