Přejít k článku

Přejít na obsah

35. LEKCE

Jak dělat dobrá rozhodnutí

Jak dělat dobrá rozhodnutí

Všichni musíme dělat nějaká rozhodnutí. Mnohá z nich můžou mít velký vliv na náš život a na naše přátelství s Jehovou. Možná stojíme před rozhodnutím, kde budeme žít, jak si budeme vydělávat nebo jestli vstoupíme do manželství. Když se rozhodujeme dobře, můžeme být v životě šťastní a zároveň děláme radost Jehovovi.

1. Jak vám při rozhodování může pomoct Bible?

Než uděláte nějaké rozhodnutí, modlete se k Jehovovi o pomoc a snažte se z Bible zjistit, co si o tom myslí. (Přečtěte si Přísloví 2:3–6.) Pro některé situace dal Jehova jasný pokyn. V tom případě je tím nejlepším rozhodnutím takový pokyn poslechnout.

Co když ale v Bibli žádný konkrétní pokyn není? I tak vás Jehova povede „cestou, po které [byste měli] jít“. (Izajáš 48:17) Jak? Pomocí zásad. Biblické zásady jsou základní pravdy, ze kterých poznáváme, co si Jehova myslí a co cítí. Když si čteme nějakou pasáž z Bible, často zjistíme, jak Jehova určitou věc vnímá. A když to víme, můžeme se rozhodovat tak, aby z toho měl radost.

2. Co byste měli při rozhodování zvážit?

Bible říká: „Chytrý zvažuje své kroky.“ (Přísloví 14:15) To znamená, že než uděláme nějaké rozhodnutí, měli bychom si ho dobře promyslet. Když přemýšlíte o jednotlivých možnostech, položte si otázky: Které biblické zásady se na tuhle situaci vztahují? Ze kterého rozhodnutí budu mít dobrý pocit? Jak to ovlivní druhé? A co je nejdůležitější, bude z toho mít radost Jehova? (5. Mojžíšova 32:29)

Jehova má právo nám říkat, co je dobré a co špatné. Když se s jeho zákony a zásadami dobře seznámíme a jsme odhodlaní podle nich jednat, školíme tím svoje svědomí. Svědomí je náš vnitřní smysl pro to, co je správné a co nesprávné. (Římanům 2:14, 15) Dobře vyškolené svědomí nám pomůže rozhodovat se správně.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se víc o tom, jak nám biblické zásady a naše svědomí pomáhají správně se rozhodovat.

3. Nechte se vést Biblí

Jak nám při rozhodování můžou pomáhat biblické zásady? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázkách, které následují.

 • Co je svobodná vůle?

 • Proč jsme od Jehovy svobodnou vůli dostali?

 • Co nám Jehova dal, aby nám pomohl využívat svobodnou vůli tím nejlepším způsobem?

Zamysleme se nad jednou konkrétní biblickou zásadou. Přečtěte si Efezanům 5:15, 16 a potom si popovídejte, jak můžete „co nejlépe [využívat] svůj čas“, abyste...

 • pravidelně četli Bibli.

 • byli lepším manželem, manželkou, rodičem, synem nebo dcerou.

 • se účastnili sborových shromáždění.

4. Školte svoje svědomí

Když je v Bibli k nějaké situaci jasný pokyn, může být snadné rozhodnout se správně. Co když tam ale žádný takový pokyn není? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o otázce, která následuje.

 • Jak sestra ve videu školila své svědomí, aby se rozhodla tak, jak se to Jehovovi líbí?

Proč bychom po druhých neměli chtít, aby rozhodovali za nás, i když nám to může připadat jednodušší? Přečtěte si Hebrejcům 5:14 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Co bychom měli být schopní sami rozeznat?

 • Co vám pomůže školit svoje svědomí a dělat dobrá rozhodnutí?

Naše svědomí je jako mapa, díky které dokážeme v životě zvolit ten správný směr

5. Respektujte svědomí druhých

Různí lidé dělají různá rozhodnutí. Jak můžeme ukázat, že respektujeme svědomí druhých? Podívejme se na dvě situace.

1. situace: Sestra, která ráda nosí make-up, se přestěhuje do sboru, kde sestry nošení make-upu pohoršuje.

Přečtěte si Římanům 15:1 a 1. Korinťanům 10:23, 24 a potom si popovídejte o otázkách:

 • Jak se na základě těchto veršů sestra možná rozhodne? Co uděláte, když se setkáte s člověkem, kterému jeho svědomí nedovoluje něco, co vám vaše svědomí dovoluje?

2. situace: Bratr sice ví, že pití alkoholu v rozumné míře Bible neodsuzuje, ale rozhodne se, že on ho pít nebude. Je pozvaný na společenskou akci, kde vidí jiné bratry, jak alkohol pijí.

Přečtěte si Kazatele 7:16 a Římanům 14:1, 10 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jak se na základě těchto veršů bratr možná rozhodne? Jak se zachováte, když uvidíte, jak někdo dělá něco, co vám vaše svědomí nedovoluje?

 Tři kroky k dobrému rozhodnutí

1. Proste Jehovu, aby vám v tom pomohl. (Jakub 1:5)

2. Hledejte zásady, které jsou v Bibli a biblických publikacích. Můžete se taky poradit se zkušenými křesťany.

3. Přemýšlejte o následcích – o tom, jaký vliv bude mít dané rozhodnutí na vaše svědomí a na svědomí druhých.

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Máš právo dělat si, co chceš. Nemusíš řešit, co si myslí druzí.“

 • Proč by nám mělo záležet na tom, co si myslí Bůh, i na tom, co si myslí druzí?

SHRNUTÍ

Dobré rozhodnutí uděláme tehdy, když zjistíme, jak se na danou situaci dívá Jehova, a potom zvážíme, jestli svým rozhodnutím druhým prospějeme, nebo ublížíme.

Opakování

 • Jak se můžete rozhodovat tak, aby z toho měl Jehova radost?

 • Jak můžete školit svoje svědomí?

 • Jak můžete ukázat, že respektujete svědomí druhých?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Co vám pomůže dělat rozhodnutí, kterými se upevní vaše přátelství s Bohem?

„Přinášíš svými rozhodnutími chválu Bohu?“ (Strážná věž z 15. dubna 2011)

Zjistěte víc o tom, jakými způsoby nám Jehova radí.

Jehova nás povede (9:50)

Podívejte se, co všechno jednomu muži pomohlo, aby udělal zásadní životní rozhodnutí.

Jehova je zárukou dobrých věcí (5:46)

Přečtěte si, jak můžeme dělat Jehovovi radost i v situacích, pro které nedal žádný konkrétní příkaz.

„Potřebujete ke všemu biblický příkaz?“ (Strážná věž z 1. prosince 2003)