Postanak 2:1-25

  • Bog se odmara sedmog dana (1-3)

  • Jehova Bog, Stvoritelj neba i zemlje (4)

  • Muškarac i žena u edenskom vrtu (5-25)

    • Čovek stvoren od zemaljskog praha (7)

    • Drvo poznavanja dobra i zla (15-17)

    • Stvaranje žene (18-25)

2  Tako su bili dovršeni nebo i zemlja i sve što je na njima*.+  Do sedmog dana Bog je dovršio svoje delo, a sedmog dana je počeo da se odmara* od svega što je radio.+  Bog je blagoslovio sedmi dan i posvetio ga, jer je tog dana počeo da se odmara od svih svojih dela, nakon što je stvorio sve što je nameravao.  Ovo je zapis o tome kako su nastali nebo i zemlja, onog dana kad ih je Jehova* Bog stvorio.+  Na zemlji još nije bilo poljskog grmlja i još nije niklo poljsko bilje, jer Jehova Bog još nije pustio kišu na zemlju i nije bilo čoveka da je obrađuje.  Ali sa zemlje se dizala magla i natapala je svu površinu zemlje.  Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog praha+ i udahnuo mu u nozdrve dah života,+ i čovek je postao živo biće*.+  Zatim je Jehova Bog zasadio vrt u Edenu,+ prema istoku, i tamo je smestio čoveka kog je stvorio.+  Jehova Bog je učinio da iz zemlje nikne raznovrsno drveće koje je prijatno za gledanje i čiji je plod dobar za jelo, kao i drvo života+ usred vrta i drvo poznavanja dobra i zla.+ 10  Iz Edena je tekla reka koja je natapala vrt i odatle se delila u četiri reke. 11  Prva se zove Fison i teče oko cele zemlje Evile, u kojoj ima zlata. 12  Zlato te zemlje je dobro. Tamo ima i smole od bdela* i kamena oniksa. 13  Druga reka se zove Gion i teče oko cele zemlje Hus*. 14  Treća se zove Hidekel*+ i teče istočno od Asirije.+ Četvrta reka je Eufrat.+ 15  Jehova Bog je smestio čoveka u edenski vrt da ga obrađuje i da se brine o njemu.+ 16  Tada je Jehova Bog dao čoveku ovu zapovest: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš.+ 17  Ali s drveta poznavanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kad budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti.“+ 18  Jehova Bog je zatim rekao: „Nije dobro da čovek bude sam. Načiniću mu pomoćnicu, koja će ga dopunjavati.“+ 19  Jehova Bog je od zemlje stvorio sve divlje životinje i sva stvorenja koja lete po nebu, pa ih je dovodio pred čoveka da vidi kako će nazvati koje stvorenje. Kako je čovek nazvao neko živo biće*, tako mu je bilo ime.+ 20  Tako je čovek davao imena svim domaćim životinjama i svim stvorenjima koja lete po nebu i svim divljim životinjama, ali se za čoveka nije našla pomoćnica koja bi mu odgovarala. 21  Zato je Jehova Bog učinio da čovek utone u dubok san, i dok je čovek spavao, uzeo mu je jedno rebro i zatim je to mesto popunio mesom. 22  Jehova Bog je stvorio ženu od rebra koje je uzeo čoveku i potom ju je doveo čoveku.+ 23  Tada je čovek rekao: „Evo napokon kosti od mojih kostijui mesa od mog mesa! Neka se zove žena*,jer je stvorena od čoveka.“+ 24  Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće* uz svoju ženu i oni će postati jedno telo.+ 25  Oboje su bili goli,+ čovek i njegova žena, ali nisu osećali stid.

Fusnote

Doslovno: „sva njihova vojska“.
Nije reč o doslovnom odmoru već o tome da je Bog prestao da stvara.
Ovo je prvo mesto u Bibliji gde se pojavljuje Božje lično ime יהוה (JHVH ), po kom se Jehova razlikuje od svih drugih bogova. Videti Dodatak A4.
Ili: „živa duša“. Na hebrejskom nefeš, što doslovno znači „stvorenje koje diše“. Videti Rečnik pojmova.
Reč je o mirisnoj smoli sličnoj smirni.
Ili: „Etiopije“.
Ili: „Tigar“.
Ili: „živu dušu“.
Doslovno: „čovečica“.
Ili: „ostaće“.