Přejít k článku

Přejít na obsah

57. LEKCE

Co když se dopustíte vážného hříchu?

Co když se dopustíte vážného hříchu?

I když Jehovu ze srdce milujete a snažíte se nedělat nic, čím byste mu ublížili, občas uděláte nějakou chybu. Některé chyby jsou ale závažnější než jiné. (1. Korinťanům 6:9, 10) Pokud se dopustíte vážného hříchu, pamatujte, že vás Jehova pořád miluje. Je ochotný vám odpustit a pomoct vám.

1. Co musíme udělat pro to, aby nám Jehova odpustil?

Když si ti, kdo milují Jehovu, uvědomí, že vážně zhřešili, hodně je to trápí. Utěšuje je ale slib, který dal Jehova svému lidu: „I když jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh.“ (Izajáš 1:18) Když se upřímně kajeme, Jehova nám úplně odpustí. Co to znamená kát se neboli činit pokání? Znamená to, že hluboce litujeme toho, co jsme udělali, přestaneme s tím a prosíme Jehovu o odpuštění. Pak se ze všech sil snažíme změnit svoje myšlení a zvyky, které k hříchu vedly, a žít podle Jehovových měřítek. (Přečtěte si Izajáše 55:6, 7.)

2. Jak nám Jehova pomáhá prostřednictvím starších?

Jehova říká, ať ten, kdo vážně zhřešil, „k sobě zavolá starší sboru“. (Přečtěte si Jakuba 5:14, 15.) Starší milují Jehovu i jeho ovečky. Jsou vyškolení, aby nám pomohli mít k Jehovovi zase blízko. (Galaťanům 6:1)

Jak taková pomoc vypadá? Pokud vážně zhřešíme, dva nebo tři starší nám z Bible ukážou, proč bylo naše jednání špatné. Taky nám poradí, co můžeme udělat pro to, abychom už svoji chybu neopakovali. Možná rozhodnou, že dokud se duchovně neuzdravíme, nebudeme se moct ve sboru věnovat určitým činnostem. Pokud se někdo dopustí vážného hříchu, ale nečiní pokání, starší ho ze sboru vyloučí, aby ostatní bratry a sestry chránili před jeho špatným vlivem.

ZJISTĚTE VÍC

Prohloubíte svoji vděčnost za to, jak nám Jehova pomáhá, když vážně zhřešíme.

3. Když své hříchy vyznáme, pomůže nám to duchovně se uzdravit

Každý hřích, kterého se dopustíme, se dotýká i Jehovy, a tak je správné, abychom mu svůj hřích vyznali, tedy otevřeně mu o něm řekli. Přečtěte si Žalm 32:1–5 a popovídejte si o této otázce:

 • Proč je dobré Jehovovi vyznat své hříchy a nesnažit se je utajit?

Potom co Jehovovi vyznáme své hříchy, nám může přinést úlevu i to, když poprosíme o pomoc starší. Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jak starší pomohli Canonovi vrátit se k Jehovovi?

Starší nám chtějí pomoct. Proto bychom k nim měli být upřímní a mluvit s nimi otevřeně. Přečtěte si Jakuba 5:16 a pak si popovídejte o otázce:

 • Proč je pro starší jednodušší nám pomoct, když jsme k nim upřímní?

Vyznejte svůj hřích, upřímně si o tom popovídejte se staršími a přijměte Jehovovu láskyplnou pomoc

4. Co dobrého může přinést vyloučení

Pokud se někdo, kdo vážně zhřešil, odmítá řídit Jehovovými měřítky, nemůže dál patřit do sboru. Musí být vyloučen a my se s ním nestýkáme ani s ním nemluvíme. Přečtěte si 1. Korinťanům 5:6, 11 a 2. Jana 9–11 a popovídejte si o této otázce:

 • V čem by se vliv nekajícného hříšníka na sbor podobal tomu, jak kvas působí na těsto?

Mnozí z těch, kdo byli vyloučeni, se později do sboru vrátili. Díky čemu? I když pro ně bylo vyloučení bolestné, pomohlo jim pochopit, že to, co udělali, bylo špatné. (Žalm 141:5) Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jak Sonje pomohlo to, že byla vyloučená?

Proč můžeme říct, že když je někdo vyloučen...

 • je to projev úcty k Jehovovu jménu?

 • ukazuje to, že Jehova je rozumný a milující?

5. Když činíme pokání, Jehova nám odpustí

Ježíš chtěl svým posluchačům ukázat, jak se Jehova cítí, když někdo činí pokání, a tak jim vyprávěl jedno podobenství. Přečtěte si Lukáše 15:1–7 a popovídejte si o této otázce:

 • Co se z toho dozvídáte o Jehovovi?

Přečtěte si Ezekiela 33:11 a potom si popovídejte o otázce:

 • Co důležitého patří k pokání?

Jehova je jako pastýř, kterému na jeho ovečkách velmi záleží

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Mám strach, že když starším řeknu, co jsem udělal, vyloučí mě.“

 • Co byste takovému člověku řekli?

SHRNUTÍ

Když se dopustíme vážného hříchu, ale upřímně toho litujeme a jsme rozhodnutí se špatným jednáním přestat, Jehova nám odpustí.

Opakování

 • Proč je dobré Jehovovi vyznat své hříchy?

 • Co musíme udělat pro to, aby nám Jehova naše hříchy odpustil?

 • Pokud se dopustíme vážného hříchu, proč bychom měli požádat o pomoc starší?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Podívejte se, jak jeden muž zažil Jehovovo milosrdenství popsané v Izajášovi 1:18.

Nikdy nepochybuj o Jehovově milosrdenství (5:02)

Co dobrého může vyloučení přinést všem, kterých se nějak týká?

„Proč je vyloučení láskyplné opatření“ (Strážná věž z 15. dubna 2015)

Přečtěte si, jak můžete někomu, kdo není svědek, vysvětlit, proč je občas nutné někoho vyloučit.

„Vyhýbají se svědkové Jehovovi bývalým svědkům?“ (internetový článek)

V příběhu „Bylo mi jasné, že se k Jehovovi musím vrátit“ se dozvíte, proč jeden muž, který se vzdálil od pravdy, cítí, že ho Jehova přitáhl zpátky.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. dubna 2012)