Přejít k článku

Přejít na obsah

18. LEKCE

Jak poznat pravé křesťany

Jak poznat pravé křesťany

Ke křesťanství se hlásí miliardy lidí. Přitom ale nevěří všichni tomu samému ani nežijí podle stejných zásad. Podle čeho tedy můžeme poznat pravé křesťany?

1. Kdo je křesťan?

Křesťané jsou učedníci neboli následovníci Ježíše Krista. (Přečtěte si Skutky 11:26.) Jak to dávají najevo? Ježíš řekl: „Pokud zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci.“ (Jan 8:31) To znamená, že praví křesťané se musí řídit Ježíšovým učením. A stejně jako Ježíš zakládal své učení na Písmu, i praví křesťané zakládají své nauky na Bibli. (Přečtěte si Lukáše 24:27.)

2. Jak si praví křesťané projevují lásku?

Ježíš svým následovníkům řekl: „Milujte jeden druhého, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15:12) Jak Ježíš ukázal, že své učedníky miluje? Trávil s nimi čas, povzbuzoval je a pomáhal jim. Dokonce za ně obětoval život. (1. Jana 3:16) Podobně praví křesťané o lásce nejen učí. To, že mají jeden druhého rádi, dávají najevo – tím, co říkají, i tím, co dělají.

3. Čemu se praví křesťané věnují?

Ježíš svým učedníkům svěřil důležitou práci. „Vyslal je, aby kázali Boží království.“ (Lukáš 9:2) Křesťané v prvním století kázali nejen na místech, kde se scházeli k uctívání Boha, ale i na dalších veřejných místech a dům od domu. (Přečtěte si Skutky 5:42 a 17:17.) I dnes praví křesťané oznamují dobrou zprávu všude, kde jsou lidé. Mají lidi rádi, a proto neváhají věnovat svůj čas a energii tomu, aby se s nimi dělili o naději a útěchu z Bible. (Marek 12:31)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak můžete odlišit pravé křesťany od lidí, kteří se neřídí Ježíšovým učením a příkladem.

4. Hledají pravdu z Bible

Křesťané v prvním století si vážili Božího Slova

Ne všichni, kdo se prohlašují za křesťany, si váží toho, co říká Bible. Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jak se některé takzvané křesťanské církve odchýlily od Kristova učení?

Ježíš učil pravdu z Božího Slova. Přečtěte si Jana 18:37 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak můžeme podle Ježíšových slov poznat křesťany, kteří jsou „na straně pravdy“?

5. Učí pravdu z Bible

Křesťané v prvním století kázali ostatním lidem

Než Ježíš vystoupil do nebe, dal svým následovníkům úkol, který trvá až dodnes. Přečtěte si Matouše 28:19, 20 a Skutky 1:8 a potom si popovídejte o otázce:

 • V jakém rozsahu měla podle Ježíšových slov kazatelská činnost probíhat?

6. Tím, co učí, se sami řídí

Co jednoho muže přesvědčilo, že našel pravé křesťany? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následujících otázkách.

 • Proč Tom zanevřel na náboženství?

 • Proč si je jistý, že našel pravdu?

Skutky mluví hlasitěji než slova. Přečtěte si Matouše 7:21 a popovídejte si o této otázce:

 • Co je pro Ježíše důležitější – to, jestli tvrdíme, že něčemu věříme, nebo jestli to dokazujeme svými skutky?

7. Mají jeden druhého rádi

Křesťané v prvním století se měli rádi

Opravdu jsou křesťané ochotní riskovat pro své spoluvěřící život? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázkách, které následují.

 • Proč byl Lloyd ochotný za bratra Johanssona zemřít?

 • Řekli byste, že se zachoval jako pravý křesťan?

Přečtěte si Jana 13:34, 35 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak se mají praví křesťané chovat k lidem jiné rasy nebo národnosti?

 • Jak by se to mělo projevit, když je válka?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Někteří křesťané se chovají hůř než nevěřící. Není to dobré náboženství.“

 • Které biblické verše byste použili, abyste vysvětlili, podle čeho můžeme poznat pravé křesťany?

SHRNUTÍ

Praví křesťané učí pravdu z Bible, žijí podle ní a projevují si obětavou lásku.

Opakování

 • Na čem praví křesťané zakládají své nauky?

 • Podle které vlastnosti můžeme poznat pravé křesťany?

 • Čemu se praví křesťané věnují?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Zjistěte víc o skupině lidí, kteří se snaží řídit příkladem Ježíše Krista a tím, co učil.

Kdo jsou svědkové Jehovovi? (1:13)

Přečtěte si, jak bývalá jeptiška našla „jednotnou rodinu spoluvěřících“.

„Na každou moji otázku odpověděli pomocí Bible“ (Strážná věž z 1. dubna 2014)

Podívejte se, jak praví křesťané projevují lásku svým spoluvěřícím, kteří potřebují pomoc.

Pomáháme svým bratrům při katastrofách (úryvek) (3:57)

Přečtěte si, čím se mají podle Ježíše vyznačovat jeho následovníci. Jak tomuto vzoru odpovídali křesťané v prvním století a jak mu odpovídají praví křesťané dnes?

„Čím se vyznačuje pravé křesťanství?“ (Strážná věž z 1. března 2012)