Postanak 6:1-22

  • Božji sinovi uzimaju žene za sebe (1-3)

  • Rađaju se nefilimi (4)

  • Ljudi zlim delima žaloste Jehovu (5-8)

  • Noje dobija zadatak da gradi arku (9-16)

  • Bog najavljuje Potop (17-22)

6  A na zemlji je bilo sve više ljudi. Kako su im se rađale ćerke,  sinovi pravog Boga*+ su počeli da primećuju da su one* lepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali.  Tada je Jehova rekao: „Neću* doveka trpeti ljude,+ jer su oni samo telo*. Neka žive još 120 godina.“+  U to vreme, a i kasnije, sinovi pravog Boga su imali odnose sa ženama i one su im rađale sinove, koji su se zvali nefilimi*. Bili su to silni ljudi, koji su bili čuveni u staro doba.  I Jehova je video da su ljudi na zemlji postali krajnje pokvareni i da su sve misli i želje njihovog srca uvek usmerene ka zlu.+  Tada je Jehovi bilo žao* što je stvorio ljude na zemlji i osetio je bol u srcu*.+  Zato je Jehova rekao: „Zbrisaću s lica zemlje ljude koje sam stvorio, a s njima i sve domaće životinje, sve životinje koje gmižu i stvorenja koja lete po nebu, jer mi je žao što sam ih stvorio.“  Ali Noje je stekao Jehovinu naklonost.  Ovo su događaji iz Nojevog života. Noje je bio pravedan čovek,+ čestit* među svojim savremenicima*. On je živeo po Božjoj volji*.+ 10  Noju su se rodila tri sina: Sim, Ham i Jafet.+ 11  Zemlja se iskvarila pred pravim Bogom i napunila se nasiljem. 12  Kad je Bog pogledao zemlju, video je da je ona iskvarena,+ jer se sav ljudski rod na njoj iskvario.+ 13  Tada je Bog rekao Noju: „Odlučio sam da uništim sve ljude, jer su zemlju ispunili nasiljem. Uništiću ljude i opustošiću zemlju.+ 14  Napravi sebi arku* od drveta koje sadrži smolu.+ Napravi pregrade u arci i premaži je iznutra i spolja smolom.+ 15  Napravi je ovako: neka arka bude duga 300 lakata*, široka 50 lakata i visoka 30 lakata. 16  Na arci napravi prozor* da u nju ulazi svetlost. Taj otvor neka bude jedan lakat ispod krova. Ulaz u arku napravi sa strane,+ a u njoj napravi donji, srednji i gornji sprat. 17  „Ja ću pustiti potop+ na zemlju da uništi svako stvorenje pod nebom u kom je dah života*. Izginuće sve što je na zemlji.+ 18  A s tobom sklapam savez. Uđi u arku sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova.+ 19  U arku uvedi po dvoje od svake vrste stvorenja,+ da ih sačuvaš u životu. Uzmi mužjaka i ženku.+ 20  Od stvorenja koja lete po njihovim vrstama i od domaćih životinja po njihovim vrstama, od svih životinja koje gmižu po njihovim vrstama, po dvoje od svake vrste doći će kod tebe i ući u arku da ostanu živi.+ 21  A ti ponesi sa sobom raznovrsnu hranu,+ pa neka bude za jelo i tebi i životinjama.“ 22  Noje je učinio sve onako kako mu je Bog zapovedio. Učinio je upravo tako.+

Fusnote

Doslovno: „ljudske ćerke“.
Reč je o hebrejskom idiomu kojim se na anđele ukazuje kao na Božje sinove.
Doslovno: „Neće moj duh“.
Ili: „jer oni postupaju onako kako ih telo nagoni“.
Moguće je da izraz „nefilimi“ znači „obarači“, to jest oni koji obaraju druge. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Jehova je zažalio“.
Ili: „srce mu se ispunilo tugom“.
Ili: „besprekoran u svemu“.
Ili: „u naraštaju svog doba“.
Doslovno: „hodio s pravim Bogom“.
Doslovno: „kovčeg“. Reč je o velikom plovnom objektu nalik kovčegu.
Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Hebrejski: cohar. Moguće je i da se taj izraz odnosi na krov s nagibom, a ne na prozor ili otvor za svetlost.
Ili: „duh života“.