Přejít k článku

Existuje Bůh?

Existuje Bůh?

Co říká Bible

 Bible nám dává pádné důkazy, že Bůh existuje. Také nás vybízí, abychom víru v něj získali ne tak, že budeme slepě věřit náboženským prohlášením, ale tak, že použijeme „sílu rozumu“ a „rozumovou schopnost“. (Římanům 12:1; 1. Jana 5:20) Podívejme se na následující argumentaci, která vychází z Bible.

  •   Na to, že existuje stvořitel, poukazuje uspořádaný vesmír, ve kterém je život. Bible říká: „Každý dům je ovšem někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebrejcům 3:4) Tento argument je sice jednoduchý, ale mnoha vzdělaným lidem připadá logický. a

  •   My lidé máme vrozenou touhu pochopit, co je smyslem našeho života. Jde o určitý druh hladu, který přetrvává i poté, co jsou uspokojeny naše tělesné potřeby. Je součástí toho, co Bible označuje jako „duchovní potřebu“. K ní patří i touha znát Boha a uctívat ho. (Matouš 5:3; Zjevení 4:11) Tato duchovní potřeba je nejen důkazem, že Bůh existuje, ale také naznačuje, že jako láskyplný stvořitel si přeje, abychom tuto potřebu uspokojovali. (Matouš 4:4)

  •   V Bibli byla staletí dopředu zapsána podrobná proroctví, která se pak přesně splnila. Právě to, že se do detailů splnila, přesvědčivě dokládá, že pocházela z nadlidského zdroje. (2. Petra 1:21)

  •   Pisatelé Bible měli vědecké poznatky, které převyšovaly vědomosti jejich současníků. Ve starověku například řada lidí věřila, že zemi podepírají taková zvířata jako slon, kanec nebo býk. Bible naproti tomu říká, že Bůh „zavěšuje zemi na ničem“. (Job 26:7) Stejně tak Bible správně mluví o zemi jako o „kruhu“ nebo „zeměkouli“. (Izajáš 40:22; Douay Version) Podle mnoha lidí je nejrozumnějším vysvětlením takových poznatků to, že pisatelé Bible tyto informace dostali od Boha.

  •   Bible odpovídá na mnoho složitých otázek, na které když člověk nedostane uspokojivou odpověď, může se přiklonit k ateismu. Například: Pokud je Bůh láskyplný a všemohoucí, proč je ve světě utrpení a zlo? Proč je náboženství tak často příčinou problémů? (Titovi 1:16)

a Například astronom Allan Sandage se jednou o vesmíru vyjádřil: „Považuji za zcela nepravděpodobné, že by takový řád povstal z chaosu. Musí za tím být nějaký organizující princip. Bůh je pro mě tajemství, ale lze jím vysvětlit zázrak existence – to, proč vůbec něco existuje.“