Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

11. PITANJE

Šta se događa s čovekom kada umre?

„Kad njegov duh izađe iz njega, on se vraća u prah i tog dana propadnu sve njegove misli.“

Psalam 146:4

„Živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa [...] Sve što možeš da činiš, čini to svom svojom snagom, jer nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu, u koji ideš.“

Propovednik 9:5, 10

„Nakon što je [Isus] to rekao, dodao je: ’Naš prijatelj Lazar je zaspao, a ja idem da ga probudim.‘ Isus je govorio o njegovoj smrti, a oni su mislili da im je rekao da Lazar spava i odmara se. Tada im je Isus otvoreno rekao: ’Lazar je umro.‘ “

Jovan 11:11, 13, 14