Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA

Existuje Bůh? A záleží na tom vůbec?

Existuje Bůh? A záleží na tom vůbec?

Hodně lidí si myslí, že se nedá zjistit, jestli Bůh existuje. A mnozí to vůbec neřeší. Hervé, který vyrůstal ve Francii, říká: „Nepovažuju se za ateistu, ale nejsem ani věřící. Myslím si, že nejlepší je řídit se zdravým rozumem. A k tomu nemusím věřit v nějakého boha.“

Jiní to cítí stejně jako John ze Spojených států, který řekl: „Vyrůstal jsem v nevěřící rodině a otázka, jestli existuje Bůh, šla mimo mě. Teď o tom ale občas přemýšlím.“

Napadlo někdy i vás, jestli existuje Bůh? A pokud nad námi někdo takový je, má život hlubší smysl? Možná jste narazili na fakta, která se těžko vysvětlují, když se nevezme v úvahu stvořitel, například na vědecké poznatky o úžasné rovnováze v přírodě, bez níž by život na naší planetě nebyl možný, a na důkazy o tom, že život nemůže vzniknout z něčeho neživého. (Viz rámeček „ Prozkoumejte důkazy“.)

Tato fakta jsou jako směrovky, které ukazují cestu k pokladu. Pokud najdete přesvědčivé důkazy, že Bůh existuje, a také spolehlivé informace o něm, hodně toho získáte. Co třeba?

1. SMYSL ŽIVOTA

Pokud má život nějaký hlubší smysl, chceme ho poznat a také pochopit, jak nás to ovlivňuje. Pokud Bůh přece jenom existuje a my si to neuvědomujeme, pak jsme ochuzení o tu nejdůležitější pravdu ve vesmíru.

Bible říká, že od Boha pochází veškerý život. (Zjevení 4:11) Jak může tato skutečnost dát našemu životu hlubší smysl? I k tomu se Bible vyjadřuje.

Mezi všemi tvory na zemi lidé vynikají. Podle Bible nás Bůh stvořil se stejnými vlastnostmi, jaké má on. (1. Mojžíšova 1:27) Kromě toho se z ní dozvídáme, že se můžeme stát jeho přáteli. (Jakub 2:23) Nic nemůže dát našemu životu hlubší smysl než osobní vztah ke stvořiteli.

Jaké to je být Božím přítelem? Lidé, kteří k Bohu mají blízký vztah, s ním mohou přímo komunikovat. Slibuje, že jim bude naslouchat a pomáhat. (Žalm 91:15) Mohou také poznat, co si myslí o různých věcech, a díky tomu získat spolehlivé odpovědi na zásadní životní otázky.

Pokud Bůh existuje a my si to neuvědomujeme, pak jsme ochuzení o tu nejdůležitější pravdu ve vesmíru.

2. VNITŘNÍ KLID

Pro některé lidi je těžké věřit v Boha, protože ve světě je spousta zla. Říkají si: Proč by všemohoucí Bůh dovolil, aby lidé trpěli?

Bible na tuto otázku dává uspokojivou odpověď. Bůh si nikdy nepřál, aby lidé trpěli. Když stvořil prvního člověka, žádné zlo na zemi nebylo. Lidé neměli dokonce ani umírat. (1. Mojžíšova 2:7–9, 15–17) Je těžké tomu věřit? Možná vám to zní jako pohádka. Ale pokud všemohoucí Bůh existuje a láska je opravdu jeho nejdůležitější vlastností, pak by bylo logické očekávat, že právě takový život lidem přichystal.

Jak se ale svět do tak špatného stavu dostal? Bible vysvětluje, že Bůh stvořil lidi se svobodnou vůlí. Nenutí nás, abychom ho poslouchali. První dva lidé, z nichž vlastně všichni pocházíme, se rozhodli, že Boha poslouchat nebudou. Sobecky se vydali svou vlastní cestou. (1. Mojžíšova 3:1–6, 22–24) Bolestné následky jejich rozhodnutí vidíme kolem sebe dnes a denně.

Když víme, že Bůh si nepřál, aby lidé trpěli, můžeme cítit vnitřní klid. Pochopitelně ale také toužíme po tom, aby veškeré utrpení skončilo. Potřebujeme naději.

3. NADĚJE

Hned po vzpouře Adama a Evy Bůh slíbil, že lidé budou zase žít tak, jak to původně zamýšlel. A protože je všemohoucí, nic mu v tom nemůže zabránit. (Izajáš 55:11) Brzy odstraní škodlivé následky vzpoury a lidé budou žít na zemi tak, jak si to vždycky přál.

Co to pro vás může znamenat? Uvažujte jen o dvou z mnoha slibů, které Bůh nechal zapsat do Bible a které se týkají naší budoucnosti.

  • ZE SVĚTA ZMIZÍ ZLO A BUDOU PANOVAT POKOJNÉ PODMÍNKY. „A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10, 11)

  • NEBUDOU NEMOCI ANI SMRT. „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24) „[Jehova] opravdu navždy pohltí smrt, . . . jistě setře slzy ze všech obličejů.“ (Izajáš 25:8)

Proč můžeme věřit, že Bůh své sliby splní? Protože se už prokazatelně splnila mnohá jiná proroctví zapsaná v Bibli. Ale samotná naděje na lepší budoucnost nás nezbaví problémů, které máme dnes. Jakou další pomoc Bůh nabízí?

4. POMOC S PROBLÉMY A ROZHODOVÁNÍM

Bůh nám dává rady, které nám pomáhají zvládat problémy a správně se rozhodovat. Častokrát se rozhodujeme v nepodstatných věcech, ale někdy mají naše rozhodnutí dalekosáhlé následky. Nikdo nám nemůže poradit tak moudře jako náš stvořitel. Ví o všem, co se kdy stalo a co se stane, a navíc náš život pochází právě od něj. Je tedy jasné, že ví, co je pro nás nejlepší.

K napsání Bible použil různé lidi, kteří zaznamenali jeho myšlenky. Najdeme v ní tento výrok: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.“ (Izajáš 48:17, 18)

Bůh má neomezenou moc a rád ji používá v náš prospěch. Bible ho popisuje jako laskavého otce, který nám chce pomáhat. Píše se v ní: „Otec v nebi [dá] svatého ducha těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13) Tato síla od Boha nás může vést a podporovat.

Jak takovou pomoc můžete získat? Bible odpovídá: „Ten, kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kteří ho hledají.“ (Hebrejcům 11:6, Slovo na cestu) Abyste se o Boží existenci přesvědčili, musíte prozkoumat důkazy.

UDĚLÁTE SI NA TO ČAS?

Dozvědět se pravdu o Bohu vyžaduje čas, ale určitě se to vyplatí. Potvrdit to může Siouťin Siao, který se narodil v Číně a teď žije ve Spojených státech. Říká: „I když jsem věřil v evoluci, byl jsem zvědavý, o čem se mluví v Bibli. Začal jsem ji proto studovat se svědky Jehovovými. Jenže během posledního roku na vysoké škole jsem měl tolik práce, že mi na studium Bible nezbývalo moc času. Postupně jsem ztrácel radost. Když jsem se do studia zase zabral, byl jsem znovu šťastný.“

Chtěli byste se o našem stvořiteli, Bohu Jehovovi, dozvědět víc? Uděláte si na to čas?