Přejít k článku

Přejít na obsah

4. LEKCE

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

Už odedávna lidé uctívají nejrůznější bohy a bohyně. Bible ale říká, že existuje Bůh, který „převyšuje všechny ostatní bohy“. (2. Paralipomenon 2:5) Kdo to je? A díky čemu vyniká nad ostatními bohy, které lidé uctívají? V této lekci se dozvíte, co vám o sobě Bůh chce říct.

1. Jak se Bůh jmenuje a jak víme, že chce, abychom jeho jméno znali?

V Bibli se nám Bůh sám představuje. Říká: „Já jsem Jehova, to je mé jméno.“ (Přečtěte si Izajáše 42:5, 8.) „Jehova“ je český tvar hebrejského jména, které podle mnoha odborníků znamená „působí, že se stane“. Jehova si přeje, abychom jeho jméno znali. (2. Mojžíšova 3:15) Jak si tím můžeme být jistí? Protože se postaral, aby bylo do Bible zapsáno víc než 7 000krát! a Jehova je „pravý Bůh vysoko v nebesích i tady na zemi“. (5. Mojžíšova 4:39)

2. Co se z Bible o Jehovovi dozvídáme?

Bible říká, že mezi všemi bohy, které lidé uctívají, je jenom Jehova ten pravý. Proč? Důvodů je hned několik. Jen o Jehovovi platí, že je „Nejvyšší nad celou zemí“. (Přečtěte si Žalm 83:18.) Je „Všemohoucí“, což znamená, že dokáže udělat všechno, pro co se rozhodne. „Stvořil všechny věci“ – vesmír i veškerý život na zemi. (Zjevení 4:8, 11) Je taky jediný, kdo vždycky existoval a vždycky existovat bude. (Žalm 90:2)

ZJISTĚTE VÍC

Uvidíte, jaký je rozdíl mezi Božími tituly a jeho jedinečným jménem. Taky se dozvíte, jak nám Bůh své jméno odhalil a proč chce, abyste ho znali.

3. Bůh má mnoho titulů, ale jen jedno jméno

Podívejte se na VIDEO, které ukazuje, jaký je rozdíl mezi titulem a jménem. Potom si popovídejte o této otázce:

 • Jaký je rozdíl mezi titulem, například „Pán“, a jménem?

Bible říká, že lidé uctívají mnoho bohů a pánů. Přečtěte si Žalm 136:1–3 a popovídejte si o otázce:

 • Kdo je „Bůh bohů“ a „Pán pánů“?

4. Jehova si přeje, abyste jeho jméno znali a používali

Z čeho je vidět, že Jehova chce, abyste jeho jméno znali? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Myslíte, že Jehova chce, aby lidé jeho jméno znali? Proč si to myslíte?

Jehova si přeje, aby lidé jeho jméno používali. Přečtěte si Římanům 10:13 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč je důležité používat Boží jméno Jehova?

 • Jak se cítíte, když si někdo pamatuje vaše jméno a oslovuje vás tak?

 • Jak se podle vás cítí Jehova, když používáte jeho jméno?

5. Jehova si přeje, abyste byli jeho přáteli

Soten, která pochází z Kambodže, řekla, že když poznala Boha a zjistila, jak se jmenuje, byl to „ten nejlepší pocit na světě“. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázce:

 • Jak na Soten zapůsobilo, když se dozvěděla, jak se Bůh jmenuje?

Když se chcete s někým spřátelit, přirozeně vás zajímá, jak se jmenuje. Přečtěte si Jakuba 4:8a a popovídejte si o následujících otázkách:

 • K čemu vás Jehova povzbuzuje?

 • Jak vám to, že budete používat Boží jméno, pomůže mít k Bohu blíž?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bůh je jenom jeden, tak přece nezáleží na tom, jak mu říkám.“

 • Věříte, že Bůh se jmenuje Jehova?

 • Jak byste vysvětlili, že si Bůh přeje, abychom jeho jméno používali?

SHRNUTÍ

Jediný pravý Bůh se jmenuje Jehova. Přeje si, abychom jeho jméno znali a používali a abychom tak k němu měli blíž.

Opakování

 • Čím se Jehova liší od ostatních bohů, které lidé uctívají?

 • Proč bychom měli používat Boží jméno?

 • Z čeho je vidět, že si Jehova přeje, abychom byli jeho přáteli?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si o pěti důvodech, proč je rozumné věřit, že Bůh existuje.

„Existuje Bůh?“ (internetový článek)

Zamyslete se nad tím, proč je logické věřit, že Bůh existoval vždycky.

„Kdo stvořil Boha?“ (Strážná věž z 1. srpna 2014)

Přečtěte si, proč máme Boží jméno používat, i když neznáme jeho původní výslovnost.

„Kdo je Jehova?“ (internetový článek)

Záleží na tom, jak Bohu říkáme? Podívejte se, proč můžeme říct, že má jenom jedno osobní jméno.

„Kolik má Bůh jmen?“ (internetový článek)

a Další informace o významu Božího jména a o tom, proč v některých překladech Bible není, najdete v příloze A4 Bible – Překladu nového světa.