Přejít k článku

Přejít na obsah

45. LEKCE

Co to znamená být neutrální

Co to znamená být neutrální

Ježíš učil, že jeho následovníci nemají být „částí světa“. (Jan 15:19) To mimo jiné znamená, že v politických otázkách a ve válečných konfliktech máme být neutrální, tedy že se nemáme stavět na žádnou stranu. Je pravda, že to není vždycky snadné. Někdy se nám kvůli tomu můžou druzí posmívat. Co nám pomůže zůstat neutrální a být věrní Bohu Jehovovi?

1. Jaký postoj mají praví křesťané k lidským vládám?

Křesťané mají k vládám úctu a poslouchají Ježíšův pokyn: „Dávejte císařovy věci císaři.“ To znamená, že dodržují místní zákony, například platí daně. (Marek 12:17) Z Bible vyplývá, že lidské vlády jsou u moci jen díky tomu, že jim to Jehova dovoluje. (Římanům 13:1) Můžeme proto říct, že jejich pravomoc je relativní neboli omezená. Jsme přesvědčení, že lidské problémy vyřeší náš Bůh a jeho nebeské království.

2. Jak můžeme ukázat, že jsme neutrální?

Jsme Ježíšovi učedníci, a proto se stejně jako on nezapojujeme do politiky. Když byli lidé svědky jednoho Ježíšova zázraku, chtěli ho udělat králem. On jim to ale nedovolil. (Jan 6:15) Proč ne? Později vysvětlil, že jeho „království není částí tohoto světa“. (Jan 18:36) Svoji neutralitu dáváme najevo mnoha způsoby. Například nebojujeme ve válkách. (Přečtěte si Micheáše 4:3.) I když máme úctu ke státním symbolům, jako je vlajka, neuctíváme je. (1. Jana 5:21) A nesympatizujeme s žádnou politickou stranou nebo kandidátem ani se nestavíme proti nim. Těmito a dalšími způsoby dáváme najevo, že jsme naprosto oddaní Jehovově vládě – Božímu království.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, které situace můžou být zkouškou naší neutrality a jak se můžete rozhodovat tak, aby z toho měl Jehova radost.

3. Praví křesťané jsou neutrální

Ježíš a jeho následovníci nám dali skvělý příklad. Přečtěte si Římanům 13:1, 5–7 a 1. Petra 2:13, 14. Potom se podívejte na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč bychom měli mít úctu k lidským vládám?

 • Například v jakých ohledech se jim podřizujeme?

Když vypukne válka, některé státy možná prohlásí, že jsou neutrální, ale pak spolupracují s oběma znepřátelenými stranami. Co je skutečná neutralita? Přečtěte si Jana 17:16. Potom se podívejte na VIDEO a popovídejte si o této otázce:

 • Co to znamená být neutrální?

Co když od nás vláda vyžaduje něco, co je v rozporu s Božími zákony? Přečtěte si Skutky 5:28, 29. Pak se podívejte na VIDEO a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Pokud jsou lidské zákony v rozporu s těmi Božími, kterými bychom se měli řídit?

 • Napadá vás nějaká situace, ve které by praví křesťané neposlechli příkaz, který dostali od vlády?

4. Buďte neutrální v myšlení i jednání

Přečtěte si 1. Jana 5:21. Potom se podívejte na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč se Ayenge rozhodl, že nevstoupí do politické strany ani nebude vzdávat čest vlajce?

 • Bylo to podle vás dobré rozhodnutí?

Jaké jiné situace můžou být zkouškou naší neutrality? Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázkách:

 • Jak můžeme zůstat neutrální, pokud jde o mezinárodní sportovní akce?

 • Jak můžeme zůstat neutrální, když se nás určitá politická rozhodnutí přímo dotýkají?

 • Jaký vliv by na naši neutralitu mohly mít zprávy v médiích a lidé, se kterými trávíme čas?

Ve kterých oblastech musí být křesťan ve svých myšlenkách i jednání neutrální?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Proč se nezapojujete do politiky?“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Křesťané se ze všech sil snaží být ve svém myšlení, slovech i jednání politicky neutrální.

Opakování

 • Jaký máme postoj k lidským vládám?

 • Proč jsme politicky neutrální?

 • Jaké situace můžou být zkouškou naší neutrality?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Co musíme někdy obětovat, abychom dokázali zůstat neutrální?

Jehova nás nikdy nenechal na holičkách (3:14)

Jak se můžou rodiny připravit na situace, které prověří jejich neutralitu?

Politická neutralita versus vlastenectví (4:25)

Proč není obrana vlasti ta největší čest, jakou může člověk mít?

„U Boha je možné všechno“ (5:19)

Zamyslete se, jak můžete při výběru zaměstnání uplatnit zásadu „Nejste částí světa“.

„Každý ponese svůj vlastní náklad“ (Strážná věž z 15. března 2006)