Přejít k článku

Bůh

Kdo je Bůh?

Existuje Bůh?

Přečtěte si pět argumentů, které vycházejí z Bible.

Je Bůh pouhou neosobní silou?

Bible říká, že Bůh je stvořitelem všeho. Záleží mu ale na nás?

Je Bůh všudypřítomný?

Říká Bible, že Bůh je přítomný ve všech věcech? Proč si můžete být jistí, že přebývá na určitém místě, a přitom má o vás osobně zájem?

Žije Bůh na nějakém konkrétním místě?

Kde podle Bible Bůh žije? Žije na stejném místě i Ježíš?

Viděl někdy někdo Boha?

Bible na jednom místě říká, že „žádný člověk nikdy neviděl Boha“, a na jiném, že Izraelité „uviděli Boha Izraele“. Není v tom rozpor?

Je nauka o Trojici biblická?

Mnoho křesťanských církví učí, že Bůh je Trojice. Je to v souladu s Biblí?

Je Marie matkou Boha?

Jak Bible, tak dějiny křesťanství poskytují jasnou odpověď.

Mění Bůh svá rozhodnutí?

V Bibli se píše, že se Bůh nemění. Jiné verše ale ukazují, že občas změní své rozhodnutí. Není v tom rozpor?

Duch svatý – co to vlastně je?

Bible označuje svatého ducha jako Boží „ruce“ a tím nám pomáhá pochopit, co to je.

Boží jméno

Má Bůh nějaké jméno?

Některé překlady Bible obsahují Boží jméno. Měli byste ho znát a používat?

Je Bohem Ježíš?

Ježíš o sobě nikdy nemluvil jako o všemohoucím Bohu. Proč ne?

Kdo je Jehova?

Je Bohem jenom jednoho národa, například Izraele?

Kolik má Bůh jmen?

Lidé si možná myslí, že mezi Boží jména patří například „Alláh“, „Alfa a Omega“, „El Šaddai“ a „Jehova-jire“. Záleží na tom, jak Boha oslovujeme?

Kdo nebo co je „Alfa a Omega“?

Proč je tento titul vhodný?

Boží vůle

Co si Bůh přeje, abych dělal?

Musíme dostat nějaké zvláštní znamení nebo vidění, abychom se dozvěděli, co si Bůh přeje? Přečtěte si, co o tom říká Bible.

Co Bible říká o svobodné vůli člověka? Určil Bůh váš osud?

Mnozí si myslí, že jejich život je řízen osudem. Mají naše rozhodnutí vliv na to, zda budeme v životě úspěšní?

Jak si můžete vytvořit blízký vztah s Bohem?

Sedm kroků, které vám pomůžou stát se jeho přítelem.

Může za naše utrpení Bůh?

Utrpení může prožívat kdokoli, dokonce i ten, kdo má Boží přízeň. Jak je to možné?