Postanak 26:1-35

  • Isak i Rebeka u Geraru (1-11)

    • Bog potvrđuje Isaku svoje obećanje (3-5)

  • Prepirke oko bunara (12-25)

  • Isakov savez sa Avimelehom (26-33)

  • Isav se ženi dvema Hetejkama (34, 35)

26  U zemlji je zavladala glad, posle one prve gladi koja je bila u Avrahamovo vreme,+ pa je Isak otišao u Gerar kod Avimeleha, kralja Filisteja.  Tada mu se pojavio Jehova i rekao mu: „Nemoj da ideš u Egipat. Nastani se u zemlji za koju ti budem rekao.  Ostani u ovoj zemlji,+ a ja ću biti s tobom i blagosiljaću te. Tebi i tvom potomstvu* daću sve ove zemlje+ i ispuniću zakletvu koju sam dao tvom ocu Avrahamu:+  ’Umnožiću tvoje potomstvo* da ga bude kao zvezda na nebu+ i tvom potomstvu daću sve ove zemlje.+ Preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji‘,+  zato što me je Avraham slušao i držao se mojih propisa, mojih zapovesti, odredbi i zakona.“+  Tako je Isak ostao da živi u Geraru.+  Kad su se ljudi iz tog mesta raspitivali za njegovu ženu, on je govorio: „To mi je sestra.“+ Bilo ga je strah da kaže: „To mi je žena“, jer je mislio: „Ljudi iz ovog mesta mogli bi da me ubiju zbog Rebeke“, zato što je bila veoma lepa.+  Posle nekog vremena, Avimeleh, kralj Filisteja, gledao je kroz prozor i video kako Isak grli svoju ženu Rebeku.+  Avimeleh je odmah pozvao Isaka i rekao mu: „Pa ona ti je žena! Zašto si onda govorio da ti je sestra?“ Tada mu je Isak odgovorio: „Zato što sam se plašio da ću zbog nje poginuti.“+ 10  Avimeleh je na to rekao: „Šta si nam to učinio?+ Moglo se desiti da neko iz naroda spava s tvojom ženom, pa bi ti tako navukao krivicu na nas!“+ 11  Tada je Avimeleh zapovedio celom narodu: „Ko god dirne ovog čoveka i njegovu ženu, biće pogubljen!“ 12  Posle toga Isak je zasejao njive u onoj zemlji i te godine je požnjeo stostruko, jer ga je Jehova blagoslovio.+ 13  On je stekao mnogo dobara i sve više je napredovao, tako da je postao veoma bogat. 14  Stekao je mnogo ovaca i goveda i mnogo slugu,+ pa su Filisteji počeli da mu zavide. 15  Zato su Filisteji zatrpali zemljom sve bunare koje su sluge njegovog oca iskopale u danima njegovog oca Avrahama.+ 16  Na kraju je Avimeleh rekao Isaku: „Idi od nas, jer si postao mnogo jači od nas.“ 17  Tako je Isak otišao odande, ulogorio se u dolini* Gerar+ i nastanio se tamo. 18  Isak je opet iskopao bunare koji su bili iskopani u danima njegovog oca Avrahama, a koje su Filisteji zatrpali nakon Avrahamove smrti.+ On im je dao ista imena koja im je dao i njegov otac.+ 19  Dok su Isakove sluge kopale bunar u toj dolini, naišle su na izvor pitke vode. 20  Pastiri iz Gerara su se posvađali sa Isakovim pastirima, govoreći: „To je naša voda!“ Zato je Isak taj bunar nazvao Esek*, jer su se oni prepirali s njim. 21  Zatim su iskopali i drugi bunar pa su se i oko njega posvađali. Zato ga je Isak nazvao Sitna*. 22  Kasnije je otišao odande i iskopao još jedan bunar, ali se oko njega nisu svađali. Zato ga je nazvao Rovot*, rekavši: „Jehova nam je sada dao dovoljno prostora i dao nam je da imamo mnogo dece u ovoj zemlji.“+ 23  Odande je otišao u Virsaveju.+ 24  Te noći Jehova mu se pojavio i rekao: „Ja sam Bog tvog oca Avrahama.+ Ne boj se,+ jer sam ja s tobom. Blagosloviću te i umnožiću tvoje potomstvo zbog mog sluge Avrahama.“+ 25  Zato je Isak na tom mestu podigao oltar i pomolio se Jehovi*.+ Tamo je razapeo svoj šator,+ a njegove sluge su iskopale bunar. 26  Zatim je kod njega iz Gerara došao Avimeleh sa svojim savetnikom Ohozatom i zapovednikom svoje vojske Fikolom.+ 27  Isak ih je upitao: „Zašto ste došli kod mene, kad me mrzite i kad ste me oterali od sebe?“ 28  Oni su odgovorili: „Videli smo da je Jehova s tobom.+ Zato smo odlučili da te zamolimo: ’Hajde da se obavežemo zakletvom koja će vezati nas i tebe i da s tobom sklopimo savez+ koji će garantovati 29  da nam nećeš učiniti nikakvo zlo, kao što ni mi nismo tebi, nego smo ti činili samo dobro i pustili smo te da odeš u miru. Tebe je Jehova blagoslovio.‘ “ 30  Tada im je Isak priredio gozbu i oni su jeli i pili. 31  Sledećeg jutra su rano ustali i zakleli se jedan drugom.+ Zatim ih je Isak ispratio i oni su otišli u miru. 32  Istog dana došle su Isakove sluge i javile mu za bunar koji su iskopale,+ rekavši: „Našli smo vodu!“ 33  On ga je nazvao Saveja*. Zato se onaj grad sve do danas zove Virsaveja.+ 34  Kad je Isav imao 40 godina, uzeo je za ženu Juditu, ćerku Veirija Hetejina, i Vasematu, ćerku Elona Hetejina.+ 35  One su zagorčavale život* Isaku i Rebeki.+

Fusnote

Doslovno: „semenu“.
Doslovno: „seme“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
„Esek“ znači „prepirka“.
„Sitna“ znači „optužba“.
„Rovot“ znači „široki prostori“.
Doslovno: „prizvao Jehovino ime“.
„Saveja“ znači „zakletva; sedam“.
Doslovno: „duh“.