Přejít k článku

Co je velké soužení?

Co je velké soužení?

Co říká Bible

 Velké soužení bude to nejtěžší období v dějinách lidstva. Podle biblických proroctví přijde během „posledních dnů“ neboli v „čase konce“. (2. Timoteovi 3:1; Daniel 12:4) Bude to „soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření ... až do té doby a jaké již nenastane“. (Marek 13:19; Daniel 12:1; Matouš 24:21, 22)

Události během velkého soužení

Události po velkém soužení

a V biblické knize Zjevení jsou falešná náboženství symbolizovaná Velkým Babylonem neboli „velkou nevěstkou“. (Zjevení 17:1, 5) Nevěstku zničí šarlatové divoké zvíře. To symbolizuje organizaci, jejímž cílem je sjednocovat a zastupovat národy ve světě. Dříve to byla Společnost národů a dnes je to Organizace spojených národů.