Přejít k článku

Přejít na obsah

55. LEKCE

Jak můžete podporovat svůj sbor

Jak můžete podporovat svůj sbor

Po celém světě jsou tisíce sborů, ve kterých Jehovu s radostí uctívají miliony lidí. Jsou vděční za to, co se učí, i za pokyny, které dostávají, a snaží se svůj sbor nejrůznějšími způsoby podporovat. Cítíte to vůči svému sboru stejně?

1. Jak můžete sboru dávat svůj čas a energii?

Každý z nás může přiložit ruku k dílu. Máte ve sboru někoho, kdo už má svůj věk nebo bojuje se zdravotními problémy? Mohli byste mu pomoct s dopravou na shromáždění nebo s jinými praktickými věcmi, jako je nákup nebo úklid? (Přečtěte si Jakuba 1:27.) Můžeme taky pomáhat s úklidem nebo údržbou sálu Království. Nikdo nás k tomu nenutí. Ochotně se nabízíme, protože máme rádi Boha i svoje bratry a sestry. (Žalm 110:3)

Pokřtění svědkové můžou sbor podporovat i dalšími způsoby. Bratři, kteří odpovídají biblickým požadavkům, můžou sboru pomáhat jako služební pomocníci a časem jako starší. Jak bratři, tak sestry můžou sloužit jako průkopníci a tak ještě víc podporovat kazatelskou činnost. Někteří svědkové pomáhají při stavbách budov, kde uctíváme Jehovu, nebo se stěhují tam, kde místní sbor potřebuje pomoc.

2. Jak můžeme sbor podporovat finančně?

Bible nám říká: „Cti Jehovu svými cennými věcmi.“ (Přísloví 3:9) Vážíme si toho, že můžeme svými hmotnými prostředky podporovat svůj sbor i celosvětovou kazatelskou činnost. (Přečtěte si 2. Korinťanům 9:7.) Z našich darů se hradí i humanitární pomoc. Mnozí si pravidelně dávají „něco stranou“, aby pak tyto peníze mohli darovat Jehovovi. (Přečtěte si 1. Korinťanům 16:2.) Přispívat můžeme buď do schránek na dary v místech, kde se scházíme, nebo online přes stránky donate.jw.org. Jehova nám dává příležitost, abychom mu tím, jak používáme své hmotné prostředky, ukázali svou lásku.

ZJISTĚTE VÍC

Blíž se seznámíte s tím, jakými způsoby můžete sbor podporovat.

3. Můžeme využívat svoje hmotné prostředky

Jehova a Ježíš milují ty, kdo dávají s radostí. Ježíš si například všiml jedné vdovy, která byla velmi chudá, ale přesto Jehovovi dala, co mohla. Přečtěte si Lukáše 21:1–4 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Musí být náš dar velký, aby z něj měl Jehova radost?

 • Jak se Jehova a Ježíš cítí, když dáváme ze srdce?

Podívejte se na VIDEO, které ukazuje, jak se naše dary používají. Pak si popovídejte o této otázce:

 • Jak naše dary pomáhají sborům po celém světě?

4. Můžeme nabídnout svoji pomoc

Jehovovým služebníkům v biblických dobách velmi záleželo na tom, aby místa, kde Jehovu uctívají, byla v dobrém stavu. A dávali to najevo nejen finančními příspěvky. Přečtěte si 2. Paralipomenon 34:9–11 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak se všichni Izraelité zapojili do péče o Jehovův dům?

Svědkové Jehovovi se tímto biblickým vzorem řídí. Zajímá vás jak? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Proč je důležité udržovat náš sál Království čistý, uklizený a v dobrém stavu?

 • Co pro to můžete udělat vy sami?

5. Bratři můžou usilovat o odpovědné úkoly

Bible bratry povzbuzuje, aby se snažili pro svůj sbor dělat co nejvíc. Podívejte se na VIDEO o jednom mladém bratrovi. Pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jak Ryan ukázal, že chce svůj sbor víc podporovat?

Bible ukazuje, jaké požadavky musí bratr splňovat, aby mohl být služebním pomocníkem nebo starším. Přečtěte si 1. Timoteovi 3:1–13 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Co se očekává od bratrů, kteří se chtějí stát služebními pomocníky nebo staršími?

 • Co se očekává od jejich rodin? (Viz 4. a 11. verš.)

 • Proč je pro všechny ve sboru dobré, když se bratři snaží tyto požadavky splňovat?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Jak jsou svědkové Jehovovi financovaní?“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Když svůj čas, energii a hmotné prostředky věnujeme tomu, abychom podporovali sbor, Jehova si toho velmi váží.

Opakování

 • Jak můžeme sboru dávat svůj čas a energii?

 • Jak můžeme sbor podporovat finančně?

 • Co byste pro sbor chtěli dělat vy?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, proč už Bůh od svých služebníků nevyžaduje, aby dávali desátky.

„Co Bible říká o dávání desátků?“ (internetový článek)

Co to znamená usilovat ve sboru o odpovědné úkoly?

„Usiluješ o výsady ve sboru?“ (Strážná věž z 15. září 2014)

Seznamte se s odvážnými svědky Jehovovými, kteří svým spoluvěřícím obětavě dopravují publikace.

Biblické publikace na cestách po Kongu (4:25)

Zjistěte, v čem se financování naší činnosti liší od toho, co je běžné v jiných náboženských organizacích.

„Jak je činnost svědků Jehovových financována?“ (internetový článek)