Postanak 46:1-34

  • Jakov sa svojom porodicom dolazi u Egipat (1-7)

  • Imena onih koji su došli u Egipat (8-27)

  • Susret Josifa i Jakova u Gesemu (28-34)

46  Tako je Izrael krenuo na put sa svim što je imao*. Kad je došao u Virsaveju,+ prineo je žrtve Bogu svog oca Isaka.+  Tada se Bog obratio Izraelu u viziji tokom noći: „Jakove! Jakove!“, a on je odgovorio: „Evo me!“  Bog mu je rekao: „Ja sam pravi Bog, Bog tvog oca.+ Ne boj se da ideš u Egipat, jer ću tamo od tebe načiniti velik narod.+  Ja ću ići s tobom u Egipat i ja ću te vratiti odande,+ a Josif će ti svojom rukom zatvoriti oči kad umreš.“+  Posle toga Jakov je pošao iz Virsaveje. Jakovljevi* sinovi su povezli svog oca, svoju decu i svoje žene na kolima koja je faraon poslao po njega.  Sa sobom su poveli svoja stada i poneli svoja dobra, koja su stekli u hananskoj zemlji. Tako je Jakov stigao u Egipat sa celom svojom porodicom.  Sa sobom je u Egipat doveo svoje sinove, ćerke i unučad – celu svoju porodicu.  Ovo su imena Izraelovih sinova, to jest Jakovljevih sinova, koji su došli u Egipat:+ Jakovljev prvenac bio je Ruvim.+  Ruvimovi sinovi su bili Enoh, Faluj, Esron i Harmija.+ 10  Simeonovi+ sinovi su bili Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul,+ sin jedne Hananke. 11  Levijevi+ sinovi su bili Girson, Kat i Merarije.+ 12  Judini+ sinovi su bili Ir, Onan, Sala,+ Fares+ i Zara.+ Ali Ir i Onan su umrli u hananskoj zemlji.+ Faresovi sinovi su bili Esron i Jamuilo.+ 13  Isaharovi sinovi su bili Tola, Fuva, Jov i Simron.+ 14  Zavulonovi+ sinovi su bili Sered, Alon i Alil.+ 15  To su sinovi koje je Lija rodila Jakovu u Padan-Aramu. Ona mu je rodila i ćerku Dinu.+ Svih njegovih sinova i njegovih ćerki bilo je 33. 16  Gadovi+ sinovi su bili Sifon, Agije, Sunije, Esvon, Irije, Arodije i Arilije.+ 17  Asirovi+ sinovi su bili Jemna, Jesva, Jesvija, Verija, a sestra im je bila Sara. Verijini sinovi su bili Ever i Melhilo.+ 18  To su sinovi Zelfe,+ koju je Lavan dao svojoj ćerki Liji. Ona i Jakov su imali ukupno 16 sinova i ćerki*. 19  Sinovi Jakovljeve žene Rahele su bili Josif+ i Venijamin.+ 20  Josifu su se u Egiptu rodili Manasija+ i Jefrem,+ koje mu je rodila Aseneta,+ ćerka Potifere, sveštenika iz Ona*. 21  Venijaminovi+ sinovi su bili Vela, Veher, Asvil, Gira,+ Naman, Ihije, Ros, Mupim, Upim+ i Arad.+ 22  To su sinovi koje je Rahela rodila Jakovu – ukupno 14 sinova. 23  Danov+ sin* bio je Usim.+ 24  Neftalimovi+ sinovi su bili Asilo, Gunije, Jeser i Silim.+ 25  To su sinovi Vale, koju je Lavan dao svojoj ćerki Raheli. Ona i Jakov su imali ukupno sedam sinova. 26  Svih Jakovljevih potomaka koji su došli s njim u Egipat*, ne računajući žene Jakovljevih sinova, bilo je ukupno 66.+ 27  Josifu su se u Egiptu rodila dva sina. Tako je u Egipat došlo ukupno 70 članova Jakovljeve porodice.+ 28  Jakov je poslao Judu+ da kaže Josifu da on dolazi u Gesem. Kad su stigli u Gesem,+ 29  Josif je zapovedio da mu upregnu kola i pošao je u Gesem u susret svom ocu Izraelu. Čim je došao do njega, zagrlio ga je i dugo je tako plakao. 30  Tada je Izrael rekao Josifu: „Sad mogu da umrem, jer sam te video i znam da si živ.“ 31  Josif je rekao svojoj braći i svima koji su došli s njegovim ocem: „Idem da javim faraonu:+ ’Moja braća i svi iz doma mog oca, koji su bili u hananskoj zemlji, došli su kod mene.+ 32  Oni su pastiri+ i uzgajaju stoku.+ Doveli su svoju sitnu i krupnu stoku i sve što imaju.‘+ 33  Kad vas faraon pozove i pita vas: ’Čime se bavite?‘, 34  vi recite: ’Tvoje sluge uzgajaju stoku od svoje mladosti pa sve dosad, kao što su to činili i naši preci‘,+ da biste mogli da se naselite u zemlji Gesem,+ pošto Egipćani preziru sve koji čuvaju ovce.“+

Fusnote

Ili: „sa svima svojima“.
Doslovno: „Izraelovi“.
Ili: „16 duša“.
To jest Heliopolisa.
Doslovno: „sinovi“. Moguće je da je Dan imao još sinova čija se imena ne spominju.
Ili: „Svih duša koje su s Jakovom došle u Egipat“.