Přejít k článku

Přejít na obsah

7. LEKCE

Jaký je Jehova?

Jaký je Jehova?

Jak si Boha Jehovu představujete? Jako někoho, kdo budí obdiv, ale zároveň je tak vzdálený jako hvězdy v daleké galaxii? Nebo je podle vás Bůh neosobní síla, něco jako bouřka? Jaký Jehova doopravdy je? Ve svém Slově, v Bibli, nám odhaluje některé ze svých vlastností a taky nám říká, že mu na nás záleží.

1. Proč Boha nemůžeme vidět?

„Bůh je duch.“ (Jan 4:24) To znamená, že nemá fyzické tělo. Je to neviditelná bytost, která žije v nebi.

2. Jaké má Jehova vlastnosti?

Jehova je sice neviditelný, ale je to skutečná osoba. A když ho lépe poznáme, zjistíme, že má krásné vlastnosti. Bible říká: „Jehova ... miluje spravedlnost a neopustí své věrné.“ (Žalm 37:28) Je taky „velmi soucitný a milosrdný“, zvlášť k těm, kdo jsou v nějaké těžké situaci. (Jakub 5:11) „Jehova je blízko těm, kdo mají ztrápené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení, zachraňuje.“ (Žalm 34:18) A napadlo vás někdy, že svým jednáním můžeme ovlivnit to, jak se Jehova cítí? Když se někdo rozhodne dělat špatné věci, Jehova je zklamaný a mrzí ho to. (Žalm 78:40, 41) Ale z lidí, kteří dělají to, co je správné, má radost. (Přečtěte si Přísloví 27:11.)

3. Jak Jehova ukazuje, že nás miluje?

Jehovovou nejvýraznější vlastností je láska. V Bibli se dokonce píše, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) To, že nás Jehova miluje, poznáváme nejen z Bible, ale i z toho, co stvořil. (Přečtěte si Skutky 14:17.) Zamyslete se třeba nad tím, jak vytvořil nás. Dal nám schopnost vidět nádherné barvy, poslouchat příjemnou hudbu a vychutnávat si skvělé jídlo. Chce, abychom se ze života radovali.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jakou sílu Jehova používá, jaké úžasné věci pomocí ní dělá a z čeho můžeme vidět jeho krásné vlastnosti.

4. Svatý duch – Boží aktivní síla

Jehova používá svého svatého ducha podobně, jako my používáme k práci ruce. Z Bible vyplývá, že svatý duch není osoba, ale síla, pomocí které Bůh dělá to, co si přeje. Přečtěte si Lukáše 11:13 a Skutky 2:17 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • O svatém duchu je řečeno, že ho Bůh „vylévá“ na ty, kdo o něj prosí. Řekli byste tedy, že je svatý duch osoba, nebo Boží aktivní síla? Proč si to myslíte?

Jehova používá svého svatého ducha, aby dělal úžasné věci. Přečtěte si Žalm 33:6 a 2. Petra 1:20, 21 a popovídejte si o otázce:

 • Například k čemu Jehova svatého ducha použil?

5. Jehova má krásnou osobnost

Mojžíš věrně sloužil Jehovovi mnoho let, ale i tak ho chtěl dál poznávat. Řekl mu: „Dej mi prosím poznat své cesty, protože tě chci znát.“ (2. Mojžíšova 33:13) Jehova na jeho prosbu zareagoval tím, že mu odhalil některé stránky své osobnosti. Přečtěte si 2. Mojžíšovu 34:4–6 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • O kterých svých vlastnostech se Jehova zmínil?

 • Které Jehovovy vlastnosti se vám nejvíc líbí?

6. Jehovovi na lidech záleží

Hebrejci, kteří byli Božím lidem, museli sloužit jako otroci v Egyptě. Jak na Jehovu působilo, když viděl jejich utrpení? Poslechněte si AUDIONAHRÁVKU pasáže z 2. Mojžíšovy 3:1–10 a sledujte ji v Bibli nebo si tuto pasáž přečtěte. Potom si popovídejte o otázkách, které následují.

 • Co podle této zprávy Jehova cítí, když lidé trpí? (Viz 7. a 8. verš.)

 • Řekli byste, že Jehova chce lidem pomáhat a že to dokáže? Proč si to myslíte?

7. Jehovovy vlastnosti můžeme poznat z jeho výtvorů

Tím, co Jehova vytvořil, nám ukázal, jaký je. Podívejte se na VIDEO. Potom si přečtěte Římanům 1:20 a popovídejte si o následující otázce.

 • Které Jehovovy vlastnosti vidíte v tom, co stvořil?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bůh není osoba. Je všude a ve všem.“

 • Co si myslíte vy?

 • Proč to tak vidíte?

SHRNUTÍ

Jehova je neviditelná duchovní bytost a má mnoho krásných vlastností. Tou nejvýraznější je láska.

Opakování

 • Proč Boha nemůžeme vidět?

 • Co je svatý duch?

 • Jaké má Jehova vlastnosti?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si o čtyřech úžasných Jehovových vlastnostech a ještě lépe ho tak poznejte.

„Jaký Bůh je?“ (Strážná věž číslo 1, 2019)

Prozkoumejte důkazy, že Bůh není přítomný všude.

„Je Bůh všudypřítomný?“ (internetový článek)

Podívejte se, proč se v Bibli mluví o svatém duchu jako o Božích rukou.

„Duch svatý – co to vlastně je?“ (internetový článek)

Pro jednoho nevidomého muže bylo těžké uvěřit, že Bohu na něm záleží. Přečtěte si, díky čemu změnil názor.

„I já můžu pomáhat druhým“ (Strážná věž z 1. října 2015)