Přejít k článku

Přejít na obsah

42. LEKCE

Co říká Bible o svobodném stavu a manželství?

Co říká Bible o svobodném stavu a manželství?

V některých kulturách si lidé myslí, že člověk může být šťastný jenom v manželství. Skutečnost je ale taková, že ne všichni lidé v manželství jsou šťastní a ne všichni svobodní jsou nešťastní. Bible mluví o svobodném stavu i o manželství jako o darech.

1. Jaké jsou výhody svobodného stavu?

Bible říká: „Ten, kdo vstoupí do manželství, udělá dobře, ale kdo nevstoupí do manželství, udělá lépe.“ (Přečtěte si 1. Korinťanům 7:32, 33, 38.) V jakém smyslu člověk „udělá lépe“, když zůstane svobodný? Svobodní křesťané se nemusí starat o potřeby manželského partnera, a tak mají často větší volnost. Někteří můžou ve službě pro Jehovu dělat spoustu zajímavých věcí, třeba kázat dobrou zprávu v jiné zemi. A hlavně mají víc času na to, aby upevňovali své přátelství s Jehovou.

2. Jaké jsou výhody manželství?

Stejně jako svobodný stav i manželství přináší určité výhody. Bible říká, že „dvěma je lépe než jednomu“. (Kazatel 4:9) To platí zvlášť o křesťanech, kteří se v manželství řídí biblickými zásadami. Když se muž a žena berou, slibují si, že budou jeden druhého milovat, budou k sobě mít úctu a budou o sebe navzájem pečovat. Díky tomu ve vztahu často cítí větší jistotu než páry, které spolu žijí bez uzavření manželství. A podobnou jistotu to dává i dětem.

3. Jak se na manželství dívá Jehova?

Když Jehova vytvořil první manželství, řekl: „Muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce.“ (1. Mojžíšova 2:24) Jehova si přeje, aby se manželé měli rádi a zůstali spolu celý život. Rozvod je z jeho pohledu možný jenom tehdy, když se jeden z manželů dopustí nevěry. V takovém případě dává Jehova nevinnému partnerovi právo se rozhodnout, jestli se rozvede, nebo ne. a (Matouš 19:9) Jehova křesťanům nedovoluje, aby měli víc manželských partnerů. (1. Timoteovi 3:2)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak můžete být šťastní a dělat radost Jehovovi, ať už jste svobodní, nebo v manželství.

4. Dobře využijte dar svobodného stavu

Ježíš považoval svobodný stav za dar. (Matouš 19:11, 12Přečtěte si Matouše 4:23 a pak si popovídejte o této otázce:

 • K čemu Ježíš využil dar svobodného stavu?

Když svobodní křesťané využívají svůj dar tak jako Ježíš, můžou být šťastní. Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o následující otázce.

 • Jak někteří křesťané využívají svůj svobodný stav a co jim to přináší?

Víte, že...?

Bible pro vstup do manželství nestanovuje žádný minimální věk. Doporučuje ale, aby člověk počkal, dokud nebude „za rozkvětem mládí“, což je doba, kdy jsou sexuální touhy tak silné, že můžou ovlivnit jeho úsudek. (1. Korinťanům 7:36)

5. Vyberte si dobře

Výběr manželského partnera je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, jaká můžete udělat. Přečtěte si Matouše 19:4–6, 9 a popovídejte si o otázce:

 • Proč by křesťan neměl do manželství spěchat?

V Bibli můžete najít rady, čeho byste si měli na svém případném partnerovi všímat. Nejdůležitější je, aby miloval Jehovu. b Přečtěte si 1. Korinťanům 7:39 a 2. Korinťanům 6:14. Pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč bychom si měli vzít jenom člověka, který uctívá Jehovu?

 • Jak by se podle vás Jehova cítil, kdybychom si vzali někoho, kdo ho nemiluje?

Když zapřáhneme dvě velmi odlišná zvířata, budou obě trpět. Podobně křesťan, který si vezme někoho, kdo neuctívá Jehovu, bude mít spoustu problémů

6. Dívejte se na manželství tak jako Jehova

Ve starověkém Izraeli se někteří muži rozváděli se svými manželkami ze sobeckých důvodů. Přečtěte si Malachiáše 2:13, 14, 16 a potom si popovídejte o otázce:

 • Proč Jehova nenávidí neoprávněný rozvod?

Nevěra a rozvod působí nevinnému partnerovi a dětem velkou bolest

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co můžete dělat pro to, abyste měli šťastné manželství, i když váš partner neuctívá Jehovu?

7. Držte se Jehovových měřítek pro manželství

Žít podle Jehovových měřítek pro manželství nemusí být vždycky jednoduché. c Jehova nás za to ale odmění. Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si Hebrejcům 13:4 a pak si popovídejte o otázkách:

 • Jsou podle vás Jehovovy požadavky na manželství rozumné? Proč si to myslíte?

Jehova od křesťanů očekává, že se v otázce manželství a rozvodu budou řídit zákony platnými v dané zemi. Přečtěte si Titovi 3:1 a popovídejte si o otázce:

 • Pokud jste v manželství, víte jistě, že je vaše manželství platné a uzavřené v souladu s požadavky zákona?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Na co se brát? Když se mají dva lidi rádi, žádný papír na to nepotřebují.“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Svobodný stav i manželství jsou dary od Jehovy. Když je využíváme tak, jak si Jehova přeje, můžeme být šťastní a spokojení.

Opakování

 • Jak může člověk dobře využít svobodný stav?

 • Proč Bible říká, že si máme vzít jenom spoluvěřícího?

 • Co je podle Bible jediným důvodem pro rozvod?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Co znamená vstoupit do manželství „jen v Pánu“?

„Otázky čtenářů“ (Strážná věž z 1. července 2004)

Podívejte se na dva příběhy, které vám pomůžou dobře se rozhodnout, když chcete s někým chodit nebo si někoho vzít.

Příprava na manželství (11:53)

Zjistěte, proč jeden bratr říká, že to, co mu Jehova dal, je mnohem hodnotnější než cokoli, čeho se vzdal.

Doufal jsem, že začne studovat (1:56)

Co by měl vzít v úvahu člověk, který přemýšlí, že od svého partnera odejde nebo se s ním rozvede?

„Měj v úctě to, co ‚Bůh jhem spojil‘“ (Strážná věž z prosince 2018)

a O rozhodnutí odejít od partnera z jiného důvodu, než je nevěra, pojednává poznámka č. 4.

b V některých kulturách je běžné, že partnera pro svého syna nebo dceru vybírají rodiče. V takovém případě se milující rodiče nezaměřují na to, jestli má budoucí partner jejich dítěte peníze nebo vysoké společenské postavení, ale jestli miluje Jehovu.

c Pokud s někým žijete, ale nejste manželé, je jen na vás, jestli se vezmete, nebo rozejdete.