Přejít k článku

Ježíš

Kdo je Ježíš?

Byl Ježíš pouze dobrý člověk?

Proč byl Ježíš Nazaretský tím nejvlivnějším člověkem, jaký kdy žil?

Je Ježíš všemohoucím Bohem?

Co Ježíš řekl o svém postavení vzhledem k Bohu?

Proč je Ježíš nazýván Boží Syn?

Když Bůh nezplodil Ježíše stejným způsobem, jakým se rozmnožují lidé, v jakém smyslu je Ježíš Božím Synem?

Dokazují biblická proroctví, že Ježíš byl Mesiáš?

Mohla se proroctví o Mesiášovi splnit na více lidech?

Kdo je antikrist?

Má se teprve objevit, nebo už přišel?

Kdo nebo co je Boží slovo?

V Bibli má tento výraz víc významů.

Kdo je archanděl Michael?

Je známý také pod jiným jménem, které je vám možná povědomější.

Ježíšův život na zemi

Kdy se Ježíš narodil?

Přečtěte si, proč se Vánoce slaví 24. prosince.

Co Bible říká o panně Marii?

Někteří lidé spojují Ježíšovo narození z panny s neposkvrněným početím. Je takový názor v souladu s Biblí?

Kdo byli „tři králové“? Byl to Bůh, kdo je vedl prostřednictvím „betlémské hvězdy“?

Některé výrazy, které jsou součástí populárních vánočních tradic, se v Bibli nevyskytují.

Věří odborníci tomu, že Ježíš skutečně žil?

Přečtěte si, zda historici a další odborníci věří tomu, že byl Ježíš skutečnou osobou.

Je biblická zpráva o Ježíšově životě přesná?

Prozkoumejte zajímavé informace o zprávách v evangeliích a o nejstarších známých rukopisech.

Jak Ježíš vypadal?

Z Bible můžeme o jeho vzhledu získat rámcovou představu.

Byl Ježíš ženatý? Měl nějaké sourozence?

Bible se o Ježíšově rodinném stavu výslovně nezmiňuje. Jak tedy můžeme zjistit, jestli byl ženatý, nebo ne?

Kdy byly sepsány zprávy o Ježíšově životě?

Jak dlouho po Ježíšově smrti byla sepsána evangelia?

Ježíšova smrt a vzkříšení

Proč Ježíš zemřel?

Co dobrého nám jeho smrt může přinést?

Zemřel Ježíš na kříži?

Mnozí pokládají kříž za hlavní symbol křesťanství. Měli bychom ho používat při uctívání?

Bylo do Turínského plátna zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo?

Podívejte se na tři fakta, ze kterých lze zjistit odpověď.

Byl Ježíš vzkříšen jako člověk, nebo jako duchovní bytost?

Bible říká, že Ježíš byl „oživen v duchu“. Tak jak to, že ho mohli učedníci po jeho vzkříšení vidět?

Ježíšova úloha v Božím záměru

Jak nás Ježíš zachraňuje?

Proč potřebujeme, aby za nás Ježíš naléhavě prosil? Stačí k záchraně jenom v něj věřit?

Stačí věřit v Ježíše, abych byl zachráněn?

Bible říká, že ne všichni, kdo věří v Ježíše, budou zachráněni. Jak je to možné?

Proč se modlit v Ježíšově jménu?

Pokud se modlíme v Ježíšově jménu, dáváme tím najevo úctu k Ježíšovi i k jeho Otci.