Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

A6-A

Tabela: Proroci i kraljevi u Judi i Izraelu (1. deo)

Kraljevi južnog dvoplemenskog kraljevstva Jude

997. pre n. e.

Rovoam: 17 godina

980.

Avija (Avijam): 3 godine

978.

Asa: 41 godina

937.

Josafat: 25 godina

913.

Joram: 8 godina

oko 906.

Ohozija: 1 godina

oko 905.

Kraljica Gotolija: 6 godina

898.

Joas: 40 godina

858.

Amasija: 29 godina

829.

Ozija (Azarija): 52 godine

Kraljevi severnog desetoplemenskog kraljevstva Izraela

997.

Jerovoam: 22 godine

oko 976.

Nadav: 2 godine

oko 975.

Vasa: 24 godine

oko 952.

Ila: 2 godine

Zimrije: 7 dana (oko 951)

Amrije i Tivnija: 4 godine

oko 947.

Amrije (sam): 8 godina

oko 940.

Ahav: 22 godine

oko 920.

Ohozija: 2 godine

oko 917.

Joram: 12 godina

oko 905.

Juj: 28 godina

876.

Joahaz: 14 godina

oko 862.

Joahaz i Joas: 3 godine

oko 859.

Joas (sam): 16 godina

oko 844.

Jerovoam II: 41 godina

  • Proroci

  • Joilo

  • Ilija

  • Jelisej

  • Jona

  • Amos