Postanak 31:1-55

  • Jakov beži u Hanan (1-18)

  • Lavan sustiže Jakova (19-35)

  • Jakov sklapa savez s Lavanom (36-55)

31  Posle nekog vremena Jakov je čuo kako Lavanovi sinovi govore: „Jakov je uzeo sve što je imao naš otac i od onog što je pripadalo našem ocu stekao je sve ovo bogatstvo.“+  Jakov je i po Lavanovom licu primetio da mu on više nije naklonjen kao ranije.+  Tada je Jehova rekao Jakovu: „Vrati se u zemlju svojih očeva i svojoj rodbini,+ a ja ću biti s tobom.“  Jakov je pozvao Rahelu i Liju da dođu u polje kod njegovog stada,  i rekao im: „Vidim da vaš otac nije prema meni isti kao ranije.+ Ali Bog mog oca je sve dosad sa mnom.+  Znate i same da sam svom svojom snagom služio vašem ocu.+  A vaš otac je pokušavao da me prevari i menjao mi je platu deset puta, ali Bog mu nije dozvolio da mi nanese štetu.  Kad bi rekao: ’Neka pegave budu tvoja plata‘, sve što se u stadu rađalo bilo je pegavo, a kad bi rekao: ’Neka prugaste budu tvoja plata‘, sve što se u stadu rađalo bilo je prugasto.+  Tako je Bog uzimao stoku od vašeg oca i davao je meni. 10  Jednom prilikom, kad se stado parilo, u snu sam video da su jarci koji su se parili s kozama bili prugasti, pegavi i šareni.+ 11  Tada mi je u snu anđeo pravog Boga rekao: ’Jakove!‘, a ja sam odgovorio: ’Evo me.‘ 12  On je zatim rekao: ’Molim te, pogledaj i videćeš da su svi jarci koji se pare s kozama prugasti, pegavi i šareni, jer sam video sve što ti Lavan čini.+ 13  Ja sam pravi Bog koji ti se pojavio u Vetilju,+ gde si uljem pomazao stub i gde si mi se zavetovao.+ Sada se spremi, pa idi iz ove zemlje i vrati se u zemlju u kojoj si rođen.‘ “+ 14  Tada su mu Rahela i Lija rekle: „Zar mi još imamo deo nasledstva u domu svog oca? 15  Zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao i živi od novca koji je dobio za nas?+ 16  Sve bogatstvo koje je Bog uzeo našem ocu pripada nama i našoj deci.+ Zato sada uradi sve onako kako ti je Bog rekao.“+ 17  Tada je Jakov stavio svoju decu i žene na kamile+ 18  i poterao svu svoju stoku koju je stekao u Padan-Aramu i poneo sva dobra koja je tamo stekao,+ pa je pošao svom ocu Isaku u hanansku zemlju.+ 19  Kad je Lavan otišao da striže svoje ovce, Rahela je ukrala kipove kućnih bogova*+ koji su mu pripadali.+ 20  Osim toga, Jakov je zavarao Lavana Aramejca, jer mu nije rekao da će otići. 21  Pobegao je i prešao Eufrat*+ sa svim što je imao. Zatim se uputio prema galadskim brdima.+ 22  Trećeg dana javili su Lavanu da je Jakov pobegao. 23  On je poveo sa sobom svoju braću* i krenuo u poteru za njim. Posle sedam dana stigao ga je u galadskim brdima. 24  Tada se Bog javio Lavanu Aramejcu+ noću u snu+ i rekao mu: „Pazi šta ćeš reći Jakovu, bilo to dobro ili zlo.“+ 25  Kad ga je Lavan sustigao, Jakov je već bio razapeo svoj šator u galadskim brdima. Lavan se sa svojom braćom ulogorio u blizini. 26  Tada je Lavan rekao Jakovu: „Šta si to učinio? Zašto si me prevario i odveo moje ćerke kao da su zarobljene u ratu? 27  Zašto si kradom otišao ne rekavši mi ništa i tako me prevario? Da si mi rekao da ćeš ići, ja bih te ispratio s veseljem i pesmama, uz daire i harfe. 28  Nisi mi dao priliku da na rastanku poljubim svoju unučad* i svoje ćerke. Postupio si nerazumno. 29  Mogao bih da ti nanesem zlo, ali Bog tvog oca rekao mi je sinoć: ’Pazi šta ćeš reći Jakovu, bilo to dobro ili zlo.‘+ 30  Kad si već otišao jer si se uželeo doma svog oca, zašto si ukrao moje bogove?“+ 31  Jakov je odgovorio Lavanu: „Uplašio sam se jer sam pomislio: ’Mogao bi da mi silom uzme svoje ćerke.‘ 32  Ako kod nekoga nađeš svoje bogove, taj će platiti životom. Pred našom braćom pretraži moje stvari i uzmi ono što je tvoje.“ Ali Jakov nije znao da ih je Rahela ukrala. 33  Tako je Lavan ušao u Jakovljev šator i u Lijin šator i u šator obe robinje,+ ali ih nije našao. Kad je izašao iz Lijinog šatora, ušao je u Rahelin šator. 34  U međuvremenu, Rahela je uzela kipove, sakrila ih pod sedlo svoje kamile i tako je sedela na njima. Lavan je pretražio ceo njen šator, ali ih nije našao. 35  Tada je ona rekla svom ocu: „Nemoj se ljutiti na mene, gospodaru, što ne mogu da ustanem pred tobom, jer imam ono što je uobičajeno kod žena.“+ Tako je on i dalje pažljivo tražio svoje kipove, ali ih nije našao.+ 36  Tada se Jakov razgnevio i počeo je da prekorava Lavana, govoreći: „Šta sam skrivio i koji sam greh počinio, pa me tako žestoko progoniš? 37  Sad kad si pretražio sve moje stvari, jesi li našao nešto iz svog doma? Stavi to ovde pred moju i svoju braću, pa neka oni presude između nas dvojice. 38  Za ovih 20 godina koliko sam ti služio, tvoje ovce i koze nisu pobacivale+ i nikad nisam uzeo ovna iz tvog stada sebi za hranu. 39  Nikad ti nisam doneo životinju koju su rastrgle divlje zveri,+ već sam ja podmirivao gubitak. Šta god je bilo ukradeno, danju ili noću, tražio si da nadoknadim. 40  Danju me je ubijala vrućina a noću hladnoća, i često nisam mogao ni oka da sklopim.+ 41  U tvojoj kući sam proveo 20 godina. Četrnaest godina sam ti služio za tvoje dve ćerke i šest godina za tvoju stoku, a platu si mi menjao deset puta.+ 42  Da Bog mog oca,+ Bog Avrahamov i Bog kog se Isak boji*,+ nije bio sa mnom, ti bi me poslao nazad praznih ruku. Bog je video moju nevolju i moj trud, pa te je sinoć ukorio.“+ 43  Tada je Lavan odgovorio Jakovu: „Ove žene su moje ćerke i ova deca su moja unučad i ovo stado je moje stado. Sve što vidiš moje je i mojih ćerki. Šta bih danas učinio protiv njih ili protiv dece koju su rodile? 44  Hajde sada da ti i ja sklopimo savez kojeg ćemo se uvek sećati*.“ 45  Tada je Jakov uzeo jedan kamen i uspravio ga kao stub.+ 46  Zatim je rekao svojoj braći: „Sakupite kamenje!“ Oni su sakupili kamenje i od njega napravili gomilu. Posle toga su jeli kod te gomile kamenja. 47  Lavan ju je nazvao Jegar-Sahadut*, a Jakov ju je nazvao Galed*. 48  Lavan je rekao: „Ova gomila kamenja je danas svedok između mene i tebe.“ Zato ju je Jakov nazvao Galed.+ 49  Nazvao ju je i Stražarska kula, jer je Lavan rekao: „Neka Jehova stražari nada mnom i nad tobom kad budemo daleko jedan od drugog. 50  Ako budeš loše postupao s mojim ćerkama i ako uzmeš druge žene pored njih, čak i ako to ne vidi niko od ljudi, to će videti Bog, koji je svedok između tebe i mene.“ 51  Lavan je još rekao Jakovu: „Evo ove gomile kamenja i evo stuba koji sam podigao između mene i tebe. 52  Ova gomila kamenja i ovaj stub+ svedoci su da neću proći pored njih da ti nanesem zlo i da ti nećeš proći pored njih da meni naneseš zlo. 53  Neka Bog Avrahamov+ i Bog Nahorov, Bog njihovog oca, sudi između nas.“ A Jakov se zakleo Bogom kog se bojao njegov otac Isak*.+ 54  Zatim je Jakov prineo žrtvu na tom brdu i pozvao svoju braću da jedu. Nakon što su jeli, prenoćili su tamo. 55  Lavan je ustao rano ujutru, poljubio svoju unučad*+ i svoje ćerke i blagoslovio ih.+ Zatim se vratio svojoj kući.+

Fusnote

Doslovno: „terafime“.
Doslovno: „reku“.
Ili: „svoje rođake“.
Doslovno: „svoje sinove“.
Doslovno: „i strah Isakov“.
Doslovno: „i on će biti svedok između mene i tebe“.
„Jegar-Sahadut“ je aramejski izraz koji znači „gomila koja služi kao svedok“.
„Galed“ je hebrejski izraz koji znači „gomila koja služi kao svedok“.
Doslovno: „strahom svog oca Isaka“.
Doslovno: „sinove“.