Přejít k článku

Jak si můžete vytvořit blízký vztah s Bohem?

Jak si můžete vytvořit blízký vztah s Bohem?

Co říká Bible

 Blízký vztah s Bohem si můžete vytvořit tak, že ho budete poznávat a snažit se mu dělat radost. Bůh se potom „přiblíží k vám“. (Jakub 4:8) Bible nás ujišťuje, že „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27)

 Co dělat pro blízký vztah s Bohem

 Čtěte si Bibli

 •  Bible říká: „Celé Písmo je inspirované Bohem.“ (2. Timoteovi 3:16)

 •  Co to znamená: Autorem Bible je Bůh. Své myšlenky vložil do mysli těch, kdo ji psali. V této jedinečné knize nám Bůh odhaluje svůj záměr s lidmi. Také z ní můžeme poznat různé stránky jeho osobnosti, například lásku, spravedlnost a soucit. (2. Mojžíšova 34:6; 5. Mojžíšova 32:4)

 •  Co můžete dělat: Čtěte si Bibli každý den. (Jozue 1:8) Přemýšlejte o tom, co čtete, a ptejte se sami sebe: Co se z toho dozvídám o Bohu a jeho osobnosti? (Žalm 77:12)

   Přečtěte si například Jeremjáše 29:11 a pak se zeptejte: Chce Bůh, abych zažíval pokoj, nebo neštěstí? Je to Bůh, který se chce mstít, nebo chce, abych měl hezkou budoucnost?

 Pozorujte to, co Bůh vytvořil

 •  Bible říká: „[Boží] neviditelné vlastnosti ... jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé můžou pochopit z vytvořených věcí.“ (Římanům 1:20)

 •  Co to znamená: Z Božích výtvorů můžeme poznat některé jeho vlastnosti, podobně jako se člověk může hodně dozvědět z uměleckého díla o jeho autorovi nebo ze složitého stroje o jeho vynálezci. Například z kapacity a složitosti lidského mozku můžeme vidět Boží moudrost. A ohromné množství energie nahromaděné ve Slunci a hvězdách zase ukazuje jeho moc. (Žalm 104:24; Izajáš 40:26)

 •  Co můžete dělat: Udělejte si čas, abyste pozorovali přírodu a dozvídali se o ní nové věci. Při tom přemýšlejte: Co mi ty úžasně promyšlené věci, které jsou v přírodě vidět, prozrazují o Bohu? a Je toho samozřejmě hodně, co z přírody o našem Stvořiteli nezjistíme. A proto nám dal Bibli.

 Používejte Boží jméno

 •  Bible říká: „Budu ho chránit, protože zná moje jméno. Bude mě vzývat a já mu odpovím.“ (Žalm 91:14, 15)

 •  Co to znamená: Bůh, který se jmenuje Jehova, věnuje zvláštní pozornost těm, kdo znají jeho jméno, používají ho a mají k němu úctu. b (Žalm 83:18; Malachiáš 3:16) Když nám sdělil své osobní jméno, vlastně se nám tím představil. Říká: „Já jsem Jehova, to je mé jméno.“ (Izajáš 42:8)

 •  Co můžete dělat: Oslovujte Boha jménem a používejte ho.

 Mluvte s Jehovou v modlitbě

 •  Bible říká: „Jehova je blízko všem, kdo ho vzývají.“ (Žalm 145:18)

 •  Co to znamená: Jehova je blízko těm, kdo se k němu s vírou modlí. Svými modlitbami, které patří k uctívání Boha, mu dáváme najevo hlubokou úctu.

 •  Co můžete dělat: Často se k Bohu modlete. (1. Tesaloničanům 5:17) Říkejte mu o svých starostech a o tom, jak se cítíte. (Žalm 62:8) c

 Upevňujte svou víru v Boha

 •  Bible říká: „Bez víry není možné líbit se Bohu.“ (Hebrejcům 11:6)

 •  Co to znamená: Když chceme mít s Bohem blízký vztah, musíme v něj věřit. Mít víru podle Bible znamená víc než jen věřit, že Bůh existuje. Je také důležité úplně důvěřovat jemu i jeho slibům a morálním zásadám. Důvěra je pro dobrý vztah zásadní.

 •  Co můžete dělat: Opravdová víra je založená na získaných informacích. (Římanům 10:17) A tak studujte Bibli a ověřujte si, že Bohu a jeho radám můžete důvěřovat. Svědkové Jehovovi vám se studiem Bible rádi pomůžou. d

 Dělejte, co se Bohu líbí

 •  Bible říká: „Láska k Bohu je totiž v tom, že dodržujeme jeho přikázání.“ (1. Jana 5:3)

 •  Co to znamená: Jehova je blízko těm, kdo se z lásky k němu snaží dodržovat všechna jeho nařízení.

 •  Co můžete dělat: Při studiu Bible si všímejte, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí. Ptejte se sami sebe: Co bych mohl ve svém životě změnit, abych Bohu dělal radost? (1. Tesaloničanům 4:1)

 Zažijte Boží péči

 •  Bible říká: „Přesvědčte se sami, jak dobrý je Bůh.“ (Žalm 34:9, Slovo na cestu)

 •  Co to znamená: Bůh nás vybízí, abychom sami poznali, jak moc mu na nás záleží. Když zažijete něco, z čeho budete cítit, jak vás miluje a podporuje, budete si přát být mu víc nablízku.

 •  Co můžete dělat: Uplatňujte Boží rady, o kterých se v Bibli dočtete, a zjistíte, jak vám v životě pomáhají. (Izajáš 48:17, 18) Také si všímejte lidí, kteří díky pomoci od Boha dokázali překonat překážky, zkvalitnili svůj život i život své rodiny a našli opravdové štěstí. e

 Rozšířené mýty o vztahu s Bohem

 Mýtus: Bůh je příliš mocný a významný na to, aby s námi chtěl mít blízký vztah.

 Fakt: I když je Bůh nejmocnější a nejvýznamnější osoba vůbec, přeje si, abychom k němu měli blízký vztah. V Bibli se píše o mnoha mužích a ženách, kteří se stali jeho přáteli. (Skutky 13:22; Jakub 2:23)

 Mýtus: Boha nemůžeme poznat, protože je tajemný.

 Fakt: Některé věci o Bohu není snadné pochopit, třeba to, že je neviditelná duchovní osoba. I přesto ho poznat můžeme. V Bibli se dokonce píše, že pokud chceme získat věčný život, tak ho poznat musíme. (Jan 17:3) Bible nám Boha popisuje v pojmech, kterým můžeme rozumět, a dozvídáme se z ní o jeho osobnosti, o jeho záměru s lidmi a se zemí a o jeho morálních zásadách. (Izajáš 45:18, 19; 1. Timoteovi 2:4) A jak už jsme si řekli, odhaluje nám i Boží jméno. (Žalm 83:18) Díky tomu můžeme Boha nejenom poznat, ale také si s ním vytvořit blízký vztah. (Jakub 4:8)

a Příklady toho, jak se Boží moudrost projevuje v přírodě, můžete najít v sekci „Vymyslel to někdo?

b Jméno Jehova podle mnohých znamená „působí, že se stane“. Tím, že nám své jméno sdělil, nám Bůh vlastně říká: „Způsobím, aby se děla má vůle a uskutečnil se můj záměr. Své slovo vždycky dodržím.“

c Viz článek „Vyslyší Bůh moje modlitby?

d Další informace se dozvíte ve videu Jak vypadá studium Bible?

e Viz sekce „Bible mění život lidí“.