Přejít k článku

Je Bohem Ježíš?

Je Bohem Ježíš?

Co říká Bible

 Ježíš o sobě říkal, že je „Boží Syn“. (Jan 10:36; 11:4) Nikdy se neoznačoval za všemohoucího Boha.

 Navíc se k Bohu modlil. (Matouš 26:39) A když učil své následovníky, jak to mají dělat oni, řekl: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9)

 Ježíš ukázal, že pravý Bůh se jmenuje Jehova. Citoval například slova z Hebrejských písem: „Slyš, Izraeli, Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.“ (Marek 12:29; 5. Mojžíšova 6:4)