Ozeáš 4:1–19

  • Jehovův právní spor s Izraelem (1–8)

    • Nikdo v zemi nezná Boha (1)

  • Modlářství a nemravnost v Izraeli (9–19)

    • Duch prostituce svádí z cesty (12)

4  Slyš Jehovovo slovo, izraelský lide! Jehova má právní spor s obyvateli země,+protože v zemi není pravda ani věrná láska a nikdo nezná Boha.+   Všude se křivě přísahá a lže+ a vraždí+a krade a cizoloží+a znovu a znovu se prolévá krev.+   Proto bude země truchlit+a všichni její obyvatelé zeslábnou. Divoká zvířata a ptáci na nebi,dokonce i ryby v moři zahynou.   „Ale ať se s tebou nikdo nepře ani tě nekárá,+protože jsi tvrdohlavý jako ti, kdo se přou s knězem.+   A tak budeš za bílého dne klopýtata prorok bude klopýtat s tebou, jako by byla noc. A tvou matku umlčím.*   Můj lid bude umlčen,* protože mě nezná. Protože jsi zavrhl poznání,+já zavrhnu tebe, abys mi už nesloužil jako kněz. A protože jsi zapomněl na zákon* svého Boha,+já zapomenu na tvé syny.   Čím víc jich bylo, tím víc proti mně hřešili.+ Jejich slávu změním v hanbu.*   Kněží se živí hříchem mého lidua touží po jejich provinění.   S lidem i s knězem to dopadne stejně. Budu s nimi účtovat za to, co dělají,a pocítí následky svého jednání.+ 10  Budou jíst, ale nenasytí se.+ Budou střídat ženy,* ale nepřibude jich,+protože nemají úctu k Jehovovi. 11  Nemravnost,* víno a mladé vínoberou touhu dělat to, co je správné.*+ 12  Můj lid se radí se svými dřevěnými modlami,dělají to, co jim řekne jejich hůl.* Duch prostituce* je svádí z cestya kvůli prostituci se odmítají podřídit svému Bohu. 13  Na vrcholcích hor obětují,+na kopcích nechávají dýmat oběti,pod duby a sturači* a každým velkým stromem,+protože jejich stín je příjemný. Proto se vaše dcery dopouští prostitucea vaše snachy cizoloží. 14  Nebudu účtovat s vašimi dcerami za jejich prostituciani s vašimi snachami za jejich cizoložství. Vždyť i muži si vyrážejí s nevěstkamia obětují s chrámovými prostitutkami. Takový lid bez porozumění+ bude zničen. 15  Když se ty, Izraeli, dopouštíš prostituce,+ať aspoň Juda nehřeší.+ Nechoďte do Gilgalu+ ani Bet-avenu+a nepřísahejte: ‚Jakože Jehova žije!‘+ 16  Vždyť Izrael je zatvrzelý jako umíněná kráva.+ Bude je snad Jehova pást jako beránka na otevřené pastvině?* 17  Efrajim se spojil s modlami.+ Nechte ho být! 18  Když jim dojde pivo,*začnou střídat ženy.* A jeho vládci* milují hanebnost.+ 19  Vítr ho smete svými křídlya on se zastydí za své oběti.“

Poznámky

Nebo „zničím“.
Nebo „zničen“.
Nebo „poučení od“.
Nebo možná: „Vyměnili mou slávu za hanbu.“
Nebo „chovat se velmi nemravně, chodit za prostitutkami“.
Nebo „promiskuita, prostituce“.
Dosl. „berou srdce“.
Nebo „věštecká hůl“.
Nebo „nemravnosti, promiskuity“.
Strom s příjemně vonícími květy.
Dosl. „prostorném místě“.
Nebo „pšeničné pivo“.
Nebo „chovat se velmi nemravně, chodit za prostitutkami“.
Dosl. „štíty“.