Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A7-D

Najvažniji događaji iz Isusovog života na zemlji – Isusova opsežna služba u Galileji (2. deo)

VREME

MESTO

DOGAĐAJ

MATEJ

MARKO

LUKA

JOVAN

31. ili 32.

Okolina Kapernauma

Poređenja o Božjem Kraljevstvu

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Galilejsko more

Umiruje oluju

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Gadara

Šalje demone u krdo svinja

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Verovatno Kapernaum

Leči ženu koja je patila od krvarenja; uskrsava Jairovu ćerku

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Leči dva slepa i jednog nemog čoveka

9:27-34

     

Nazaret

Ponovo odbačen u rodnom mestu

13:54-58

6:1-5

   

Galileja

Treće putovanje po Galileji; ne propoveda više sam već šalje i apostole

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberijada

Irod naređuje da se Jovanu Krstitelju odrubi glava; Iroda zbunjuju vesti o Isusu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, pred Pashu (Jv 6:4)

Kapernaum (?); Severoistočna obala Galilejskog mora

Apostoli se vraćaju iz propovedanja; Isus čudom hrani 5 000 ljudi

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Severoistočna obala Galilejskog mora; Genezaret

Ljudi pokušavaju da Isusa postave za kralja; Isus hoda po moru; leči mnoge

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Isus je „hleb života“; mnogi ga napuštaju

     

6:22-71

32, posle Pashe

Verovatno Kapernaum

Isus osuđuje ljudska predanja

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenikija; Dekapolj

Leči ćerku jedne Feničanke; čudom hrani 4 000 ljudi

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Znak proroka Jone

15:39–16:4

8:10-12