Přejít k článku

Přejít na obsah

5. LEKCE

Bible je kniha od Boha

Bible je kniha od Boha

Jehova nám dal nádherný dar. Tím darem je Bible – 66 knih v jednom svazku. Možná si ale říkáte: Jak Bible vznikla? A kdo je vlastně jejím autorem? Na tyto otázky si teď odpovíme.

1. Jak může Bible pocházet od Boha, když ji napsali lidé?

Bibli psalo asi 40 mužů v průběhu přibližně 1 600 let, od roku 1513 př. n. l. asi do roku 98 n. l. Její pisatelé byli velmi rozdílní. Někteří byli pastýři nebo rybáři a jiní zase králové. Přesto si jednotlivé části Bible neodporují. Jak je to možné? Jejím autorem je totiž Bůh. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 2:13.) Pisatelé Bible nezaznamenali svoje vlastní myšlenky. „Mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.“ a (2. Petra 1:21) Bůh je svým svatým duchem inspiroval neboli podnítil, aby zapsali jeho myšlenky. (2. Timoteovi 3:16)

2. Kdo všechno má k Bibli přístup?

Dobrá zpráva obsažená v Bibli je dostupná „každému národu, kmeni, jazyku a lidu“. (Přečtěte si Zjevení 14:6.) Bůh se postaral o to, aby byla Bible přeložena do víc jazyků než kterákoli jiná kniha v historii. Skoro každý člověk na zemi si ji může číst v jazyce, kterému rozumí.

3. Jak Jehova zajistil, aby se Bible dochovala až dodnes?

Bible byla původně napsaná na materiálech, které dlouho nevydrží, například na kůži nebo papyru. Ale lidé, kteří Bibli milovali, ji s velkou pečlivostí znovu a znovu ručně opisovali. Někteří vlivní lidé se ji sice snažili zničit, ale jiní ji chránili, i když tím často riskovali život. Jehova se rozhodl, že bude prostřednictvím Bible s lidmi komunikovat, a nikým a ničím si v tom nenechal zabránit. Bible říká: „Slovo našeho Boha zůstává navždy.“ (Izajáš 40:8)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak Bůh vedl muže, kteří psali Bibli, a jak zajistil, aby se dochovala až dodnes a mohlo si ji číst co nejvíc lidí.

4. Sama Bible říká, kdo je jejím autorem

Podívejte se na VIDEO. Potom si přečtěte 2. Timoteovi 3:16 a popovídejte si o otázkách, které následují.

 • Proč se Bibli říká Boží Slovo, když ji napsali lidé?

 • Dá se podle vás věřit tomu, že Bůh mohl lidským pisatelům předat své myšlenky?

Dopis sice může napsat sekretář, ale myšlenky v něm pochází od jeho nadřízeného. Podobně Bibli sice napsali lidé, ale myšlenky v ní pochází od Boha

5. Bible přežila všechny útoky

V průběhu historie se někteří vlivní lidé snažili Bibli zničit. Náboženští vůdci lidem bránili, aby ji četli. Bible ale pochází od Boha a on ji chránil. Mnozí lidé byli kvůli ní ochotní snášet pronásledování, a dokonce riskovat život. Podívejte se na VIDEO, ve kterém se o jednom takovém muži dozvíte, a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak na vás působí to, s jakým úsilím někteří lidé Bibli chránili? Motivuje vás to, abyste ji četli?

Přečtěte si Žalm 119:97 a popovídejte si o otázce:

 • Proč mnozí lidé Bibli překládali a šířili mezi lidi, i když tím riskovali život?

6. Kniha pro všechny lidi

Bible je nejpřekládanější a nejrozšířenější kniha v lidských dějinách. Přečtěte si Skutky 10:34, 35 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč Bůh chce, aby se jeho Slovo překládalo a šířilo v takové míře?

 • Která informace o Bibli na vás zapůsobila?

Skoro

100 %

lidí na světě

může číst Bibli v jazyce, kterému rozumí

Dostupná ve víc než

3 000

jazycích

(celá nebo její část)

5 000 000 000

odhadované množství výtisků

(mnohem víc než u kterékoli jiné knihy)

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bible je jenom stará kniha, kterou napsali lidi.“

 • Co si myslíte vy?

 • Co dokazuje, že Bible je Boží Slovo?

SHRNUTÍ

Bible je Boží Slovo a Bůh zajistil, aby si ji mohlo číst co nejvíc lidí.

Opakování

 • Co znamená, že Bůh pisatele Bible inspiroval?

 • Které informace o Bibli uvedené v této lekci vás zaujaly?

 • Jak to na vás působí, když víte, jak moc si Bůh přeje s vámi komunikovat?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Seznamte se s historií Bible – od původních rukopisů po moderní překlady.

„Jak se Bible dochovala až dodnes?“ (Probuďte se! z listopadu 2007)

Přečtěte si, jaká tři nebezpečí Bibli hrozila a díky čemu přežila.

„Neobyčejný příběh Bible“ (Strážná věž číslo 4, 2016)

Podívejte se, jakým hrozbám museli čelit lidé, kteří Bibli překládali.

Milovali Bibli (14:26)

Bible byla opakovaně přepisovaná a překládaná. Jak si můžete být jistí, že se myšlenky, které obsahuje, nezměnily?

„Byl text Bible změněn?“ (internetový článek)

a Jak si ukážeme v 7. lekci, svatý duch je Boží aktivní síla.