Postanak 17:1-27

  • Od Avrahama će nastati mnogi narodi (1-8)

    • Avram dobija ime Avraham (5)

  • Savez obrezanja (9-14)

  • Saraja dobija ime Sara (15-17)

  • Obećanje o Isakovom rođenju (18-27)

17  Kad je Avram imao 99 godina, Jehova mu se pojavio i rekao mu: „Ja sam Svemoćni Bog. Živi po mojoj volji i budi besprekoran u svemu*.  Ja ću sklopiti savez s tobom+ i veoma ću umnožiti tvoje potomstvo.“+  Tada se Avram poklonio licem do zemlje, a Bog mu je još rekao:  „Evo, sklopio sam savez s tobom+ i ti ćeš postati otac mnogih naroda.+  Više se nećeš zvati Avram*, nego Avraham*, jer ću te učiniti ocem mnogih naroda.  Daću ti veoma mnogo potomaka, pa će od tebe nastati narodi i kraljevi će poteći od tebe.+  „Držaću se svog saveza s tobom+ i tvojim potomstvom u budućim naraštajima kao saveza koji će trajati doveka, da tebi i tvom potomstvu budem Bog.  Tebi i tvom potomstvu daću u trajan posed zemlju u kojoj živiš kao došljak,+ celu hanansku zemlju, i biću Bog tvom potomstvu.“+  Bog je još rekao Avrahamu: „Ti se drži mog saveza, ti i tvoje potomstvo iz naraštaja u naraštaj. 10  Ovo je savez između mene i vas, savez kog ćete se ti i tvoje potomstvo držati: Svako muško među vama neka bude obrezano.+ 11  Obrezivaćete se* i to će služiti kao znak saveza između mene i vas.+ 12  Iz naraštaja u naraštaj, neka se svako muško dete među vama obreže kad mu bude osam dana.+ Neka bude obrezan svako ko je rođen u tvom domu i svako ko nije tvoj potomak, nego je kupljen za novac od nekog tuđinca. 13  Svako ko se rodi u tvom domu i svako ko bude kupljen tvojim novcem neka se obreže.+ Taj znak na vašem telu biće dokaz da sam s vama sklopio trajan savez. 14  Ako se neko muško ne obreže, treba ga* pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda zbog kršenja mog saveza.“ 15  Bog je još rekao Avrahamu: „Svoju ženu Saraju+ više ne zovi Saraja*, jer će joj ime biti Sara*. 16  Ja ću je blagosloviti i ona će ti roditi sina.+ Blagosloviću je i od nje će nastati narodi, i kraljevi* će poteći od nje.“ 17  Tada se Avraham poklonio licem do zemlje, nasmejao se i rekao u svom srcu:+ „Hoće li se čoveku od 100 godina roditi dete i hoće li Sara, žena od 90 godina, roditi?“+ 18  Avraham je rekao pravom Bogu: „Neka je Ismailo živ pred tobom!“+ 19  Bog mu je na to rekao: „Tvoja žena Sara zaista će ti roditi sina i daćeš mu ime Isak*.+ S njim ću sklopiti savez, koji će za njega i njegovo potomstvo trajati doveka.+ 20  A i za Ismaila sam te uslišio. Evo, blagosloviću ga, daću mu mnogo dece i veoma ću umnožiti njegovo potomstvo. Njemu će se roditi 12 poglavara i učiniću da od njega nastane velik narod.+ 21  Ali svoj savez sklopiću sa Isakom,+ koga će ti Sara roditi dogodine u ovo vreme.“+ 22  Kad je Bog završio razgovor sa Avrahamom, otišao je od njega. 23  Avraham je tog istog dana obrezao svog sina Ismaila, sve muškarce rođene u njegovom domu i sve koji su kupljeni njegovim novcem – svako muško iz svog doma – obrezao ih je kao što mu je Bog rekao.+ 24  Avraham je imao 99 godina kad je bio obrezan.+ 25  Njegov sin Ismailo imao je 13 godina kad je bio obrezan.+ 26  Tako su tog istog dana bili obrezani Avraham i njegov sin Ismailo. 27  Svi muškarci iz njegovog doma, svi koji su se rodili u njegovoj kući i svi koji su kupljeni za novac od tuđinaca, bili su obrezani s njim.

Fusnote

Ili: „budi neporočan“.
„Avram“ znači „otac je uzvišen“.
„Avraham“ znači „otac mnoštva“.
Ili: „Obrezivaćete kožicu s vrha uda“.
Ili: „tu dušu treba“.
Moguće je da „Saraja“ znači „svadljiva“.
„Sara“ znači „kneginja“.
Doslovno: „kraljevi naroda“.
„Isak“ znači „smeh“.