Přejít k článku

Přejít na obsah

58. LEKCE

Zůstaňte Jehovovi věrní

Zůstaňte Jehovovi věrní

Praví křesťané jsou rozhodnutí, že se nikým a ničím nenechají připravit o svůj vztah s Jehovou. Jsme si jistí, že to platí i o vás. Jehova si vaší věrnosti váží. (Přečtěte si 1. Paralipomenon 28:9.) Jaké situace by mohly vaši věrnost prověřit a co vám pomůže je zvládnout?

1. Jak můžou naši věrnost Jehovovi vyzkoušet druzí?

Může se stát, že nám někdo bude chtít v uctívání Jehovy zabránit. Kdo by se o něco takového snažil? Někteří lidé od Jehovy odešli a teď o jeho organizaci šíří lži, aby zničili naši víru. Říká se jim odpadlíci. Lži o nás šíří i někteří náboženští představitelé, kteří chtějí, aby důvěřiví bratři a sestry přestali Jehovu uctívat. Pouštět se s odpůrci do diskuze, číst jejich knihy, navštěvovat jejich blogy a další internetové stránky nebo sledovat jejich videa je nebezpečné. O těch, kdo se druhé snaží odradit od služby Jehovovi, Ježíš řekl: „Nechte je být. Jsou to slepí vůdci. Pokud slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.“ (Matouš 15:14)

Co když se nějaký člověk, kterého známe, rozhodne, že už nechce být svědkem Jehovovým? Když to udělá někdo z našich blízkých, může nás to hluboce zasáhnout. Možná nás bude dokonce nutit, abychom si vybrali mezi ním a Jehovou. Musíme být rozhodnutí, že Bohu zůstaneme věrní za všech okolností. (Matouš 10:37) Posloucháme proto jeho příkaz, abychom se s takovými lidmi nestýkali. (Přečtěte si 1. Korinťanům 5:11.)

2. Jak můžeme svoji věrnost Jehovovi dávat najevo tím, jak se rozhodujeme?

Láska k Jehovovi nás bude motivovat, abychom neměli nic společného s falešným náboženstvím. Mělo by to platit o našem zaměstnání, o jakékoli organizaci, do které patříme, i o čemkoli jiném, čemu se věnujeme. Jehova nás vybízí: „Vyjděte z [Velkého Babylonu], můj lide.“ (Zjevení 18:2, 4)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, co můžete dělat pro to, aby nikdo neoslabil vaše rozhodnutí být věrní Jehovovi. Taky uvidíte, jak můžete dát svoji věrnost najevo tím, že vyjdete z Velkého Babylonu.

3. Dávejte si pozor na falešné učitele

Jak bychom měli reagovat, když se setkáme s negativními informacemi o Jehovově organizaci? Přečtěte si Přísloví 14:15 a pak si popovídejte o otázce:

 • Proč bychom neměli věřit všemu, co slyšíme?

Přečtěte si 2. Jana 10 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak bychom se měli chovat k odpadlíkům?

 • Jak bychom se mohli dostat do kontaktu s názory odpadlíků, i kdybychom s nimi přímo nemluvili?

 • Jak by se podle vás Jehova cítil, kdybychom poslouchali negativní řeči o něm a jeho organizaci?

4. Buďme Bohu věrní, když nějaký bratr zhřeší

Jakou máme odpovědnost, když zjistíme, že někdo ze sboru vážně zhřešil? Podívejme se na jednu zásadu vyplývající ze zákona, který dal Bůh starověkým Izraelitům. Přečtěte si 3. Mojžíšovu 5:1.

Jak ukazuje tento verš, když zjistíme, že se někdo dopustil vážného hříchu, měli bychom to říct starším. Bude ale laskavé, když ještě předtím dotyčného vybídneme, aby zašel za staršími a svůj hřích přiznal. Když to neudělá, naše věrnost Jehovovi by nás měla motivovat, abychom za staršími zašli sami. Jak tím dáme najevo věrnou lásku...

 • k Bohu Jehovovi?

 • k tomu, kdo zhřešil?

 • k ostatním ve sboru?

Když má váš spoluvěřící problém, pomozte mu!

5. Nemějte nic společného s Velkým Babylonem

Přečtěte si Lukáše 4:8 a Zjevení 18:4, 5 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Jsem zapsaný v nějaké církvi?

 • Patřím k nějaké organizaci, která je spojená s falešným náboženstvím?

 • Dalo by se o mém zaměstnání říct, že nějakým způsobem podporuje falešné náboženství?

 • Jsou v mém životě ještě nějaké oblasti, ve kterých bych se měl od falešného náboženství oddělit?

 • Pokud jsem si na některou z těchto otázek odpověděl ano, co bych měl změnit?

V každém případě se rozhodněte tak, abyste měli čisté svědomí a ukázali, že jste věrní Jehovovi.

Co byste udělali, kdyby vás někdo požádal o příspěvek na církevní charitu?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Chci vědět, co o svědcích Jehovových odpadlíci říkají, abych mohl obhájit pravdu.“

 • Bylo by to moudré? Proč?

SHRNUTÍ

Pokud chceme zůstat Jehovovi věrní, nesmíme se stýkat s těmi, kdo jsou mu nevěrní. Musíme se taky úplně oddělit od falešného náboženství.

Opakování

 • Proč bychom neměli sledovat, číst ani poslouchat nic, co obsahuje názory odpadlíků?

 • Jak bychom se měli chovat k těm, kdo už nechtějí být svědky Jehovovými?

 • Jak můžeme poslechnout vybídku, abychom opustili falešné náboženství?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, jak reagovat, když někdo šíří o svědcích Jehovových lži.

„Znáš fakta?“ (Strážná věž ze srpna 2018)

Jak můžete zjistit, jestli nějaké organizace nebo činnosti podporují Velký Babylon?

„V závěru ‚posledních dnů‘ se naplno věnuj službě“ (Strážná věž z října 2019, 16.–18. odstavec)

Jak se někteří odpůrci snaží oslabit naši víru?

Neposlouchejte lži (9:32)

V příběhu „Od dětství jsem hledal Boha“ se dozvíte, jak jeden šintoistický kněz ukončil své spojení s falešným náboženstvím.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. července 2011)