Přejít k článku

Přejít na obsah

46. LEKCE

Proč se zasvětit Bohu a dát se pokřtít?

Proč se zasvětit Bohu a dát se pokřtít?

Jehovovi se zasvětíte, když mu v modlitbě slíbíte, že budete uctívat jenom jeho a že na prvním místě v životě budete mít to, co si přeje on. (Žalm 40:8) To, že jste se Bohu zasvětili, pak ukážete tím, že se dáte pokřtít. Zasvětit se Jehovovi je to nejdůležitější rozhodnutí, jaké můžete udělat. Je to závažný krok, který vám změní život. Co vás může motivovat, abyste ho udělali?

1. Co člověka motivuje, aby se zasvětil Jehovovi?

Jehovovi bychom se měli zasvětit z lásky. (1. Jana 4:10, 19) Bible nám říká: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“ (Marek 12:30) Svoji lásku k Bohu dáváme najevo nejen tím, co říkáme, ale i tím, co děláme. Když se mají muž a žena opravdu rádi, ukážou to tak, že se vezmou. Podobně když máme rádi Jehovu, motivuje nás to, abychom se mu zasvětili a dali se pokřtít.

2. Co Jehova slibuje svým pokřtěným svědkům?

Když se dáte pokřtít, stanete se součástí Jehovovy šťastné rodiny. V mnoha ohledech pak budete pociťovat jeho lásku a budete k němu mít ještě blíž než teď. (Přečtěte si Malachiáše 3:16–18.) Získáte nejen skvělého Otce, ale taky velkou duchovní rodinu – po celém světě budete mít bratry a sestry, kteří Jehovu milují a milují i vás. (Přečtěte si Marka 10:29, 30.) Než se dáte pokřtít, je samozřejmě nutné podniknout určité kroky. Musíte poznávat Jehovu, zamilovat si ho a uvěřit v jeho Syna. Nakonec musíte Jehovovi zasvětit svůj život. Když tyto kroky uděláte a dáte se pokřtít, vydáte se na cestu k věčnému životu. Boží Slovo říká: „Křest ... vás teď také zachraňuje.“ (1. Petra 3:21)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč je důležité, abyste se zasvětili Jehovovi a dali se pokřtít.

3. Všichni se musíme rozhodnout, komu budeme sloužit

Ve starověkém Izraeli si někteří lidé mysleli, že můžou uctívat jak Jehovu, tak falešného boha Baala. Jehova ale pověřil svého proroka Elijáše, aby tento mylný názor vyvrátil. Přečtěte si 1. Královskou 18:21 a popovídejte si o otázce:

 • Jaké rozhodnutí museli Izraelité udělat?

Podobně jako Izraelité i my se musíme rozhodnout, komu budeme sloužit. Přečtěte si Lukáše 16:13 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč nemůžeme uctívat Jehovu a zároveň někoho nebo něco jiného?

 • Jak můžeme Jehovovi ukázat, že jsme rozhodnutí uctívat jenom jeho?

4. Přemýšlejte o Jehovově lásce k vám

Jehova nám dal spoustu úžasných darů. Co můžeme dát my jemu? Podívejte se na VIDEO.

Například jak vám Jehova projevil lásku? Přečtěte si Žalm 104:14, 15 a 1. Jana 4:9, 10 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Za které dary jste Jehovovi zvlášť vděční?

 • Když o těchto darech přemýšlíte, co k Jehovovi cítíte?

Když nám někdo dá dárek, který se nám opravdu líbí, chceme mu ukázat, že jsme za něj vděční. Přečtěte si 5. Mojžíšovu 16:17 a potom si popovídejte o otázce:

 • Když přemýšlíte o tom, co pro vás Jehova dělá, k čemu vás to motivuje?

5. Zasvětit se Jehovovi je to nejlepší rozhodnutí

Spousta lidí si myslí, že sláva, úspěšná kariéra nebo peníze jsou klíčem ke štěstí. Je to opravdu tak? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč Andrej skončil s fotbalem, i když ho miloval?

 • Myslíte si, že když svůj život nezasvětil fotbalu, ale Jehovovi, udělal dobře? Proč?

Než apoštol Pavel přijal křesťanství, měl před sebou skvělou kariéru. Studoval židovský zákon u slavného učitele. Své kariéry se ale vzdal a stal se křesťanem. Litoval toho někdy? Přečtěte si Filipanům 3:8 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč Pavel označil to, čemu se dřív věnoval, za „spoustu smetí“?

 • Co místo toho získal?

 • K jakému závěru dojdete, když srovnáte službu Jehovovi s nějakou jinou životní dráhou?

To, co Pavel získal, když se stal křesťanem, bylo daleko lepší než to, čeho se vzdal

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Zasvětit život Bohu je hloupost.“

 • Proč je podle vás rozumné zasvětit se Jehovovi?

SHRNUTÍ

Láska nás motivuje, abychom se zasvětili Jehovovi a dali se pokřtít.

Opakování

 • Proč si Jehova zaslouží, abychom ho z celého srdce milovali a uctívali?

 • Co dobrého Jehova dává svým pokřtěným svědkům?

 • Chtěli byste se zasvětit Jehovovi?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Podívejte se, proč se operní pěvkyně a sportovec rozhodli, že svůj život zasvětí Jehovovi.

Mladí lidé se ptají – Čeho chci v životě dosáhnout? – Ohlédnutí se (6:54)

Zamyslete se nad dalšími důvody, proč se Bohu zasvětit.

„Proč bychom měli být zasvěceni Jehovovi?“ (Strážná věž z 15. ledna 2010)

V tomto hudebním videu si všimněte, jakou radost mají ti, kdo se zasvětili Jehovovi.

Lásku svou ti dám (4:30)

V příběhu „Mnoho let jsem si říkala, proč jsme zde“ se dočtete, co jednu ženu vedlo k tomu, aby přehodnotila svoje priority.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. listopadu 2012)