Postanak 41:1-57

  • Josif tumači faraonove snove (1-36)

  • Faraon daje Josifu visok položaj (37-46a)

  • Josif upravlja raspodelom hrane (46b-57)

41  Posle dve godine faraon je sanjao+ da stoji pored Nila.  Iz Nila je izašlo sedam lepih i debelih krava, koje su pasle travu pored reke.+  A posle njih iz Nila je izašlo sedam ružnih i mršavih krava, koje su stale pored debelih krava na obali Nila.  Tada su ružne i mršave krave pojele onih sedam lepih i debelih krava. Onda se faraon probudio.  Zatim je opet zaspao i sanjao drugi san. Video je kako je na jednoj stabljici izraslo sedam krupnih i lepih klasova.+  A posle njih izraslo je sedam sitnih klasova, sasušenih od istočnog vetra.  Ti sitni klasovi progutali su onih sedam krupnih i lepih klasova. Tada se faraon probudio i shvatio da je to bio san.  Ali ujutru je bio zabrinut. Zato je sazvao sve egipatske sveštenike koji se bave magijom i sve mudrace. Faraon im je ispričao svoje snove, ali niko nije mogao da mu kaže šta oni znače.  Tada je glavni peharnik rekao faraonu: „Danas moram da priznam svoje grehe. 10  Faraon se jednom naljutio na svoje sluge, na mene i glavnog pekara. Zato nas je poslao u zatvor u kući zapovednika straže.+ 11  Jedne noći smo i on i ja nešto sanjali. Svaki san je imao svoje značenje.+ 12  S nama je bio jedan mladi Jevrejin, sluga zapovednika straže.+ Kad smo mu ispričali šta smo sanjali,+ on je svakom objasnio značenje njegovog sna. 13  Dogodilo se upravo ono što nam je rekao. Mene je faraon vratio u službu, a glavnog pekara je obesio.“+ 14  Faraon je poslao sluge po Josifa+ i oni su ga brzo doveli iz zatvora*.+ On se obrijao*, presvukao i došao pred faraona. 15  Tada je faraon rekao Josifu: „Sanjao sam san, ali niko ne može da mi kaže šta on znači. Čuo sam da ti možeš objasniti značenje snova.“+ 16  Josif je odgovorio faraonu: „To nije u mojoj moći. Bog će objaviti šta je za faraonovo dobro.“+ 17  Faraon je zatim rekao Josifu: „Sanjao sam kako stojim na obali Nila. 18  Iz Nila je izašlo sedam debelih i lepih krava, koje su pasle travu pored reke.+ 19  A posle njih izašlo je sedam slabih, veoma ružnih i mršavih krava. U celom Egiptu nikada nisam video tako ružne krave. 20  Te mršave i ružne krave pojele su onih sedam debelih krava. 21  Ali kad su ih pojele, to se na njima nije videlo, jer su i dalje bile ružne i mršave kao i ranije. Tada sam se probudio. 22  „Zatim sam sanjao kako sedam punih i lepih klasova izbijaju na jednoj stabljici.+ 23  A posle njih izraslo je sedam uvelih i sitnih klasova, sasušenih od istočnog vetra. 24  Ti sitni klasovi progutali su onih sedam lepih klasova. Ispričao sam te snove sveštenicima koji se bave magijom,+ ali nijedan nije mogao da mi kaže šta oni znače.“+ 25  Tada je Josif rekao faraonu: „Oba faraonova sna imaju isto značenje. Pravi Bog javlja faraonu šta će učiniti.+ 26  Sedam lepih krava predstavljaju sedam godina. Isto tako, sedam lepih klasova predstavljaju sedam godina. Oba sna imaju isto značenje. 27  Sedam mršavih i ružnih krava, koje su izašle posle njih, predstavljaju sedam godina, a i sedam praznih klasova, sasušenih od istočnog vetra, predstavljaju sedam godina. To će biti godine gladi. 28  Dakle, kao što sam rekao faraonu, pravi Bog je pokazao faraonu šta će učiniti. 29  „Dolazi sedam veoma rodnih godina u celom Egiptu. 30  Ali posle njih doći će sedam godina gladi. Zaboraviće se sve obilje u Egiptu i glad će opustošiti zemlju.+ 31  Niko se više neće sećati obilja koje je bilo u zemlji, jer će glad koja će posle toga doći biti strahovita. 32  To što je faraon dva puta sanjao taj san znači da je pravi Bog to čvrsto odlučio i da će pravi Bog to brzo i učiniti. 33  „Zato neka faraon sada potraži razboritog i mudrog čoveka i neka ga postavi nad Egiptom. 34  Neka faraon postavi nadglednike u zemlji, pa neka tokom tih sedam rodnih godina uzima petinu roda u Egiptu.+ 35  Neka oni sakupljaju sav rod tokom tih sedam rodnih godina koje dolaze. Neka uskladište žito u faraonove žitnice u gradovima i neka ga tamo čuvaju.+ 36  To će biti zalihe hrane u zemlji tokom sedam godina gladi koje će zavladati u Egiptu, da ljudi i stoka ne bi pomrli od gladi.“+ 37  Taj predlog se svideo faraonu i svim njegovim slugama. 38  Zato je faraon rekao svojim slugama: „Možemo li naći boljeg čoveka od Josifa, koji ima Božji duh?“ 39  Zatim je rekao Josifu: „Pošto ti je Bog sve to otkrio, niko nije tako razborit i mudar kao što si ti. 40  Ti ćeš biti upravitelj mog dvora i ceo moj narod bezuslovno će te slušati.+ Jedino ću ja, koji vladam kao kralj*, biti iznad tebe.“ 41  Faraon je još rekao Josifu: „Postavljam te nad celim Egiptom.“+ 42  Tada je faraon skinuo pečatni prsten sa svoje ruke i stavio ga na Josifovu ruku. Naredio je da Josifa obuku u odeću od finog lanenog platna i da mu oko vrata stave zlatan lanac. 43  Osim toga, zapovedio je da ga voze u kolima koja su po časti bila odmah iza njegovih i da pred njim viču: „Avrek!“* Tako ga je postavio nad celim Egiptom. 44  Zatim je faraon rekao Josifu: „Ja sam faraon, ali bez tvog odobrenja niko u celom Egiptu neće smeti ništa da uradi*.“+ 45  Posle toga faraon je dao Josifu ime Psontomfanih i dao mu je za ženu Asenetu,+ ćerku Potifere, sveštenika iz Ona*. I Josif je počeo da nadgleda sve što se radilo u Egiptu*.+ 46  Josif je imao 30 godina+ kad je počeo da služi* faraonu, egipatskom kralju. Zatim je Josif otišao od faraona i obišao celu egipatsku zemlju. 47  Tokom sedam rodnih godina zemlja je bogato rađala. 48  On je tokom tih sedam godina u Egiptu sakupljao sav rod i skladištio ga u gradovima. U svakom gradu skladištio je rod sa okolnih njiva. 49  Josif je sakupio velike količine žita, kao morskog peska, dok na kraju nisu prestali da ga mere jer se nije moglo izmeriti. 50  Pre nego što je nastupila prva godina gladi, Josif je dobio dva sina,+ koja mu je rodila Aseneta, ćerka Potifere, sveštenika iz Ona*. 51  Josif je svom prvencu dao ime Manasija*,+ rekavši: „Bog mi je pomogao da zaboravim svu svoju nevolju i ceo dom svog oca.“ 52  Drugom sinu je dao ime Jefrem*,+ rekavši: „Bog mi je podario decu u zemlji moje nevolje.“+ 53  Tako je prošlo sedam rodnih godina u Egiptu+ 54  i nastupilo je sedam godina gladi, baš kao što je Josif i rekao.+ U svim zemljama nastala je glad, a u celom Egiptu bilo je hrane*.+ 55  Na kraju je glad zavladala i u celom Egiptu pa je narod zavapio faraonu tražeći hranu.+ Tada je faraon rekao svim Egipćanima: „Idite kod Josifa i učinite sve što vam kaže.“+ 56  Glad je vladala po celoj zemlji.+ Tada je Josif otvorio sve žitnice koje su imali i počeo da prodaje hranu Egipćanima,+ jer je strahovita glad pogodila Egipat. 57  U Egipat su dolazili ljudi iz svih zemalja da kupuju hranu od Josifa, jer je strahovita glad vladala u svim zemljama.+

Fusnote

Doslovno: „jame“.
Ili: „obrijao glavu i bradu“.
Ili: „Jedino ću prestoljem“.
Po svemu sudeći, reč je o izrazu kojim se od ljudi zahtevalo da nekome iskažu čast i poštovanje.
Doslovno: „da podigne ni ruku ni nogu“.
To jest Heliopolisa.
Ili: „da obilazi Egipat“.
Ili: „došao pred“.
To jest Heliopolisa.
„Manasija“ znači „onaj zbog kog se zaboravlja“.
„Jefrem“ znači „dvostruko plodan“.
Ili: „hleba“.