Přejít k článku

Věří odborníci tomu, že Ježíš skutečně žil?

Věří odborníci tomu, že Ježíš skutečně žil?

 Pro víru v Ježíšovu existenci mají odborníci pevný základ. O zmínkách historiků z prvního a druhého století, které se týkaly Ježíše a prvních křesťanů, The Encyclopædia Britannica (vydání z roku 2002) říká: „Tyto na sobě nezávislé zprávy dokazují, že ve starověku ani odpůrci křesťanství nikdy nepochybovali, že Ježíš byl historickou osobou. Poprvé o tom vznikly spory koncem osmnáctého století, a to z nepřiměřených důvodů, a trvaly i v devatenáctém století a na začátku století dvacátého.“

 V roce 2006 bylo v knize Jesus and Archaeology uvedeno: „Žádný z dnešních uznávaných odborníků nezpochybňuje, že Žid jménem Ježíš, syn Josefa, skutečně žil; většina z nich ochotně uznává, že máme řadu poznatků o jeho skutcích a základních myšlenkách jeho učení.“

 Bible vykresluje Ježíše jako skutečnou osobu. Uvádí jména jeho předků i blízkých příbuzných. (Matouš 1:1; 13:55) Najdeme v ní také jména významných panovníků, kteří byli v Ježíšově době u moci. (Lukáš 3:1, 2) Díky těmto podrobnostem mohou odborníci přesnost biblického záznamu snadno ověřit.