Postanak 25:1-34

  • Avraham uzima drugu ženu (1-6)

  • Avrahamova smrt (7-11)

  • Ismailovi sinovi (12-18)

  • Rođenje Jakova i Isava (19-26)

  • Isav prodaje svoje pravo prvorođenog (27-34)

25  Avraham se ponovo oženio. Njegova žena se zvala Hetura.  Ona mu je rodila Zemrana, Joksana, Madana, Madijana,+ Jesvoka i Suju.+  Joksanu su se rodili Sava i Dedan. Dedanovi sinovi bili su Asurim, Letusim i Laomim*.  Madijanovi sinovi bili su Efa, Efer, Enoh, Avida i Eldaga. Sve su to bili Heturini potomci.  Avraham je Isaku dao sve što je imao,+  a sinovima koje je imao sa inočama dao je darove. Zatim ih je još za svog života poslao u zemlje na Istoku, daleko od svog sina Isaka.+  Avraham je živeo 175 godina.  Zatim je umro u dubokoj starosti, star i zadovoljan životom, i bio je pribran svojim precima*.  Njegovi sinovi Isak i Ismailo sahranili su ga u pećini Makpeli, u polju Efrona, sina Soara Hetejina, nasuprot Mamriji,+ 10  u polju koje je Avraham kupio od Heteja*. Tamo su sahranjeni Avraham i njegova žena Sara.+ 11  Posle Avrahamove smrti, Bog je i dalje blagosiljao njegovog sina Isaka,+ koji je živeo blizu Vir-Lai-Roija.+ 12  Ovo je zapis o potomstvu Avrahamovog sina Ismaila,+ kog mu je rodila Egipćanka Agara,+ Sarina sluškinja. 13  Ovo su imena Ismailovih sinova, od kojih su potekle porodice koje nose njihovo ime: Ismailov prvenac Navajot,+ zatim Kidar,+ Avdeilo, Mivsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Adad, Tema, Jetur, Nafes i Kedma. 16  To su Ismailovi sinovi i to su njihova imena po mestima gde su živeli i po njihovim logorima – 12 poglavara po njihovim plemenima.+ 17  Ismailo je živeo 137 godina. Zatim je umro i bio je pribran svojim precima*. 18  Njegovi potomci su se naselili na području od Evile,+ blizu Sura,+ koji je istočno od Egipta, pa sve do Asirije. Živeli su u blizini sve svoje braće.*+ 19  Ovo su događaji iz života Avrahamovog sina Isaka.+ Avrahamu se rodio Isak. 20  Isak je imao 40 godina kad se oženio Rebekom, ćerkom Vatuila Aramejca+ iz Padan-Arama, sestrom Lavana Aramejca. 21  Isak se usrdno molio Jehovi za svoju ženu, pošto je bila nerotkinja. Jehova ga je uslišio, pa je njegova žena Rebeka zatrudnela. 22  Sinovi u njoj su toliko gurali jedan drugog+ da je ona rekla: „Ako je tako, zašto da živim?“ Tada se pomolila Jehovi da bi saznala šta to znači. 23  Jehova joj je rekao: „Dva naroda su u tvojoj utrobi,+ dva naroda će poteći iz tvoje utrobe.+ Jedan narod će biti jači od drugog naroda+ i stariji će služiti mlađem.“+ 24  Kad je došlo vreme da se ona porodi, rodila je blizance. 25  Prvi je izašao sav crven i dlakav kao da na sebi ima ogrtač od dlake.+ Zato su mu dali ime Isav*.+ 26  Posle njega je izašao njegov brat, držeći Isava za petu.+ Zato su mu dali ime Jakov*.+ Kad ih je Rebeka rodila, Isak je imao 60 godina. 27  Kad su dečaci odrasli, Isav je postao dobar lovac+ i provodio je mnogo vremena napolju, dok je Jakov uglavnom bio u šatorima.+ On je bio čestit* čovek. 28  Isak je više voleo Isava, jer mu je za jelo donosio divljač, dok je Rebeka više volela Jakova.+ 29  Jednom je Jakov kuvao neko jelo, a Isav se vratio iz lova veoma umoran. 30  Isav je rekao Jakovu: „Daj mi brzo da jedem malo tog crvenog jela, jer sam iznemogao*!“ Zato je dobio ime Edom*.+ 31  Jakov mu je odgovorio: „Prvo mi prodaj pravo koje imaš kao prvenac.“+ 32  Na to je Isav rekao: „Evo, samo što nisam umro! Šta će mi onda pravo prvorođenog?“ 33  Jakov mu je zatim rekao: „Prvo mi se zakuni!“ On se zakleo Jakovu i prodao mu je pravo koje je imao kao prvenac.+ 34  Tada je Jakov dao Isavu hleb i kuvano sočivo, a on se najeo i napio, pa je ustao i otišao. Tako je Isav prezreo svoje pravo prvorođenog.

Fusnote

Po svemu sudeći, ova tri hebrejska imena predstavljaju plemena ili narode.
Ovo je poetski izraz kojim se ukazuje na smrt.
Doslovno: „Hetovih sinova“.
Ovo je poetski izraz kojim se ukazuje na smrt.
Ili možda: „Bili su u neprijateljstvu sa svom svojom braćom“.
„Isav“ znači „dlakav“.
„Jakov“ znači „onaj koji drži za petu; onaj koji potiskuje“.
Ili: „besprekoran“.
Ili: „jer umirem od gladi“.
„Edom“ znači „crven“.