Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Postanak

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Stvaranje neba i zemlje (1, 2)

  • Šest dana stvaranja na zemlji (3-31)

   • Prvi dan: svetlost; dan i noć (3-5)

   • Drugi dan: nebeski svod (6-8)

   • Treći dan: kopno i vegetacija (9-13)

   • Četvrti dan: izvori svetlosti (14-19)

   • Peti dan: ribe i ptice (20-23)

   • Šesti dan: kopnene životinje i ljudi (24-31)

 • 2

  • Bog se odmara sedmog dana (1-3)

  • Jehova Bog, Stvoritelj neba i zemlje (4)

  • Muškarac i žena u edenskom vrtu (5-25)

   • Čovek stvoren od zemaljskog praha (7)

   • Drvo poznavanja dobra i zla (15-17)

   • Stvaranje žene (18-25)

 • 3

  • Prvi greh (1-13)

  • Jehova izriče presudu buntovnicima (14-24)

   • Proročanstvo o ženinom potomstvu (15)

   • Ljudi isterani iz Edena (23, 24)

 • 4

  • Kain i Avelj (1-16)

  • Kainovi potomci (17-24)

  • Sit i njegov sin Enos (25, 26)

 • 5

  • Rodoslov od Adama do Noja (1-32)

   • Adamu se rađaju sinovi i ćerke (4)

   • Enoh ide Božjim putem (21-24)

 • 6

  • Božji sinovi uzimaju žene za sebe (1-3)

  • Rađaju se nefilimi (4)

  • Ljudi zlim delima žaloste Jehovu (5-8)

  • Noje dobija zadatak da gradi arku (9-16)

  • Bog najavljuje Potop (17-22)

 • 7

 • 8

  • Vode Potopa se povlače (1-14)

   • Noje šalje golubicu (8-12)

  • Izlazak iz arke (15-19)

  • Božje obećanje za zemlju (20-22)

 • 9

  • Božje zapovesti za sve ljude (1-7)

   • Zakon o krvi (4-6)

  • Duga kao znak saveza (8-17)

  • Proročanstva o Nojevim potomcima (18-29)

 • 10

  • Poreklo naroda (1-32)

   • Jafetovi potomci (2-5)

   • Hamovi potomci (6-20)

    • Nevrod se protivi Jehovi (8-12)

   • Simovi potomci (21-31)

 • 11

  • Vavilonska kula (1-4)

  • Jehova pravi pometnju u jeziku (5-9)

  • Rodoslov od Sima do Avrama (10-32)

   • Tarina porodica (27)

   • Avram odlazi iz Ura (31)

 • 12

  • Avram ide iz Harana u Hanan (1-9)

   • Božje obećanje Avramu (7)

  • Avram i Saraja u Egiptu (10-20)

 • 13

  • Avram se vraća u Hanan (1-4)

  • Avram i Lot se razdvajaju (5-13)

  • Bog ponavlja svoje obećanje Avramu (14-18)

 • 14

  • Avram spasava Lota (1-16)

  • Melhisedek blagosilja Avrama (17-24)

 • 15

  • Božji savez sa Avramom (1-21)

   • Proročanstvo o 400 godina ugnjetavanja (13)

   • Bog ponavlja svoje obećanje Avramu (18-21)

 • 16

  • Agara i Ismailo (1-16)

 • 17

  • Od Avrahama će nastati mnogi narodi (1-8)

   • Avram dobija ime Avraham (5)

  • Savez obrezanja (9-14)

  • Saraja dobija ime Sara (15-17)

  • Obećanje o Isakovom rođenju (18-27)

 • 18

  • Tri anđela dolaze kod Avrahama (1-8)

  • Sara se smeje obećanju da će roditi sina (9-15)

  • Avraham moli za Sodom (16-33)

 • 19

  • Anđeli dolaze kod Lota (1-11)

  • Anđeli požuruju Lota i njegovu porodicu (12-22)

  • Uništenje Sodoma i Gomore (23-29)

   • Lotova žena postaje stub soli (26)

  • Lot i njegove ćerke (30-38)

   • Poreklo Moavaca i Amonaca (37, 38)

 • 20

  • Sara izbavljena od Avimeleha (1-18)

 • 21

  • Isakovo rođenje (1-7)

  • Ismailo se ruga Isaku (8, 9)

  • Agara i Ismailo više nisu deo Avrahamovog domaćinstva (10-21)

  • Avrahamov savez sa Avimelehom (22-34)

 • 22

  • Bog traži od Avrahama da žrtvuje Isaka (1-19)

   • Blagoslovi koji će doći preko Avrahamovog potomstva (15-18)

  • Rebekina porodica (20-24)

 • 23

  • Sarina smrt i njen grob (1-20)

 • 24

  • Sluga traži ženu za Isaka (1-58)

  • Rebeka ide kod Isaka (59-67)

 • 25

  • Avraham uzima drugu ženu (1-6)

  • Avrahamova smrt (7-11)

  • Ismailovi sinovi (12-18)

  • Rođenje Jakova i Isava (19-26)

  • Isav prodaje svoje pravo prvorođenog (27-34)

 • 26

  • Isak i Rebeka u Geraru (1-11)

   • Bog potvrđuje Isaku svoje obećanje (3-5)

  • Prepirke oko bunara (12-25)

  • Isakov savez sa Avimelehom (26-33)

  • Isav se ženi dvema Hetejkama (34, 35)

 • 27

  • Jakov dobija Isakov blagoslov (1-29)

  • Isav se ne kaje, ali traži blagoslov (30-40)

  • Isav gaji mržnju prema Jakovu (41-46)

 • 28

  • Isak šalje Jakova u Padan-Aram (1-9)

  • Jakovljev san u Vetilju (10-22)

   • Bog potvrđuje Jakovu svoje obećanje (13-15)

 • 29

  • Jakov upoznaje Rahelu (1-14)

  • Jakov se zaljubljuje u Rahelu (15-20)

  • Jakov se ženi Lijom i Rahelom (21-29)

  • Lija rađa Jakovu četiri sina: Ruvima, Simeona, Levija i Judu (30-35)

 • 30

  • Vala rađa Dana i Neftalima (1-8)

  • Zelfa rađa Gada i Asira (9-13)

  • Lija rađa Isahara i Zavulona (14-21)

  • Rahela rađa Josifa (22-24)

  • Jakovljeva stada se uvećavaju (25-43)

 • 31

  • Jakov beži u Hanan (1-18)

  • Lavan sustiže Jakova (19-35)

  • Jakov sklapa savez s Lavanom (36-55)

 • 32

  • Jakovljev susret sa anđelima (1, 2)

  • Jakov se priprema za susret sa Isavom (3-23)

  • Jakov se rve sa anđelom (24-32)

   • Jakov dobija ime Izrael (28)

 • 33

  • Jakovljev susret sa Isavom (1-16)

  • Jakov putuje u Sihem (17-20)

 • 34

  • Sihem siluje Dinu (1-12)

  • Lukavstvo Jakovljevih sinova (13-31)

 • 35

  • Jakov uklanja kipove tuđih bogova (1-4)

  • Jakov se vraća u Vetilj (5-15)

  • Venijaminovo rođenje; Rahelina smrt (16-20)

  • Dvanaest Izraelovih sinova (21-26)

  • Isakova smrt (27-29)

 • 36

  • Isavovi potomci (1-30)

  • Edomski kraljevi i plemenski poglavari (31-43)

 • 37

  • Josifovi snovi (1-11)

  • Josif i ljubomora njegove braće (12-24)

  • Josif prodat u ropstvo (25-36)

 • 38

  • Juda i Tamara (1-30)

 • 39

  • Josif u Petefrijevoj kući (1-6)

  • Josif odbija Petefrijevu ženu (7-20)

  • Josif u zatvoru (21-23)

 • 40

  • Josif tumači snove dvojice zatvorenika (1-19)

   • „Zar nije Bog taj koji tumači snove?“ (8)

  • Faraonov rođendan (20-23)

 • 41

  • Josif tumači faraonove snove (1-36)

  • Faraon daje Josifu visok položaj (37-46a)

  • Josif upravlja raspodelom hrane (46b-57)

 • 42

  • Josifova braća idu u Egipat (1-4)

  • Josif sreće svoju braću i iskušava ih (5-25)

  • Josifova braća se vraćaju svom ocu Jakovu (26-38)

 • 43

  • Josifova braća ponovo u Egiptu i dovode Venijamina (1-14)

  • Josif se ponovo sastaje sa svojom braćom (15-23)

  • Josif priređuje gozbu za svoju braću (24-34)

 • 44

  • Josifov srebrni pehar nađen u Venijaminovom džaku (1-17)

  • Juda moli za Venijamina (18-34)

 • 45

  • Josif otkriva braći ko je on (1-15)

  • Josifova braća se vraćaju po Jakova (16-28)

 • 46

  • Jakov sa svojom porodicom dolazi u Egipat (1-7)

  • Imena onih koji su došli u Egipat (8-27)

  • Susret Josifa i Jakova u Gesemu (28-34)

 • 47

  • Jakov dolazi pred faraona (1-12)

  • Josif je mudar upravitelj (13-26)

  • Izraelci se naseljavaju u Gesemu (27-31)

 • 48

  • Jakov blagosilja Josifova dva sina (1-12)

  • Jefrem dobija veći blagoslov (13-22)

 • 49

  • Jakovljevo proročanstvo na samrti (1-28)

   • Šilo će doći iz Judinog plemena (10)

  • Jakov daje uputstva za svoj pogreb (29-32)

  • Jakovljeva smrt (33)

 • 50

  • Josif sahranjuje Jakova u Hananu (1-14)

  • Josif uverava svoju braću da im je oprostio (15-21)

  • Josifovi poslednji dani i njegova smrt (22-26)

   • Josif traži da se njegove kosti odnesu iz Egipta (25)