Přejít k článku

Přejít na obsah

13. LEKCE

Falešná náboženství staví Boha do špatného světla

Falešná náboženství staví Boha do špatného světla

Bůh je láska. Ale náboženství, která tvrdí, že Boha zastupují, mají na svědomí spoustu špatných věcí. Jak je to možné? Stručně řečeno, tato náboženství jsou falešná. Tím, co říkají a dělají, staví Boha do špatného světla. Čím konkrétně? Co si o tom Bůh myslí? A co s tím udělá?

1. Jak falešná náboženství staví Boha do špatného světla tím, co učí?

Falešná náboženství vyměnila „pravdu o Bohu ... za lež“. (Římanům 1:25) Většina z nich svým členům například neříká, jak se Bůh jmenuje. Bible ale ukazuje, že používat Boží jméno je velmi důležité. (Římanům 10:13, 14) Když dojde k nějaké tragédii, představitelé některých náboženství tvrdí, že to byla Boží vůle. To je ale lež. Bůh nikdy není příčinou zla. (Přečtěte si Jakuba 1:13.) Je smutné, že se kvůli takovým lžím mnozí lidé obrací k Bohu zády.

2. Jak falešná náboženství staví Boha do špatného světla tím, co dělají?

Představitelé falešných náboženství se k lidem nechovají tak jako Jehova. Bible o těchto náboženstvích říká, že jejich „hříchy se ... nahromadily až do nebe“. (Zjevení 18:5) Celá staletí se pletou do politiky, podporují války a přímo nebo nepřímo nesou odpovědnost za smrt obrovského množství lidí. Někteří duchovní žijí v okázalém luxusu, a to za peníze členů své církve. Svým chováním ukazují, že Boha neznají, a proto nemají právo ho zastupovat. (Přečtěte si 1. Jana 4:8.)

3. Co si Bůh o falešných náboženstvích myslí?

Pokud ve vás to, co falešná náboženství dělají, vyvolává zlost, představte si, jak se asi cítí Jehova. I když lidi miluje, na náboženské představitele, kteří ho staví do špatného světla a ubližují svým ovečkám, se velmi zlobí. Slibuje, že falešná náboženství budou zničena a „už se nikdy neobjeví“. (Zjevení 18:21) Sám Bůh se o to už brzy postará. (Zjevení 18:8)

ZJISTĚTE VÍC

Do větší hloubky prozkoumáte, co si Bůh o falešných náboženstvích myslí. Dozvíte se, co všechno mají na svědomí, ale proč by vás to nemělo odradit od toho, abyste poznávali Jehovu.

4. Ne všechna náboženství Bůh schvaluje

Hodně lidí si myslí, že všechna náboženství jsou jenom různé cesty, které vedou k Bohu. Je to ale pravda? Přečtěte si Matouše 7:13, 14 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak Bible popisuje cestu, která vede do života?

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Učí Bible, že Bůh schvaluje víc náboženství?

5. Falešná náboženství nenapodobují Boží lásku

Náboženství staví Boha do špatného světla mnoha způsoby. Jedním z těch nejhorších je jejich účast ve válkách. Podívejte se na VIDEO, kde se o tom dozvíte víc. Pak si popovídejte o následujících otázkách.

 • Jaký postoj mělo mnoho církví ve druhé světové válce?

 • Co si o jejich postoji myslíte?

Přečtěte si Jana 13:34, 35 a 17:16. Potom si popovídejte o otázkách:

 • Jak se podle vás Jehova cítí, když se náboženství zapojují do válek?

 • Falešná náboženství jsou zodpovědná za spoustu špatných věcí. V čem vy sami vidíte, že nenapodobují Boží lásku?

Falešná náboženství nenapodobují Boží lásku

6. Bůh chce lidem pomoct, aby falešné náboženství opustili

Přečtěte si Zjevení 18:4 a a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak na vás působí to, že si Bůh přeje zachránit lidi, kteří byli oklamáni falešným náboženstvím?

7. Dál poznávejte pravého Boha

Mělo by to, co falešná náboženství říkají a dělají, ovlivnit váš pohled na Boha? Představte si syna, který odmítne dobré rady svého otce, odejde z domova a začne dělat hrozné věci, se kterými by jeho otec nikdy nesouhlasil. Proč by nebylo fér obviňovat otce z toho, jak se chová jeho syn?

 • Bylo by podle vás fér obviňovat Jehovu z toho, co dělají falešná náboženství, a přestat ho kvůli tomu poznávat?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bůh mě nezajímá, náboženství dělá strašné věci.“

 • Vidíte to stejně?

 • Proč by jednání falešných náboženství nemělo ovlivnit náš pohled na Jehovu?

SHRNUTÍ

Falešná náboženství staví Boha do špatného světla tím, že učí lži a dopouští se hrozných věcí. Bůh tato náboženství zničí.

Opakování

 • Co si myslíte o tom, co falešná náboženství učí a jak se chovají?

 • Co si o falešných náboženstvích myslí Jehova?

 • Jak to s falešnými náboženstvími dopadne?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, jakými dvěma způsoby většina náboženství uráží Boha.

„Vedou všechna náboženství k Bohu?“ (internetový článek)

Proč Jehova chce, abychom ho uctívali spolu s dalšími lidmi?

„Je nutné být členem organizovaného náboženství?“ (internetový článek)

Jednoho kněze určité věci v jeho církvi znepokojovaly. Nenechal se tím ale odradit a dál se snažil poznat pravdu o Bohu.

„Proč jeden kněz odešel z církve“ (Probuďte se! z února 2015)

Po celé generace šíří náboženství lži, kvůli kterým si lidé myslí, že Bůh se o lidi nezajímá a že je krutý. Na tři takové lži se teď podívejte a zjistěte, jaká je pravda.

„Lži, které lidem brání milovat Boha“ (Strážná věž z 1. listopadu 2013)

a Vysvětlení, proč kniha Zjevení popisuje falešná náboženství jako ženu jménem Velký Babylon, najdete v poznámce č. 1.