Přejít k článku

Přejít na obsah

9. LEKCE

Své přátelství s Bohem upevňujte modlitbou

Své přátelství s Bohem upevňujte modlitbou

Už jste se někdy dostali do životní situace, kdy jste si říkali, že by se vám hodila dobrá rada? Chtěli byste znát odpovědi na svoje otázky? Cítíte, že byste občas potřebovali utěšit a dodat sílu? Chtěli byste mít k Jehovovi blíž? S tím vším vám může pomoct modlitba. Jak se ale správně modlit? Vyslýchá Bůh všechny modlitby? Co můžete udělat pro to, aby vyslýchal ty vaše? To se dozvíte v této lekci.

1. Ke komu bychom se měli modlit a o co?

Ježíš učil, že bychom se měli modlit jenom k našemu nebeskému Otci Jehovovi. I on sám to tak dělal. Řekl: „Modlete se tedy takto: ‚Náš Otče v nebesích...‘“ (Matouš 6:9) Když se k Jehovovi modlíme, upevňujeme tím naše přátelství.

Modlit se můžeme v podstatě o cokoli. Pokud ale chceme, aby Bůh naše modlitby vyslyšel, musí být v souladu s tím, co si přeje. „Bůh [nás] slyší, ať prosíme o cokoli v souladu s jeho vůlí.“ (1. Jana 5:14) Několik příkladů toho, o co je dobré se modlit, uvedl Ježíš. (Přečtěte si Matouše 6:9–13.) Kromě toho, že prosíme za sebe, měli bychom se modlit i za druhé a taky Bohu děkovat za všechno, co pro nás dělá.

2. Jak bychom se měli modlit?

Bible nám radí: „Vylévejte [Bohu] své srdce.“ (Žalm 62:8) Takže bychom se měli modlit upřímně a ze srdce. Můžeme se modlit nahlas nebo v duchu a v jakékoli pozici, ze které je vidět naše úcta k Bohu. Modlit se můžeme kdykoli a kdekoli.

3. Jak Bůh na naše modlitby odpovídá?

Dělá to různými způsoby. Dal nám své Slovo, Bibli, kde často najdeme odpovědi na svoje otázky. Díky čtení Božího Slova „nezkušený ... zmoudří“. (Žalm 19:7; přečtěte si Jakuba 1:5) Jehova nám taky může dát vnitřní klid, když bojujeme s problémy. A může podnítit další lidi, kteří ho uctívají, aby nám v těžkých chvílích pomohli.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak se modlit, aby se to Bohu líbilo, a jak vám modlitba může pomoct.

4. Co máme dělat, aby Bůh naše modlitby vyslýchal

Co rozhoduje o tom, jestli Bůh naše modlitby vyslýchá, nebo ne? Podívejte se na VIDEO.

Jehova si přeje, abychom se k němu modlili. Přečtěte si Žalm 65:2 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Myslíte si, že Bůh chce, abyste se k němu modlili i vy? Proč si to myslíte?

Pokud chceme, aby Bůh vyslýchal naše modlitby, musíme se snažit žít podle jeho měřítek. Přečtěte si Micheáše 3:4 a 1. Petra 3:12 a pak si popovídejte o otázce:

 • Co máme dělat, aby Jehova naše modlitby vyslýchal?

Ve válce se vojáci na obou stranách modlí za vítězství. Bylo by rozumné čekat, že je Bůh vyslyší?

5. Měli bychom se modlit ze srdce

Někteří lidé se učili odříkávat určité modlitby slovo od slova. Líbí se ale Bohu takové modlitby? Přečtěte si Matouše 6:7 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jak se můžete vyhnout tomu, že byste ve svých modlitbách říkali „znovu a znovu totéž“?

Každý den si zkuste vzpomenout na něco hezkého, co vás v životě potkalo, a pak za to Jehovovi poděkujte. Když to budete dělat celý týden, budete s Jehovou mluvit o sedmi různých věcech, aniž byste se opakovali.

Dobrý táta si přeje, aby s ním jeho děti mluvily o tom, co si myslí a co je trápí. I Jehova si přeje, abychom se k němu modlili ze srdce

6. Modlitba je dar od Boha

Jak nám modlitba může dodat sílu, zvlášť když prožíváme něco těžkého? Podívejte se na VIDEO.

Bible slibuje, že díky modlitbě můžeme získat skutečný vnitřní klid. Přečtěte si Filipanům 4:6, 7 a potom si popovídejte o následujících otázkách:

 • Jak nám modlitba pomáhá, i když naše problémy možná přetrvávají?

 • O co byste se chtěli modlit?

Víte, že...?

Slovo „amen“ znamená „tak se staň“ nebo „jistě“. Na konci modlitby se říká už od biblických dob. (1. Paralipomenon 16:36)

7. Udělejte si na modlitbu čas

Někdy toho možná máme tolik, že na modlitbu zapomeneme. Jak důležitá byla modlitba pro Ježíše? Přečtěte si Matouše 14:23 a Marka 1:35 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Co byl Ježíš ochotný udělat, aby měl čas na modlitbu?

 • Kdy byste se mohli modlit vy?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Modlitba je jenom psychická berlička.“

 • Jak byste na to odpověděli?

SHRNUTÍ

Upřímné modlitby upevňují naše přátelství s Bohem, dávají nám vnitřní klid a pomáhají nám žít tak, jak se to Jehovovi líbí.

Opakování

 • Ke komu bychom se měli modlit?

 • Jak se máme modlit?

 • Jak nám modlitba může pomoct?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Zjistěte, proč je dobré se modlit a jak můžete svoje modlitby zlepšit.

„Proč bych se měl modlit?“ (internetový článek)

Ke komu bychom se měli podle Bible modlit?

„Mám se modlit ke svatým?“ (internetový článek)

Pusťte si písničku, která ukazuje, jestli záleží na tom, kde a kdy se modlíme.

Často se modli (1:22)