Přejít k článku

Přejít na obsah

47. LEKCE

Jste připravení dát se pokřtít?

Jste připravení dát se pokřtít?

Při studiu Bible už jste se o Jehovovi dozvěděli spoustu věcí a nejspíš jste ve svém životě udělali určité změny. Přesto možná máte pocit, že ještě nejste připravení zasvětit se Jehovovi a dát se pokřtít. Jaké překážky by vám v tom mohly bránit? A jak je můžete překonat? To se dozvíte v této lekci.

1. Kolik toho musíte vědět, než se dáte pokřtít?

Než se dáte pokřtít, je potřeba, abyste „přesně poznali pravdu“. (1. Timoteovi 2:4) To neznamená, že musíte z Bible vědět úplně všechno. I křesťané, kteří jsou pokřtění mnoho let, se pořád učí. (Kolosanům 1:9, 10) Je ale nutné, abyste rozuměli základním biblickým naukám. Sboroví starší vám pomůžou zjistit, jestli už jste se toho naučili dost.

2. Jaké kroky musíte před křtem udělat?

Abyste se mohli dát pokřtít, je potřeba činit pokání a obrátit se. (Přečtěte si Skutky 3:19.) To znamená upřímně litovat všeho špatného, co jste udělali, a prosit Jehovu o odpuštění. Taky to znamená pevně se rozhodnout, že nebudete dělat nic, co se Bohu nelíbí, a že budete žít tak, aby z vás měl radost. Kromě toho je potřeba, abyste se účastnili shromáždění a kázali se sborem jako nepokřtění zvěstovatelé.

3. Proč se křtu nemusíte bát?

Možná máte obavy, že svůj slib Jehovovi nedokážete dodržet. Je jasné, že občas uděláte nějakou chybu. Stávalo se to i věrným Božím služebníkům, o kterých se píše v Bibli. Jehova ale od nikoho z nás nečeká dokonalost. (Přečtěte si Žalm 103:13, 14.) Má radost, když děláte, co můžete, a bude vám v tom pomáhat. Jehova nás ujišťuje, že nás nic nedokáže „oddělit od [jeho] lásky“. (Přečtěte si Římanům 8:38, 39.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, že když lépe poznáte Jehovu a přijmete jeho pomoc, pomůže vám to překonat překážky, které by vám ve křtu mohly bránit.

4. Poznejte Jehovu ještě lépe

Jak dobře musíte Jehovu znát, než se dáte pokřtít? Měli byste ho znát tak dobře, abyste ho milovali a chtěli mu dělat radost. Podívejte se na VIDEO, ve kterém lidé z různých částí světa vypráví, jak se jim to podařilo. Potom si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co lidem ve videu pomohlo, aby se rozhodli dát se pokřtít?

Přečtěte si Římanům 12:2 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Máte nějaké pochybnosti o tom, co říká Bible, nebo o tom, jestli svědkové Jehovovi učí pravdu?

 • Pokud ano, co s tím můžete dělat?

5. Jakékoli překážky můžete překonat

Když se rozhodneme Jehovovi zasvětit a dát se pokřtít, musíme počítat s tím, že se objeví problémy. Dokládá to i příběh jedné sestry. Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o otázkách, které následují.

 • Jaké překážky musela Narangerel překonat, aby mohla sloužit Jehovovi?

 • Jak jí v tom pomohla láska k Jehovovi?

Přečtěte si Přísloví 29:25 a 2. Timoteovi 1:7 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Co nám dává odvahu překonávat překážky?

6. Důvěřujte, že vám Jehova pomůže

Jehova vám bude pomáhat, abyste mu dokázali dělat radost. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázkách, které následují.

 • Proč muž ve videu se křtem váhal?

 • Co mu pomohlo, aby víc důvěřoval Jehovovi?

Přečtěte si Izajáše 41:10, 13 a popovídejte si o této otázce:

 • Proč si můžete být jistí, že to, co Jehovovi při svém zasvěcení slíbíte, dokážete splnit?

7. Prohlubujte svoji vděčnost za Jehovovu lásku

Čím víc budete přemýšlet o tom, jak moc vás Jehova miluje, tím víc mu budete vděční a tím víc mu budete chtít navždy sloužit. Přečtěte si Žalm 40:5 a potom si popovídejte o otázce:

 • Kterého z Jehovových darů si vážíte nejvíc?

Prorok Jeremjáš miloval Jehovu a jeho slovo a velmi si vážil toho, že může nosit Jehovovo jméno. Řekl: „Tvé slovo mě naplnilo jásotem, mé srdce radostí, vždyť se nade mnou vzývá tvé jméno, Jehovo, Bože.“ (Jeremjáš 15:16) Zkuste odpovědět na následující otázky:

 • Proč je tak velká čest být svědkem Jehovovým?

 • Chcete se dát pokřtít jako svědek Jehovův?

 • Brání vám v tom něco?

 • Co byste řekli, že ještě musíte udělat, abyste se mohli dát pokřtít?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Křest je velký závazek. Bojím se, že podle toho nedokážu žít.“

 • Máte stejný pocit?

SHRNUTÍ

S Jehovovou pomocí dokážete překonat jakoukoli překážku, která by vám ve křtu mohla bránit.

Opakování

 • Kolik toho z Bible musíte vědět, abyste se mohli dát pokřtít?

 • Jaké změny možná budete muset před křtem udělat?

 • Proč se křtu nemusíte bát?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, co by vás mělo ke křtu motivovat.

„Jsi připravený dát se pokřtít?“ (Strážná věž z března 2020)

Zjistěte, jak překonat konkrétní překážky, které by vám mohly ve křtu bránit.

„Co mi brání dát se pokřtít?“ (Strážná věž z března 2019)

Podívejte se, jak se jeden muž úspěšně vypořádal s věcmi, které mu bránily v cestě ke křtu.

Proč čekáš se křtem? (1:10)

Muž, který se jmenuje Ata, nejdřív se křtem váhal. Podívejte se, co ho vedlo k tomu, aby tento důležitý krok udělal.

Opravdu si to zasloužím? (7:21)