Přejít k článku

Bylo do Turínského plátna zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo?

Bylo do Turínského plátna zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo?

Co říká Bible

 V Bibli se o Turínském plátně nemluví. Jde o kus lněné látky, o kterém si mnozí myslí, že do něj bylo zabaleno mrtvé tělo Ježíše Krista. Někteří proto plátno považují za jednu z nejposvátnějších křesťanských relikvií. V současné době je vystavené v turínské katedrále v Itálii a uložené ve vitríně, kde je chráněné pomocí moderních technologií.

 Podporuje Bible názor, že Turínské plátno je pravé? Ne.

 Podívejte se na tři skutečnosti, které se liší od toho, co říká Bible.

 1.   Turínské plátno je kus látky, který je 442 cm dlouhý a 113 cm široký. K jeho delší straně je přišitý pruh látky o šířce 8 cm.

   Co se dozvídáme z Bible: Ježíšovo tělo nebylo po smrti zabalené do jednoho kusu plátna, ale bylo ovinuté více pruhy látky. Hlavu měl zabalenou do samostatného kusu látky. Po Ježíšově vzkříšení vešel do prázdné hrobky jeden z jeho apoštolů a tam „viděl ležící obinadla“. Viděl také, že „látka, kterou měl [Ježíš] na hlavě, neleží u obinadel, ale je svinuta odděleně na jednom místě“. (Jan 20:6, 7)

 2.   Turínské plátno obsahuje skvrny, které jsou podle všeho od krve a pochází z těla, které před pohřbem nebylo umyto.

   Co se dozvídáme z Bible: Když Ježíš zemřel, jeho učedníci připravili jeho tělo k pohřbu „podle židovského pohřebního zvyku“. (Jan 19:39–42, Bible21) K tomuto zvyku patřilo, že Židé tělo umyli, potřeli ho oleji a do obinadel přidali koření. (Matouš 26:12; Skutky 9:37) Takže Ježíšovi učedníci jeho tělo nejprve umyli a pak ho zabalili do látek.

 3.   Turínské plátno má na sobě otisk mužské postavy „ležící na polovině plátna, zatímco jeho druhá polovina byla ohnutá přes hlavu, aby zakrývala celou přední část těla,“ píše se v díle Encyclopædia Britannica.

   Co se dozvídáme z Bible: Ježíšovi učedníci mluvili o jeho smrti, o prázdné hrobce a o tom, že se některým ženám objevili andělé, kteří jim řekli, že Ježíš je naživu. (Lukáš 24:15–24) Kdyby bylo v Ježíšově hrobce zmíněné plátno s otiskem jeho těla, učedníci by určitě mluvili i o něm. Bible ale neříká, že by o něčem takovém debatovali.

Měli by lidé považovat Turínské plátno za posvátné?

 Ne. I kdyby bylo plátno pravé, přesto by nebylo správné projevovat mu posvátnou úctu. Zamyslete se nad zásadami z Bible, ze kterých to vyplývá.

 1.   Je to zbytečné. Ježíš řekl: „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.“ (Jan 4:24) Používání náboženských relikvií nebo obrazů ke správnému uctívání Boha nepatří.

 2.   Je to zakázané. V Desateru je zakázané modlářství. (5. Mojžíšova 5:6–10) Podobně i křesťané dostali v Bibli příkaz: „Střežte se před modlami.“ (1. Jana 5:21) Někdo se může hájit tím, že Turínské plátno pro něj není modla, ale symbol jeho víry. Jakýkoli symbol se ale stává modlou, když má k němu člověk posvátnou úctu. a Takže pokud se chce někdo líbit Bohu, nebude projevovat oddanost nebo mimořádnou úctu žádnému předmětu, Turínské plátno nevyjímaje.

a Modla je předmět, kterému je projevována zbožná oddanost. Může to být obraz, socha nebo nějaký symbol.