Postanak 10:1-32

  • Poreklo naroda (1-32)

    • Jafetovi potomci (2-5)

    • Hamovi potomci (6-20)

      • Nevrod se protivi Jehovi (8-12)

    • Simovi potomci (21-31)

10  Ovo je zapis o potomstvu Nojevih sinova: Sima,+ Hama i Jafeta. Njima su se rodili sinovi posle Potopa.+  Jafetovi sinovi su bili Gomer,+ Magog,+ Madaj, Javan, Tuval,+ Meseh+ i Tiras.+  Gomerovi sinovi su bili Ashanas,+ Rifat i Togarma.+  Javanovi sinovi su bili Elisa,+ Tarsis,+ Kitim+ i Dodanim.  Od njih potiču oni koji žive na ostrvima*, koji su se naselili u svojim zemljama, svako prema svom jeziku i porodici i po svom narodu.  Hamovi sinovi su bili Hus, Misraim,+ Fut+ i Hanan.+  Husovi sinovi su bili Seva,+ Evila, Savata, Regma+ i Savataka. Regmini sinovi su bili Sava i Dedan.  Husu se rodio Nevrod. On je postao prvi moćan čovek na zemlji.  Bio je moćan lovac koji se protivio Jehovi. Zato se za nekoga kaže: „On je kao Nevrod, moćan lovac koji se protivio Jehovi.“ 10  On je najpre vladao nad* Vavelom,+ Orehom,+ Arhadom i Halnom, u zemlji Senar.+ 11  Iz te zemlje je otišao u Asiriju+ i sazidao Ninivu,+ Rovot, Halah 12  i Dasem, koji je bio između Ninive i Halaha. To je veliki grad.* 13  Misraimu su se rodili Ludim,+ Anamim, Leavim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Hasluhim (od koga potiču Filisteji)+ i Kaftorim*.+ 15  Od Hanana su potekli Sidon,+ njegov prvenac, i Het,+ 16  zatim Jevuseji,+ Amoreji,+ Gergeseji, 17  Jeveji,+ Arukeji, Aseneji, 18  Arvadeji,+ Samareji i Amateji.+ Posle su se hananska plemena rasejala. 19  Tako je granica Hananaca bila od Sidona do Gerara,+ blizu Gaze,+ pa sve do Sodoma, Gomore,+ Adme i Sevojima,+ blizu Dasa. 20  To su Hamovi sinovi prema svojim porodicama i jezicima, po svojim zemljama i narodima. 21  Deca su se rodila i Simu, praocu svih Everovih potomaka,+ bratu Jafeta, koji je bio najstariji*. 22  Simovi sinovi su bili Elam,+ Asur,+ Arfaksad,+ Lud i Aram.+ 23  Aramovi sinovi su bili Uz, Ul, Geter i Mas. 24  Arfaksadu se rodio Sala,+ a Sali se rodio Ever. 25  Everu su se rodila dva sina. Jedan se zvao Falek*,+ jer se u njegovo vreme zemlja* podelila. Njegov brat se zvao Jektan.+ 26  Jektanu su se rodili Almodad, Salef, Asarmot, Jerah,+ 27  Adoram, Uzal, Dikla, 28  Eval, Avimail, Sava, 29  Ofir,+ Evila i Jovav. Sve su to bili Jektanovi sinovi. 30  Područje na kom su živeli protezalo se od Mise pa sve do Safira, planinskog kraja na Istoku. 31  To su Simovi sinovi prema svojim porodicama i jezicima, po svojim zemljama i narodima.+ 32  To su porodice Nojevih sinova prema svom porodičnom poreklu i po svojim narodima. Od njih su se posle Potopa raširili narodi po zemlji.+

Fusnote

Ili: „u primorskim krajevima“.
Ili: „Prvi gradovi njegovog kraljevstva bili su“.
Po svemu sudeći, na Ninivu, Rovot, Halah i Dasem gledalo se kao na jedan veliki grad.
Moguće je da se navedena imena odnose i na narode koji su potekli od tih ljudi.
Ili možda: „Jafetovom starijem bratu“.
„Falek“ znači „podela“.
Ili: „čovečanstvo“.