Přejít k článku

Přejít na obsah

20. LEKCE

Jak funguje křesťanský sbor

Jak funguje křesťanský sbor

Jehova je Bohem pořádku. (1. Korinťanům 14:33) Dá se proto čekat, že jeho lid bude dobře zorganizovaný. Jak křesťanský sbor funguje? A jakou roli v něm má každý z nás?

1. Kdo je hlavou sboru?

Bible říká, že hlavou sboru je Kristus. (Efezanům 5:23) Z nebe dohlíží na činnost Jehovova lidu po celém světě. Ježíš jmenoval „věrného a rozvážného otroka“ – malou skupinu zkušených starších, které se taky říká vedoucí sbor. (Přečtěte si Matouše 24:45–47.) Vedoucí sbor, podobně jako v prvním století apoštolové a starší v Jeruzalémě, dává pokyny sborům po celém světě. (Skutky 15:2) Tito muži ale nejsou vůdci naší organizace. Spoléhají se na Jehovu, hledají pokyny v jeho Slově a ochotně se podřizují Ježíšovi.

2. Kdo jsou starší a co dělají?

Starší jsou zkušení křesťanští muži, kteří vyučují na základě Bible a kteří pomáhají Jehovovým služebníkům a povzbuzují je. Za svou práci nejsou placení. Dělají to „ochotně, jak to chce Bůh, ne z lásky k nečestnému zisku, ale nadšeně“. (1. Petra 5:1, 2) Starším pomáhají služební pomocníci, kteří se časem taky můžou stát staršími.

Některé starší vedoucí sbor vybere, aby sloužili jako krajští dozorci. Ti pak navštěvují jednotlivé sbory, předávají jim pokyny a povzbuzují je. Na základě biblických požadavků taky rozhodují o tom, jestli se nějaký bratr může stát starším nebo služebním pomocníkem. (1. Timoteovi 3:1–10, 12; Titovi 1:5–9)

3. Jakou úlohu má každý svědek?

Všichni ve sboru „chválí Jehovovo jméno“ tím, že se aktivně účastní shromáždění a podle svých možností se věnují oznamování dobré zprávy. (Přečtěte si Žalm 148:12, 13.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jakým vůdcem Ježíš je, jak se ho starší snaží napodobovat a jak můžeme s Ježíšem a staršími spolupracovat.

4. Ježíš nás vede s láskou

Od Ježíše jsme dostali jedno velmi lákavé pozvání. Přečtěte si Matouše 11:28–30 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak Ježíš chce, abychom se pod jeho vedením cítili?

Jak Ježíšův příklad napodobují starší? Podívejte se na VIDEO.

Bible jasně říká, jak by starší měli dělat svoji práci.

Přečtěte si Izajáše 32:2 a 1. Petra 5:1–3 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jak na vás působí to, že se starší snaží být pro druhé osvěžením, tak jako byl Ježíš?

 • V čem dalším starší Ježíše napodobují?

5. Starší nám jdou příkladem

Jak by se podle Ježíše měli starší dívat na svoji úlohu? Podívejte se na VIDEO.

Pro ty, kdo vedou sbor, Ježíš stanovil určité požadavky. Přečtěte si Matouše 23:8–12 a popovídejte si o následující otázce:

 • Jaký dojem máte z toho, když biblické požadavky na starší porovnáte s tím, jak se chovají představitelé různých náboženství?

 1. Starší se snaží, aby oni i jejich rodiny měli blízký vztah s Jehovou

 2. Starší pečují o všechny ve sboru

 3. Starší se pravidelně věnují kazatelské službě

 4. Starší vyučují, ale taky pomáhají s úklidem a dalšími pracemi

6. Proč bychom měli se staršími spolupracovat

Bible nám dává dobrý důvod, proč se staršími spolupracovat. Přečtěte si Hebrejcům 13:17 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Myslíte, že pokyn, abychom poslouchali ty, kdo nás vedou, a byli poddajní, je rozumný? Proč si to myslíte?

Přečtěte si Lukáše 16:10 a popovídejte si o otázce:

 • Proč je důležité se staršími spolupracovat i ve zdánlivě malých věcech?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Člověk nemusí patřit k žádnému organizovanému náboženství.“

 • Proč je podle vás dobré, když člověk patří do sboru?

SHRNUTÍ

Hlavou sboru je Ježíš, který dohlíží na práci starších. Se staršími rádi spolupracujeme, protože jsou pro nás osvěžením a jdou nám příkladem.

Opakování

 • Kdo je hlavou sboru?

 • Co ve sboru dělají starší?

 • Jakou úlohu má každý, kdo do sboru patří?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Podívejte se na jeden z příkladů toho, jak moc se vedoucí sbor a další starší zajímají o své spolukřesťany.

Posilovali bratry v době zákazu (4:22)

Seznamte se s tím, co obnáší práce krajských dozorců.

Jak probíhá spolupráce s krajským dozorcem na brazilském venkově (4:51)

Přečtěte si, jak se starší ze všech sil snaží své spoluvěřící povzbuzovat.

„Křesťanští starší – Spolupracovníci k naší radosti“ (Strážná věž z 15. ledna 2013)