Přejít k článku

Přejít na obsah

43. LEKCE

Jak by se křesťané měli dívat na pití alkoholu?

Jak by se křesťané měli dívat na pití alkoholu?

Lidé po celém světě se k pití alkoholu staví různě. Někteří si občas rádi dají skleničku s přáteli. Jiní nepijí vůbec. A další se naopak opíjí. Co o alkoholu říká Bible?

1. Je špatné pít alkohol?

Bible pití alkoholu nezakazuje. Naopak ukazuje, že k dobrým věcem, které od Boha dostáváme, patří i „víno, které rozradostňuje lidské srdce“. (Žalm 104:14, 15) Zmiňuje se taky o tom, že někteří Boží služebníci alkohol pili. (1. Timoteovi 5:23)

2. Co Bible radí těm, kdo se rozhodnou pít?

Jehova odsuzuje nadměrné pití a opilství. (Galaťanům 5:21) V jeho Slově čteme: „Nepatři k těm, kdo pijí příliš mnoho vína.“ (Přísloví 23:20) Ani v soukromí bychom tedy neměli pít tak moc, že bychom nedokázali jasně myslet, neovládali bychom svou řeč a chování nebo bychom ohrožovali svoje zdraví. Pokud pití alkoholu nedokážeme mít pod kontrolou, neměli bychom pít vůbec.

3. Jak můžeme ukázat, že v otázce alkoholu respektujeme rozhodnutí druhých?

Každý člověk se musí sám rozhodnout, jestli bude pít alkohol, nebo ne. Pokud se někdo rozhodne alkohol v rozumné míře pít, neměli bychom ho soudit. Pokud někdo pít nechce, neměli bychom ho přemlouvat. (Římanům 14:10) A pokud by naše rozhodnutí dát si alkohol někoho pohoršilo, nebudeme pít vůbec. (Přečtěte si Římanům 14:21.) „Nejde [nám] o vlastní prospěch, ale o to, co je dobré pro druhé.“ (Přečtěte si 1. Korinťanům 10:23, 24.)

ZJISTĚTE VÍC

Seznámíte se s biblickými zásadami, které vám pomůžou při rozhodování, jestli budete pít alkohol a případně kolik. Taky se dozvíte, co dělat, když máte s pitím problém.

4. Rozhodněte se, jestli budete pít

Jak se na pití alkoholu díval Ježíš? Odpověď získáme, když se zamyslíme nad jeho prvním zázrakem. Přečtěte si Jana 2:1–11 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Co se z tohoto zázraku dozvídáme o Ježíšově postoji k alkoholu a k těm, kdo ho pijí?

 • Vzhledem k tomu, že Ježíš pití alkoholu neodsuzoval, jak by se křesťan měl dívat na někoho, kdo alkohol pije?

I když křesťané alkohol pít můžou, neznamená to, že je to vždycky moudré. Přečtěte si Přísloví 22:3 a pak si popovídejte o tom, jak můžou následující faktory ovlivnit vaše rozhodnutí, jestli budete pít:

 • Budete řídit auto nebo obsluhovat nějaký stroj.

 • Jste těhotná.

 • Lékař vám doporučil, abyste se alkoholu vyhýbali.

 • Je pro vás těžké mít pod kontrolou, kolik toho vypijete.

 • Podle zákona pít alkohol nemůžete.

 • Jste s někým, kdo se rozhodl abstinovat, protože měl dřív s pitím problémy.

Měli byste na svatbě nebo při nějakém jiném společenském setkání podávat alkohol? Co vám pomůže správně se rozhodnout? Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si Římanům 13:13 a 1. Korinťanům 10:31, 32. Po přečtení každého verše si popovídejte o otázce:

 • Jak vám ta zásada pomůže rozhodnout se tak, aby z toho měl Jehova radost?

Každý křesťan se musí sám rozhodnout, jestli bude pít alkohol, nebo ne. A i ten, kdo občas alkohol pije, se možná v určitých situacích rozhodne, že si ho nedá

5. Rozhodněte se, kolik toho vypijete

Pokud se rozhodnete alkohol pít, pamatujte na jednu věc: Jehova sice pití alkoholu nezakazuje, ale odsuzuje nadměrné pití. Přečtěte si Ozeáše 4:11, 18 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Co se může stát, když to někdo s pitím přežene?

Co nám pomůže, abychom pití udrželi v rozumných mezích? Musíme být pokorní a znát svoje hranice. Přečtěte si Přísloví 11:2 a popovídejte si o následující otázce:

 • Proč je dobré si předem stanovit, kolik toho vypijete?

6. Problémy s alkoholem můžete překonat

Co jednomu muži pomohlo přestat s pitím? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jak se Dmitrij choval, když byl pod vlivem alkoholu?

 • Dokázal s pitím přestat hned?

 • Díky čemu se mu nakonec podařilo závislost na alkoholu překonat?

Přečtěte si 1. Korinťanům 6:10, 11 a pak si popovídejte o otázkách:

 • Co Bible říká o opilství?

 • Z čeho je vidět, že člověk, který se opíjí, se může změnit?

Přečtěte si Matouše 5:30 a popovídejte si o této otázce:

 • Když Ježíš mluvil o useknutí ruky, myslel tím, že pokud chceme dělat Jehovovi radost, budeme se možná muset něčeho vzdát. Co můžete dělat, když je pro vás těžké nad alkoholem zvítězit? a

Přečtěte si 1. Korinťanům 15:33 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jaký vliv můžou mít vaši kamarádi na to, kolik toho vypijete?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Je na pití alkoholu něco špatného?“

 • Jak byste na to odpověděli?

SHRNUTÍ

Jehova nám dal alkohol pro radost. Odsuzuje ale nadměrné pití a opilství.

Opakování

 • Co Bible říká o alkoholu?

 • Proč je nebezpečné to s alkoholem přehánět?

 • Jak můžeme ukázat, že v otázce alkoholu respektujeme rozhodnutí druhých?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Co pomůže dospívajícím správně se rozhodnout, jestli si dají alkohol, nebo ne?

Kdy se napít a kdy ne? (2:31)

Zjistěte, co vám pomůže překonat problémy s alkoholem.

„Jak můžete mít alkohol pod kontrolou“ (Strážná věž z 1. ledna 2010)

V příběhu „Byl jsem jako bezedný sud“ jeden bývalý opilec vypráví, jak se svého zlozvyku dokázal zbavit.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. května 2012)

a Lidé závislí na alkoholu budou možná potřebovat odbornou pomoc, aby se své závislosti zbavili. Řada lékařů uvádí, že ti, kdo mají nebo měli s alkoholem problém, by neměli pít vůbec.