Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

8. PITANJE

Da li je Bog kriv za ljudsku patnju?

„Nezamislivo je da pravi Bog ikada učini zlo, da Svemoćni nepravedno postupi!“

Jov 34:10

„Kad je u kušnji, neka niko ne govori: ’Bog me iskušava.‘ Jer niko ne može iskušavati Boga zlim stvarima niti on ikoga zlom iskušava.“

Jakovljeva 1:13

„Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas.“

1. Petrova 5:7

„Jehova ne kasni sa ispunjenjem svog obećanja, kao što neki misle da kasni, već je strpljiv s vama jer ne želi da iko pogine, nego da se svi pokaju.“

2. Petrova 3:9