Postanak 15:1-21

  • Božji savez sa Avramom (1-21)

    • Proročanstvo o 400 godina ugnjetavanja (13)

    • Bog ponavlja svoje obećanje Avramu (18-21)

15  Posle toga, Jehova je u jednoj viziji rekao Avramu: „Ne boj se,+ Avrame. Ja ću te štititi.*+ Tvoja nagrada će biti vrlo velika.“+  Avram je odgovorio: „Svevišnji Gospode Jehova, šta ćeš mi dati kad nemam dece i kad će sve što imam pripasti čoveku iz Damaska, Elijezeru?“+  Avram je još rekao: „Nisi mi dao potomstvo,+ pa će moj naslednik biti jedan od mojih slugu*.“  Ali Jehova mu je rekao: „Neće taj čovek biti tvoj naslednik, nego će te tvoj sin naslediti.“+  Tada ga je izveo napolje i rekao: „Molim te, pogledaj nebo i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati.“ Zatim je rekao: „Toliko će biti tvog potomstva.“+  Avram je verovao Jehovi+ i on ga je zbog toga smatrao pravednim*.+  Još mu je rekao: „Ja sam Jehova, koji te je izveo iz haldejskog grada Ura da bi ti dao ovu zemlju u posed.“+  Avram je na to rekao: „Svevišnji Gospode Jehova, po čemu ću znati da će pripasti meni?“  On mu je odgovorio: „Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladog goluba.“ 10  Avram je uzeo te životinje, isekao ih napola i sve polovine stavio jednu naspram druge, a ptice nije rasekao. 11  Ptice grabljivice počele su da sleću na zaklane životinje, a Avram ih je rasterivao. 12  Kad je sunce zalazilo, Avram je utonuo u dubok san i okružila ga je strašna i velika tama. 13  Tada je Bog rekao Avramu: „Znaj da će tvoji potomci biti došljaci u tuđoj zemlji i biće robovi narodu te zemlje, koji će ih ugnjetavati 400 godina.+ 14  Ali ja ću suditi narodu kom će oni služiti,+ a zatim će izaći s velikim bogatstvom.+ 15  A ti ćeš u miru umreti* i bićeš sahranjen u dubokoj starosti.+ 16  Tvoji potomci će se u četvrtom naraštaju vratiti ovamo,+ jer prestupi Amoreja još nisu prevršili meru.“+ 17  Kad je sunce zašlo i pala gusta tama, pojavila se peć koja se dimila, a između isečenih delova prošla je zapaljena baklja. 18  Tog dana Jehova je sklopio savez s Avramom,+ rekavši: „Tvom potomstvu daću ovu zemlju,+ od reke Egipat pa do velike reke, reke Eufrat:+ 19  zemlju Keneja,+ Kenezeja, Kedmoneja, 20  Heteja,+ Ferezeja,+ Refaima,+ 21  Amoreja, Hananaca, Gergeseja i Jevuseja.“+

Fusnote

Doslovno: „Ja sam tvoj štit“.
Ili: „jedan od slugu rođenih u mom domu“.
Ili: „i on mu je to uračunao u pravednost“.
Ili: „otići svojim precima“.