Přejít k článku

Přejít na obsah

19. LEKCE

Jsou svědkové Jehovovi praví křesťané?

Jsou svědkové Jehovovi praví křesťané?

Svědkové Jehovovi věří, že jsou praví křesťané. Co nás k tomu vede? V této lekci se dozvíte, na čem zakládáme své nauky, jak jsme přišli k našemu jedinečnému jménu a jak si projevujeme lásku.

1. Na čem svědkové Jehovovi zakládají své nauky?

Ježíš řekl: „[Boží] slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Stejně jako Ježíš i svědkové Jehovovi svoje nauky vždycky zakládali na Božím Slově. Důkazem je naše novodobá historie. Koncem 19. století začala skupina upřímných lidí pečlivě zkoumat Bibli. Všechny své nauky založili na tom, co se z Bible dozvěděli, i když se to lišilo od názorů církví. O to, co zjistili, se pak začali dělit s druhými. a

2. Proč se jmenujeme svědkové Jehovovi?

O svých služebnících se Jehova zmiňuje jako o svých svědcích, protože o něm druhým říkají pravdu. (Hebrejcům 11:4–12:1) Například ve starověku Bůh svému lidu řekl: „Jste moji svědkové.“ (Přečtěte si Izajáše 43:10.) Podobně i Ježíš je označen jako „Věrný svědek“. (Zjevení 1:5) Proto jsme v roce 1931 přijali jméno svědkové Jehovovi. Na toto jméno jsme velmi hrdí.

3. Jak svědkové Jehovovi projevují lásku, jakou měl Ježíš?

Ježíš měl své učedníky tak rád, že pro něj byli jako rodina. (Přečtěte si Marka 3:35.) Podobně svědkové Jehovovi tvoří jednotnou celosvětovou rodinu. To je důvod, proč si říkáme bratři a sestry. (Filemonovi 1, 2) Taky posloucháme příkaz: „Milujte všechny své bratry.“ (1. Petra 2:17) Svědkové Jehovovi si projevují lásku mnoha způsoby. Například když se jejich spoluvěřící kdekoli na světě dostanou do těžké situace, pomůžou jim.

ZJISTĚTE VÍC

Blíž se seznámíte s historií svědků Jehovových a s důkazy, že jsme opravdoví křesťané.

Praví křesťané zakládají svoje nauky na Bibli a o své víře mluví s druhými

4. Svoje nauky zakládáme na Bibli

Jehova předpověděl, že jeho lid bude pravdě z Bible rozumět čím dál víc. Přečtěte si Daniela 12:4 i první poznámku pod čarou a popovídejte si o této otázce:

 • Čeho mělo mezi Božími služebníky přibývat díky tomu, že zkoumali Bibli?

Zjistěte, jak skupina badatelů Bible včetně Charlese Russella studovala Boží Slovo. Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o následující otázce:

 • Jak Charles Russell a jeho společníci studovali Bibli?

Víte, že...?

Občas se stává, že nějakou nauku upravíme. Proč? Když vychází slunce, je krajina kolem nás postupně vidět čím dál víc. Podobně když nám Bůh pomáhá chápat pravdu z Bible, dělá to postupně. (Přečtěte si Přísloví 4:18.) Svoje nauky tedy neupravujeme proto, že by se Bible měnila, ale proto, že jí čím dál lépe rozumíme.

5. Žijeme v souladu s naším jménem

Proč jsme přijali jméno svědkové Jehovovi? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Proč je jméno svědkové Jehovovi výstižné?

Proč si Jehova vybral některé lidi, aby byli jeho svědky? Chtěl, aby ho hájili jako pravého Boha, protože o něm koluje spousta lží. Zamysleme se nad dvěma z nich.

Některá náboženství svým členům tvrdí, že Bůh chce, aby ho uctívali pomocí obrazů a soch. Přečtěte si 3. Mojžíšovu 26:1 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jaká je pravda? Co si o používání obrazů a soch Jehova myslí?

Někteří duchovní učí, že Ježíš je Bůh. Přečtěte si Jana 20:17 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Je pravda, že Bůh a Ježíš jsou jedna a ta samá osoba?

 • Jak na vás působí to, že Jehova posílá své svědky, aby o něm a jeho Synovi říkali druhým pravdu?

6. Máme jeden druhého rádi

Bible přirovnává křesťany k různým částem lidského těla. Přečtěte si 1. Korinťanům 12:25, 26 a pak si popovídejte o otázkách:

 • Jak by měli praví křesťané reagovat, když někdo z jejich spoluvěřících trpí?

 • Přijde vám, že se svědkové Jehovovi mají rádi? Z čeho máte ten pocit?

Když se svědkové Jehovovi v nějaké zemi dostanou do těžké situace, jejich spoluvěřící ze všech koutů světa jim okamžitě pomůžou. Podívejte se na VIDEO s jedním příkladem. Potom si popovídejte o následujících otázkách.

 • Jak je z humanitární činnosti svědků Jehovových vidět, že se mají mezi sebou rádi?

Praví křesťané projevují lásku těm, kdo potřebují pomoc

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Svědkové Jehovovi jsou sekta. Jiná náboženství jsou tu mnohem déle.“

 • Odkdy Jehova označuje svoje služebníky jako svědky?

SHRNUTÍ

Svědkové Jehovovi jsou praví křesťané. Tvoříme celosvětovou rodinu, své nauky zakládáme na Bibli a učíme pravdu o Jehovovi.

Opakování

 • Proč se jmenujeme svědkové Jehovovi?

 • Jak se k sobě chováme?

 • Myslíte si, že svědkové Jehovovi jsou praví křesťané?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Podívejte se na příklad toho, jak svědkové Jehovovi odhalovali falešné nauky.

Boží lid oslavuje Jehovu (7:08)

Získejte odpovědi na otázky, které vás ohledně svědků Jehovových možná napadají.

„Časté otázky týkající se svědků Jehovových“ (internetová stránka)

Stephen se podílel na zločinech z nenávisti. Přečtěte si, co ho zaujalo na svědcích Jehovových a co ho vedlo k tomu, aby se změnil.

„Šlo to se mnou od desíti k pěti“ (Strážná věž z 1. července 2015)

a V roce 1879 začali vydávat časopis Strážná věž, který až dodnes vysvětluje, co Bible říká.