Přísloví 11:1–31

  • U pokorných je moudrost (2)

  • Odpadlík ničí druhé (9)

  • „Mnoho rádců přináší úspěch“ (14)

  • Štědrému člověku se bude dobře dařit (25)

  • Kdo spoléhá na své bohatství, padne (28)

11  Podvodné váhy jsou Jehovovi odporné,ale přesné závaží* ho těší.+   Za troufalostí přichází hanba,+ale u pokorných* je moudrost.+   Čestné vede jejich bezúhonnost+a zrádné zničí jejich pokřivenost.+   Majetek nebude v den zloby k ničemu,+ale správné jednání* zachrání před smrtí.+   Správné jednání bezúhonného urovná jeho cestu,ale špatný člověk kvůli své špatnosti padne.+   Správné jednání čestných je osvobodí,+ale zrádní budou polapeni svými touhami.+   Když umírá špatný člověk, jeho naděje zanikáa zaniká i jeho důvěra ve vlastní sílu.+   Dobrý* člověk je vysvobozen z tísněa špatný člověk zaujme jeho místo.+   Odpadlík* svými ústy ničí svého bližního,ale dobré lidi zachrání poznání.+ 10  Díky laskavosti dobrých lidí se město raduje,a když umírají špatní lidé, radostně se volá.+ 11  Díky požehnání čestných město vzkvétá,+ale ústa ničemů ho strhávají.+ 12  Kdo nemá rozum,* pohrdá svým bližním,ale člověk s dobrým úsudkem* mlčí.+ 13  Pomlouvač prozrazuje tajemství,+ale důvěryhodný člověk* ho umí udržet.* 14  Pokud chybí moudré* vedení, lid trpí,ale mnoho rádců přináší úspěch.*+ 15  Kdo se zaručí za půjčku cizího člověka, dopadne špatně,+ale kdo si nechce* potřást rukou,* nebude mít starosti. 16  Laskavá* žena si získává slávu,+ale násilníci se zmocňují bohatství. 17  Milosrdný člověk* prospívá sám sobě,+ale krutý člověk sám sobě škodí.*+ 18  Mzda ničemy je pomíjivá,*+ale kdo zasévá správné jednání, sklidí skutečnou odměnu.+ 19  Kdo jedná správně, směřuje k životu,+ale kdo se žene za zlem, směřuje ke smrti. 20  Lidé s pokřiveným srdcem jsou Jehovovi odporní,+ale ti, kdo žijí bezúhonně, mu dělají radost.+ 21  Je jisté,* že špatný člověk neunikne trestu,+ale děti dobrých lidí se zachrání. 22  Jako zlatý kroužek v rypáku praseteje žena, která je krásná, ale nerozumná. 23  Touha dobrých lidí vede k dobrému,+ale očekávání špatných lidí vyvolává hněv. 24  Někdo štědře dává,* a přesto má víc,+jiný se nedělí o to, o co by měl, a přesto zchudne.+ 25  Štědrému člověku se bude dobře dařit,*+a kdo osvěžuje* druhé, bude sám osvěžen.+ 26  Toho, kdo odmítá prodat obilí, budou lidé proklínat,ale tomu, kdo ho prodává, budou žehnat. 27  Kdo se snaží konat dobro, usiluje o přízeň,+ale kdo touží po zlu, toho zlo dostihne.+ 28  Kdo spoléhá na své bohatství, padne,+ale dobří lidé budou rašit jako listí.+ 29  Kdo přivádí svou rodinu do neštěstí,* zdědí vítr+a hlupák bude sloužit tomu, kdo má moudré srdce. 30  Činnost dobrého člověka je stromem života+a ten, kdo získává duše,* je moudrý.+ 31  Pokud dobrý člověk na zemi dostane, co si zaslouží,tím spíš ničema a hříšník.+

Poznámky

Nebo „úplné kamenné závaží“.
Nebo „skromných“.
Nebo „spravedlnost“, zde i v dalších verších v kapitole. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivý“, zde i v dalších verších v kapitole.
Nebo „bezbožník“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „rozlišovací schopností“.
Dosl. „kdo je věrný duchem“.
Dosl. „věc přikrývá“.
Nebo „obratné, dobré“.
Nebo „záchranu“.
Tj. na znamení závazku.
Dosl. „kdo nenávidí“.
Nebo „půvabná“.
Nebo „člověk s věrnou láskou“.
Nebo „působí si hanbu“.
Nebo „klamná“.
Dosl. „ruku k ruce“.
Dosl. „rozptyluje“.
Dosl. „ztuční“.
Dosl. „svlažuje“.
Nebo „přivádí na svou rodinu hanbu“.