Přejít k článku

Život a smrt

Život

Co je smyslem života?

Přemýšleli jste někdy o tom, co je smyslem života? Přečtěte si biblickou odpověď na tuto otázku.

Co si Bůh přeje, abych dělal?

Musíme dostat nějaké zvláštní znamení nebo vidění, abychom se dozvěděli, co si Bůh přeje? Přečtěte si, co o tom říká Bible.

Co je potřeba dělat, abyste mohli žít věčně?

Bible slibuje, že ti, kdo dělají to, co si Bůh přeje, budou žít věčně. Podívejte se na tři věci, které od nás Bůh očekává.

Co je duše?

Je duše něco uvnitř člověka? Žije i po jeho smrti?

Čí jména jsou zapsána v „knize života“?

Bůh slíbil, že ty, kdo jsou mu věrní, bude mít ve své paměti. Je i vaše jméno v jeho „knize života“?

Smrt

Proč lidé umírají?

Biblická odpověď na tuto otázku nám dává útěchu a naději.

Co se s člověkem stane, když zemře?

Uvědomují si mrtví, co se kolem nich děje?

Co Bible říká o kremaci?

Je víc přijatelných způsobů, jak naložit s ostatky zemřelých?

Jak může Bible pomoct těm, kdo mají sebevražedné myšlenky?

Jaké praktické rady dává Bible lidem, kteří bojují s myšlenkami na sebevraždu?

Jak můžete překonat strach ze smrti?

Když překonáte přehnaný strach ze smrti, pomůže vám to radovat se ze života.

Co neznamenají prožitky blízkosti smrti

Dokazují existenci posmrtného života? Biblická zpráva o Lazarově vzkříšení tuto otázku objasňuje.

Je den vaší smrti určen osudem?

Co znamenají slova z Bible, že je „čas umírat“?

Co Bible říká o eutanazii?

Co když je člověk smrtelně nemocný? Je potřeba život za každou cenu prodlužovat?

Nebe a peklo

Co je nebe?

Toto slovo se v Bibli používá ve třech základních významech.

Kdo jde do nebe?

Lidé si často nesprávně myslí, že do nebe jdou všichni dobří lidé. Co o tom Bible doopravdy říká?

Existuje peklo? Co o pekle říká Bible?

Hodně lidí věří, že peklo je místem věčných muk, kde hříšní lidé trpí. Je to ale podle Bible pravda?

Kdo jde do „pekla“?

Je možné, že dobří lidé jdou do pekla? Může se člověk z pekla dostat? Bude peklo existovat vždycky? Bible na tyto otázky odpovídá.

Co je ohnivé jezero? Je to totéž co peklo nebo gehenna?

Ježíš má „klíče pekla i smrti“, ale má také klíč k ohnivému jezeru?

Kdo byli boháč a Lazar?

Chtěl Ježíš tímto podobenstvím říct, že dobří lidé jdou do nebe a špatní lidé trpí v pekle?

Mluví se v Bibli o očistci?

Původ této nauky vás možná překvapí.

Jdou zvířata po smrti do nebe?

V Bibli není ani zmínka o tom, že by domácí mazlíčci šli do nebe. A má to svůj důvod.

Naděje pro mrtvé

Co je vzkříšení?

Možná vás překvapí, kdo bude v budoucnosti přiveden k životu.

Učí Bible o reinkarnaci?

Co se s člověkem děje po smrti?