Přejít k článku

Kdo je archanděl Michael?

Kdo je archanděl Michael?

Co Bible říká

 Michael, o němž některá náboženství mluví jako o „svatém Michaelovi“, je očividně jméno, které měl Ježíš předtím a potom, co žil na zemi. a Po Mojžíšově smrti se Michael přel se Satanem a také pomohl jednomu andělovi doručit proroku Danielovi zprávu od Boha. (Daniel 10:13, 21; Juda 9) Jméno Michael znamená „kdo je jako Bůh?“. Tento archanděl žije v souladu s významem svého jména, protože obhajuje Boží vládu a bojuje proti Božím nepřátelům. (Daniel 12:1; Zjevení 12:7)

 Podívejte se, proč je logické dojít k závěru, že archanděl Michael je Ježíš.

  •   Michael je „archanděl“. (Juda 9) Titul archanděl, který znamená „hlavní anděl“, se objevuje pouze ve dvou biblických verších. V obou případech je toto slovo v jednotném čísle, což naznačuje, že tento titul patří pouze jednomu andělovi. Jeden ze zmíněných veršů uvádí, že vzkříšený Ježíš „sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla“. (1. Tesaloničanům 4:16) Ježíš má hlas archanděla, protože je archanděl Michael.

  •   Michael velí armádě andělů. „Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem“ neboli Satanem. (Zjevení 12:7) Michael má v duchovní říši velkou moc, protože je nazván „jeden z nejpřednějších knížat“ a „velký kníže“. (Daniel 10:13, 21; 12:1) Tyto tituly ukazují, že Michael je „vrchní velitel andělských vojsk“, jak se vyjádřil odborník na Nový zákon David E. Aune.

     Bible zmiňuje už jenom jedno jméno, jehož nositel má moc nad armádou andělů. Píše se v ní o „zjevení Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly v planoucím ohni“. (2. Tesaloničanům 1:7, 8; Matouš 16:27) Bible dále uvádí, že Ježíš „odešel do nebe; a byli mu podřízeni andělé a autority a moci“. (1. Petra 3:21, 22) Asi by nedávalo smysl, kdyby Bůh jmenoval Ježíše a Michaela jako konkurující si velitele svatých andělů. Je daleko rozumnější dojít k závěru, že obě jména, Ježíš i Michael, patří jedné osobě.

  •   Michael „povstane“ během nebývalého „času tísně“. (Daniel 12:1) V knize Daniel je výraz „povstane“ často použit v souvislosti s králem, který začíná aktivně jednat. (Daniel 11:2–4, 21) Ježíš Kristus, který je označený také jako „Boží Slovo“, začne aktivně jednat jako „Král králů“, aby porazil Boží nepřátele a ochránil Boží lid. (Zjevení 19:11–16) Udělá to během „velkého soužení“, jaké na zemi ještě nikdy nenastalo. (Matouš 24:21, 42)

a V Bibli jsou víc než jedním jménem označeni i další lidé, například Jákob (také nazývaný Izrael), Petr (také nazývaný Šimon) a Tadeáš (také nazývaný Jidáš). (1. Mojžíšova 49:1, 2; Matouš 10:2, 3; Marek 3:18; Skutky 1:13)