Postanak 30:1-43

  • Vala rađa Dana i Neftalima (1-8)

  • Zelfa rađa Gada i Asira (9-13)

  • Lija rađa Isahara i Zavulona (14-21)

  • Rahela rađa Josifa (22-24)

  • Jakovljeva stada se uvećavaju (25-43)

30  Kad je Rahela videla da ne rađa decu, postala je ljubomorna na svoju sestru i rekla je Jakovu: „Daj mi decu ili ću umreti!“  Tada se Jakov naljutio na Rahelu i rekao joj: „Zar sam ja na mestu Boga, koji ti je uskratio decu*?“  A ona mu je rekla: „Evo moje robinje Vale.+ Spavaj s njom, da ona rodi za mene* i da preko nje dobijem decu.“  Tako mu je dala za ženu svoju sluškinju Valu i Jakov je spavao s njom.+  Vala je zatrudnela i rodila Jakovu sina.  Tada je Rahela rekla: „Bog je bio moj sudija i uslišio mi je molitve, pa mi je dao sina.“ Zato mu je dala ime Dan*.+  Rahelina sluškinja Vala opet je zatrudnela i rodila Jakovu još jednog sina.  Tada je Rahela rekla: „Žestoko sam se rvala sa svojom sestrom i pobedila sam!“ Zato mu je dala ime Neftalim*.+  Kad je Lija videla da je prestala da rađa, dala je Jakovu za ženu svoju sluškinju Zelfu.+ 10  Lijina sluškinja Zelfa rodila je Jakovu sina. 11  Tada je Lija rekla: „Kakva sreća!“ Zato mu je dala ime Gad*.+ 12  Zatim je Lijina sluškinja Zelfa rodila Jakovu još jednog sina. 13  Tada je Lija rekla: „Kako sam srećna! Žene će me zvati srećnom.“+ Zato mu je dala ime Asir*.+ 14  Jednog dana u vreme pšenične žetve, Ruvim+ je u polju našao mandragore*, pa ih je odneo svojoj majci Liji. Tada je Rahela rekla Liji: „Molim te, daj mi nekoliko mandragora koje je našao tvoj sin.“ 15  Ona joj je odgovorila: „Zar ti je malo što si mi uzela muža,+ pa sad hoćeš da mi uzmeš i mandragore?“ Rahela joj je rekla: „Dobro, neka onda Jakov noćas spava s tobom u zamenu za mandragore koje je našao tvoj sin.“ 16  Kad se Jakov uveče vraćao iz polja, Lija mu je izašla u susret i rekla mu: „Spavaćeš sa mnom, jer sam mandragore koje je našao moj sin dala da bih noćas bila s tobom.“ Tako je on te noći spavao s njom. 17  Bog je uslišio Lijine molitve, pa je ona zatrudnela i rodila Jakovu petog sina. 18  Tada je Lija rekla: „Bog mi je dao platu što sam svom mužu dala svoju sluškinju.“ Zato ga je nazvala Isahar*.+ 19  Ona je još jednom zatrudnela i rodila Jakovu šestog sina.+ 20  Tada je Lija rekla: „Bog mi je dao lep poklon. Moj muž će me napokon prihvatiti,+ jer sam mu rodila šest sinova.“+ Zato mu je dala ime Zavulon*.+ 21  Posle toga je rodila ćerku i dala joj ime Dina.+ 22  Na kraju je Bog obratio pažnju na Rahelu. Bog je uslišio njene molitve učinivši je plodnom.+ 23  Ona je zatrudnela i rodila sina. Tada je rekla: „Bog je uklonio moju sramotu!“+ 24  Zato mu je dala ime Josif*,+ rekavši: „Jehova mi dodaje još jednog sina.“ 25  Nakon što je Rahela rodila Josifa, Jakov je rekao Lavanu: „Pusti me da idem u svoje mesto i u svoju zemlju.+ 26  Daj mi moje žene i moju decu, za koje sam ti služio, pa da idem, jer ti dobro znaš kako sam ti služio.“+ 27  Tada mu je Lavan rekao: „Ako me smatraš prijateljem, ostani kod mene. Po svemu* vidim da me Jehova blagosilja zbog tebe.“ 28  Još je rekao: „Odredi sebi platu i ja ću ti je dati.“+ 29  Jakov mu je na to rekao: „Dobro znaš kako sam ti služio i kako sam se brinuo o tvojoj stoci.+ 30  Pre nego što sam došao, imao si malo, a sada je tvoje stoke mnogo, jer Jehova te je blagosiljao otkako sam kod tebe. A kad ću učiniti nešto i za svoj dom?“+ 31  Tada ga je Lavan upitao: „Šta da ti dam?“ Jakov je odgovorio: „Ništa ne treba da mi daš. Ako uradiš ovo što ću ti reći, opet ću voditi na pašu tvoje stado i čuvati ga.+ 32  Danas ću proći kroz celo tvoje stado. Odvoj iz njega svaku pegavu i šarenu ovcu, svakog tamnosmeđeg mladog ovna i svaku šarenu i pegavu kozu. Neka to od sada bude moja plata.+ 33  Kad god budeš došao da proveriš ono što sam zaradio, videćeš da sam pošten. Svaka koza koja nije pegava i šarena i svaki mladi ovan koji nije tamnosmeđ, a koji se nađu kod mene, neka se smatraju ukradenim.“ 34  Na to mu je Lavan odgovorio: „Dobro! Neka bude kao što si rekao.“+ 35  Tog dana Lavan je odvojio prugaste i šarene jarce i sve pegave i šarene koze, sve što je na sebi imalo nešto belo, i sve tamnosmeđe mlade ovnove, pa ih je poverio svojim sinovima. 36  Posle toga se udaljio tri dana hoda od Jakova, koji je čuvao ostalo Lavanovo stado. 37  Tada je Jakov uzeo nekoliko zelenih prutova s drveta divize*, badema i platana, pa je na nekim mestima ogulio koru i tako napravio bele pruge. 38  Zatim je te oguljene prutove stavljao u korita pred stado, u pojila s vodom, gde je stado dolazilo da pije, da bi se stoka parila pred njima kad dođe da pije. 39  Tako se stoka parila kod korita s prutovima, a ono što se rađalo bilo je prugasto, pegavo i šareno. 40  Jakov je odvojio mlade ovnove, a zatim je okrenuo ostatak stada da gleda prema prugastim i tamnosmeđim životinjama iz Lavanovog stada. Onda je odvojio na stranu svoje stado i nije ga mešao s Lavanovim stadom. 41  I kad god bi došlo vreme da se životinje pare, Jakov bi stavljao prutove u korita pred snažnije životinje, kako bi se one parile kod korita s prutovima. 42  A pred slabije životinje ih nije stavljao. Tako bi slabije uvek pripale Lavanu, a snažnije Jakovu.+ 43  Jakov je postajao sve bogatiji i stekao je mnogo stoke, slugu i sluškinja, kamila i magaraca.+

Fusnote

Ili: „plod utrobe“.
Doslovno: „rodi na mojim kolenima“.
„Dan“ znači „sudija“.
„Neftalim“ znači „moje rvanje“.
„Gad“ znači „sreća“.
„Asir“ znači „srećan; radost“.
Žene su jele plod ove biljke zato što su verovale da će im to pomoći da zatrudne.
„Isahar“ znači „on je plata“.
„Zavulon“ znači „prihvatiti“.
Reč je o skraćenom obliku imena „Josifija“, koje znači „neka Jah pridoda (umnoži)“.
Ili: „znacima“.
Diviza je drvo s prelepim belim cvetovima.